Kritiek op Bergoglio

Kerk in Crisis

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

4 antwoorden »

  1. Kan iemand kort de veralling van de video geven over de crisis in het Vaticaan?

  2. Kort samengevat: mensen beschuldigen de traditionelen dat ze ‘zich beter wanen dan de anderen, en heiliger zijn dan de paus’. Maar ze weerleggen die kritiek door uit te leggen dat er een ongeziene crisis in de kerk is en dat men de paus in vraag mag stellen en mag bekritiseren, zeker als men ziet dat hij de slechte kant opgaat. Men kan niet zeggen dat de duivel er niet in geslaagd is om binnen te dringen in het Vaticaan. De paus is niet onfeilbaar. Er zijn in het verleden nog ketterse pausen geweest. We horen nu dingen die een katholiek vroeger nooit hoorde zoals: “als een atheist zich fatsoenlijk gedraagt kan hij naar de hemel gaan”, of “als een homo oprecht wil zijn, wie ben ik om te oordelen”… De kerk moet een fort zijn tegen de fouten van de moderne wereld. De moderne wereld is een bedreiging voor de integriteit van het geloof. De kerk is verdeeld in 2 kampen: één kamp aanvaardt de moderniteit en gaat er mee door, en het kamp van de traditie dat zegt dat de kerk zich nooit kan aanpassen aan de wereld. De wereld moet zich aanpassen aan de openbaring gebracht in de wereld door de kerk. De paus nu zegt dingen die de gelovigen over heel de wereld verwarren. We moeten kritiek geven op de dingen die hij doet en zegt die niet goed zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die hem negeren en doen alsof er geen paus is, en hem dan ook niet bekritiseren en hem gewoon laten doen – een vorm van sedevacantisme. We moeten het onder ogen zien: de paus zorgt voor veel verwarring en een crisis in de kerk, en de lagere rangen van de hierarchie (bisschoppen enz) volgen de H. Stoel. We hebben misschien verschillende benaderingen – maar we kijken nu naar waar iedereen akkoord mee is- behalve diegenen die in een coma zijn – dat er een crisis in de Kerk is.