Paus Franciscus: “Het Kruis is geen symbool dat ons onderscheidt van anderen”

999384_491432257612082_1749614050_n

Op 4 april 2013 vertelde paus Franciscus in zijn homilie het volgende.

“Christendom is geen filosofische doctrine, het is geen programma voor overleven of educatie, of om vrede te maken. Dit zijn gevolgen. Christendom is een persoon, een persoon opgeheven aan het Kruis, een persoon die zichzelf vernederde om ons te redden, die zonde werd.”

Het Christendom werd zonde???

“Het Kruis is geen ornament dat we altijd in de kerken moeten zetten, daar op het altaar. Het is geen symbool dat ons onderscheidt van anderen. Het Kruis is mysterie, het mysterie van God die zichzelf vernedert en niets wordt. Hij wordt zonde. Waar is jouw zonde? ‘Ik weet het niet, ik heb er hier zoveel.’ Nee, jouw zonde is daar, in het Kruis. Ga en vind het daar, in de wonden van de Heer.”

Dus volgens Bergoglio hoeft er geen kruisbeeld op het altaar en is het ook geen symbool dat ons als christenen onderscheidt van anderen? Het Kruisbeeld is het symbool van ons geloof, dat ons onderscheidt van de niet-gelovigen, omdat Jezus voor ons gestorven is aan het Kruis.

En volgens hem zitten onze zonden IN het kruis, IN de Heer. Eerder zei Bergoglio ook al dat onze zonden in het Lichaam en de Ziel van Jezus zitten, en dat we tijdens de biecht moeten zeggen: “dit is Jouw zonde, en ik zal opnieuw zondigen”, en Bergoglio zei dat Jezus dat graag heeft.

Het is niet aangeraden om zichzelf te onderrichten met deze “catechese” van Bergoglio.

Lezen we even in de catechismus:
De Mechelse Catechismus (1954)

87. Waarom heeft Jezus Christus een zo bitter lijden en een zo smadelijke dood willen ondergaan?
Jezus Christus heeft een zo bitter lijden en een zo smadelijke dood willen ondergaan:
ten 1ste, om overvloedig aan de goddelijke rechtvaardigheid te voldoen,
ten 2de, om ons zijn oneindige liefde duidelijker te tonen,
ten 3de, om ons de boosheid van de zonde beter te doen begrijpen,
ten 4de, om ons de lasten en de kwellingen van het leven beter te leren verdragen.

88. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Verlosser?
Wij noemen Jezus Christus onze Verlosser, omdat Hij door zijn lijden en dood aan de goddelijke rechtvaardigheid voor al onze zonden heeft voldaan en ons alzo verlost heeft van de slavernij van de duivel en van de eeuwige dood der hel.

De Romeinse Catechismus (1563-1566; herdruk 1935)

Hfst V, 11:
In zijn lijden en dood heeft onze goddelijke Verlosser als doel gehad de zonden van alle tijden uit te wissen en ervoor aan zijn Vader een overvloedige voldoening te geven.

14: Vooreerst gaf het lijden van Jezus bevrijding van de zonde: de heilige Johannes Schrijft: (Joh. 10:17-18) “Hij heeft ons bemind en ons van onze zonden gereinigd in zijn bloed”. (…)
Jezus heeft ook de voldoening gegeven die wij voor onze zonden verschuldigd waren. En omdat geen offer aan God meer kon behagen, heeft Hij ons met zijn Vader verzoend, en ons de gunst en genade bij Hem doen vinden.

15: En de losprijs die Hij voor ons betaalde, was niet alleen gelijk aan onze schuld, maar overtrof ze verre. Verder was het offer, dat de Zoon op het altaar van het Kruis opdroeg, zo aangenaam aan God, dat de gramschap van de Vader er volkomen door werd gestild. (…)
Eindelijk was dat lijden voor ons de verlossing waarvan de Prins der Apostelen zegt: “niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud zijt gij vrijgekocht uit uw ijdelen levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd was, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een Lam zonder gebrek of vlek.”

 

Text from page http://en.radiovaticana.va/news/2014/04/08/pope_francis:__the_cross_is_not_an_ornament_but_the_mystery_of_god%E2%80%99s/en1-788921
of the Vatican Radio website