Paus Franciscus wast de voeten van 12 gehandicapten

Vatican Holy Thursday

Paus Franciscus zette zichzelf zoals gewoonlijk weer in de kijker en ging op Witte Donderdag 17 april 2014 de H. Mis in de gehandicapten instelling Don Gnocci vieren, in Rome. Hij waste er de voeten van 12 gehandicapten, mannen en vrouwen, van verschillende religies, en van leeftijden van 16 tot 86 jaar. Daartussen zat ook een 75-jarige Moslim. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij ze dan ook de H. Communie uitgereikt.

Wil paus Franciscus echt nederig zijn, dan zou hij de voeten gewassen hebben van zijn priesters in Rome, zoals AL zijn voorgangers dat deden. Want Jezus Christus ging niet de voeten wassen van de melaatsen, de kreupelen en de zondaars, noch van jeugdgevangenen en heidenen, maar van Zijn Apostelen, Zijn eerste priesters. Hij duidde daarmee op verschillende dingen. Men moet zo rein mogelijk zijn om de H. Eucharistie te ontvangen. Want Jezus zei na de voetwassing: “Jullie zijn rein, doch niet allen” waarmee hij verwees naar Judas. En men moet elkaar als Godgewijden en als gelovigen, in de gelovige gemeenschap dienen.

Paus Franciscus maakt van deze heilige daad van Jezus een publiciteitsstunt en wil gewoon gezien en geprezen worden door de wereld. En het uitreiken van de H. Communie aan heidenen is heiligschennis.

Vatican Holy Thursday

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-francis-francisco-33556/