Synode wordt achter gesloten deuren gehouden en zal eindigen met een referendum

yesno

Journalist Marco Tosatti berrichtte dat de Synode zal gehouden worden achter gesloten deuren en dat er geen presentaties of verslagen publiek zullen gemaakt worden, wat in het verleden wel op dagelijkse basis gebeurde. Er zal slechts een persconferentie gegeven worden waarbij een algemeen overzicht zal gegeven worden van de gebeurtenissen in de Synode. Dat was nooit het geval tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II of Benedictus XVI. De voertaal voor o.a. de verslagen van de Synode was vroeger altijd Latijn. Bergoglio heeft dat nu veranderd in het Italiaans.

Op het einde van de eerste week zal de “Relatio Post Disceptationem” samengesteld worden, die de basis zal vormen voor het werk dat zal volgen in de tweede week in de ‘circuli minores’ of in kleine kringen of werkgroepen. Deze tekst zullen de Synodevaders bestuderen. Op 18 oktober, aan het einde van de Synode, zal dan de tekst “Relatio Synodi” worden samengesteld, die naar Bergoglio (“de heilige vader”) zal gezonden worden. De “Relatio Synodi” verschilt van de besluiten die gewoonlijk gepubliceerd worden op het eind van een Synode. Kardinaal Gianfranco Ravasi (die na de dood van Rocklegende Lou Reed een fragment van één van zijn liederen op twitter postte; hij was blijkbaar fan. Lou Reed schreef liederen over travestie, sadomasochisme en transseksuelen) zal de eindtekst schrijven. Het vervangt de voorstellen (“propositiones”) die de Synodevaders gewoonlijk naar de paus zenden tijdens deze vergaderingen. Het document zal gepubliceerd worden als één enkel voorstel (“propositio”). De deelnemers zullen over de tekst stemmen op zaterdag 18 oktober in de namiddag. De stem zal een simpele ja (“placet”) of nee (“non placet”) zijn. Zelfs over de verslagen die de werkgroepen (“circoli minores”) zullen presenteren tijdens de voltallige bijeenkomst, zal gestemd worden. Het document zal gepubliceerd worden op een gepast moment, één of twee dagen na de stemming. Het werk van de tweede bijeenkomst – de Gewone Synode over de Familie, gepland voor 2015 – zal gebaseerd zijn op dit document.

De profetie van Jezus Christus op 31 juli 2013 luidt als volgt:

“Diegenen die jullie in Mijn naam misleiden, zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om nieuwe praktijken goed te keuren, die op twee dingen neerkomen. Het eerste is om Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie uit te wissen. Het tweede is om de zonde te vergoelijken, door mensen aan te zetten begrip te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven. Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de waarheid voorgesteld worden.”

Of men in deze Synode al de Eucharistie zal aanpassen zijn we niet zeker, maar feit is dat men wetten wil invoeren die de zonde vergoelijken.

Intussen liet het bisdom van Brugge weten dat ze volledig achter de brief van bisschop (ketter) Bonny staan!

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/famiglia-sinodo-36710/

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/the-synod-will-be-farce-if-kasper.html#more