Het Vaticaan bejubelt grondlegger van de bevrijdingstheologie Gustavo Gutiérrez

gustavo

Dinsdag 25 februari 2014 werd één van de grondleggers van de Bevrijdingstheologie Gustavo Gutiérrez met lof onthaald in het Vaticaan.

We weten allemaal wat het standpunt van Rome was inzake de bevrijdingstheologie; zie ook ons eerder artikel.

Echter, de eens door Johannes Paulus II en Benedictus XVI verworpen theologie wordt nu “in ere hersteld” door paus Franciscus.

De vroegere Kardinaal Joseph Ratzinger spendeerde veel van zijn tijd in het bestrijden van de bevrijdingstheologie aan de Congregatie van de Geloofsleer, waarbij hij enkele van de meest bekende aanhangers vermaande en zei dat ze Jezus’ voorkeur voor de armen mis interpreteerden en er een Marxistische oproep voor gewapende rebellie in zagen. Deze interpretatie was sterk aantrekkelijk voor veel Latijns Amerikanen in de jaren 1960 en 1970, die Katholiek opgevoed en onderwezen werden door Marxistisch beïnvloede leraars en razend waren over de ongelijkheid en de bloedige repressie rond hen.

Gutièrrez die 85 is, ontving een applaus wanneer de woordvoerder van het Vaticaan zijn aanwezigheid dinsdag opmerkte, en nogmaals een applaus wanneer hij het podium naderde om te spreken over de parabel van de Barmhartige Samaritaan.

Bergoglio omarmt volledig de oproep van de bevrijdingstheologie voor de kerk om een voorkeur te hebben voor de armen. De Vaticaanse krant L’Osservatore Romano, is bezig met een rehabilitatiecampagne, waarbij ze zeggen dat met de eerste Latijns-Amerikaanse paus de Bevrijdingstheologie niet langer in de schaduw kan blijven, waar het naartoe verbannen werd voor een aantal jaar, tenminste in Europa.

 

http://www.mail.com/int/news/world/2677140-founder-liberation-theology-hailed-vatican.html#.1258-stage-set3-2