Paus Franciscus belt vrouw die gescheiden man huwde en zegt dat het ontvangen van de Communie OK is.

n-76530763-large570

Vaticaanstad. 24 april 2014. Paus Francisucs heeft Jakelina Lisbona opgebeld, een vrouw die een gescheiden man huwde, en haar gezegd dat ze de H. Communie mag ontvangen.

“Het is niet ik die gescheiden ben” zei ze in een interview met de Radio La Red AM910 in Buenos Aires. Lisbano zei dat het haar man was, Julio Zabeta, die gescheiden was, maar ze trouwde nooit in de Kerk. De twee zijn verenigd in een burgerlijk huwelijk voor de voorbije 19 jaar, en ze hebben twee dochters.

“We gingen naar de mis, maar niet elke dag. Hier thuis bidden we elke avond, ons altijd kerend tot God.” Wanneer iemand in een moeilijke situatie is, is God de eerste naar wie ze zich keren. “Ik schreef de brief spontaan. Ik schreef hem omdat hij Argentijns is, hij naar de mensen luistert en ik geloof in mirakels”, zei ze.

De vrouw zei ook dat ze probeerde de Communie te ontvangen vorig jaar, maar de lokale priester zei dat hij haar geen Communie kon geven, alsook geen Sacrament van de Biecht. Ze zei: “Ze zeiden wanneer ik naar huis ging dat ik een leven van zonde hervatte.” De vrouw besliste uiteindelijk om paus Franciscus te schrijven om haar situatie uit te leggen. De brief  werd in september verzonden.

“De telefoon belde en mijn man antwoordde. Het was Fr. Bergoglio die belde. De vader vroeg om mij te spreken en mijn man vroeg: ‘wie belt er?’, waarbij de stem antwoordde ‘Fr. Bergoglio’. Ik vroeg hem of het echt hem was, de paus, en hij zij dat het hem was en dat hij belde in antwoord van mijn brief van september.”

Lisbona wilde niet veel details geven tijdens het radio interview, maar ze onthulde een deel van het advies dat Franciscus haar gaf en dat er geen problem was voor haar om het Sacrament van de H. Communie te ontvangen. “Dit kreeg teveel publieke aandacht. Hij zei me om te gaan en de Communie te ontvangen in een andere parochie, maar nu zal ik nergens meer kunnen gaan.”

Volgens de vrouw zei paus Franciscus ook dat hij “aan het werken is aan het probleem van hertrouwde gescheidenen”; een duidelijke referentie naar de twee komende vergaderingen over pastorale uitdagingen omtrent de familie, dat de Bisschoppensynode zal houden in 2014 en 2015. “Hij zei dat mijn brief nuttig was om hem te helpen dit probleem aan te pakken” zei ze nog.”

Nu weten we dus het standpunt van Bergoglio omtrent hertrouwde gescheidenen: hij vind daar niks verkeerd aan en moedigt ze aan om in permanente staat van doodzonde verder de H. Communie te ontvangen. Dit is ernstige heiligschennis, want wie scheidt en hertrouwt pleegt echtbreuk en verbreekt daarmee permanent (totdat hij berouw krijgt en de nieuwe partner weer verlaat) het 6de en het 9de gebod (‘gij zult geen overspel plegen’ en ‘gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren’).

Lezen we de H. Schrift: Matteus 19: 1-9 “Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.”

En uit de Christelijke Onderwijzer in de Catechismus (1767): Deel IV Les VII. Over het Sacrament des Altaars.

Wat straffen verdienen zij, die onwaardig het H. Sacrament ontvangen?

A: Ten eerste, dat zij geestelijkerwijs bezeten worden door den duivel, zoals Judas waarover de H. Evangelist Lucas schrijft: (Luc. 22:3) Satanas is gegaan in Judas, die bijgenaamd was de Iscarioter, één van de twaalf. Ten tweede, dat zij hun verdoemenis daar ontvangen, en op zich het vonnis van de eeuwige vermaledijdinge Gods ontvangen. Ten derde, dat zij vele tijdelijke plagen op hun hals halen, namelijk grote ziekten en een onvoorziene dood. Dit bewijs de H. Apostel Paulus, zeggende tot de Corinthianen: “Daarom zijn er vele ziek en krank en vele gestorven, omdat zij onwaardig het H. Sacrament ontvangen. “

Wie zijn diegenen die onwaardig het H. Sacrament ontvangen?

A: Er zijn twee slag van dusdanige mensen. De eerste zijn die zonder oprecht geloof tot deze Goddelijke maaltijd gaan, die het niet meer achten dan gelijk welke andere gewone spijs, zoals zij thuis aan tafel gaan. De tweede zijn diegenen die daar beladen gaan of besmet met enige doodzonde.

Lezen we ook even Korintiërs 11:27-30: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en is er een aantal van u gestorven.

En dan nog over het overspel uit de Romeinse Catechismus: Hfst VII. Zesde Gebod: Gij zult geen overspel bedrijven.  3 .Wat wordt hier verboden onder de naam van overspel? We beginnen met uit te leggen wat verboden is. Men bedrijft overspel als men een wettig huwelijk schendt, hetzij men zijn eigen bed onteert, of dat van een ander. Als een gehuwde man met een ongehuwde vrouw zondigt, breekt hij zijn eigen huwelijkstrouw; zondigt een ongehuwde man met een gehuwde vrouw, dan wordt de trouw van die vrouw door overspel bezoedeld. Doch de heilige Ambrosius en de heilige Augustinus leren dat onder het verbod van overspel, alles valt wat oneerbaar en onzuiver is.

Maar we weten allemaal dat Bergoglio een vragenlijst heeft rondgestuurd naar aanleiding van zijn Synode over de familie, in Oktober, om suggesties te ontvangen om dan veranderingen door te kunnen voeren. Wijzigingen aan de Sacramenten e.d. net zoals het voorzegd werd.

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/francesco-francis-francisco-divorziati-divorced-divorciados-33653/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140423_01078193