Nog enkele ketterijen en leugens op een rijtje

imagesCAODHQPO

Om het u gemakkelijk te maken geven we een overzicht van enkele recente ketterse uitspraken van Bergoglio.

29 november:

“In het Evangelie,” legde de paus uit, “Wordt Jezus niet kwaad, maar hij doet alsof, wanneer zijn leerlingen hem niet begrijpen.

Deed de Heer alsof hij kwaad werd toen hij Petrus de les las, omdat hij niet wilde dat de Heer zou lijden?  Matt 16:23: ” Weg daar, achter mij, Satan! Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.”

Of toen de leerlingen zeiden dat ze geen brood hadden: Matt 16:7-11: ‘Ze zeiden onder elkaar: “We hebben geen brood meegenomen.” Toen Jezus dat merkte zei Hij: “Waarom, kleingelovigen, praten jullie er met elkaar over dat je geen brood hebt? Besef je het nog niet? En herinneren jullie je niet de vijf broden voor de vijfduizend en hoeveel korven heb je opgehaald? En de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden heb je opgehaald? Hoe is het mogelijk? Beseffen jullie niet dat ik niet over brood praatte met jullie? Maar pas wel op voor de zuurdesem van de farizeeën en de saduceeën.”

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-30272/

11 december:

“Een tweede reden om vertrouwen te hebben wordt ons geboden door de “realisering dat, op het moment van het oordeel, we niet alleen gelaten zijn… Hoe goed is het te weten dat, in die situatie, we kunnen rekenen op Christus, onze advocaat voor de Vader, en op de tussenkomst en goedheid van veel van onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan op het pad van het geloof… en die ons blijven liefhebben op een onbeschrijfelijke manier.”

Jezus zal op het Laatste Oordeel niet onze Advocaat zijn. Hij is dat nu, tijdens ons leven en nu is het moment om zijn Barmhartigheid te aanroepen, boete te doen en zich te bekeren. Op het Laatste Oordeel zal Hij onze Rechter zijn en zal Hij iedere mens oordelen.

Apok. 6:16 “Zij riepen tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor het aanschijn van Hem die zetelt op de troon, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. Wie kan dan standhouden?”

Apok. 21:5-8 “En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint zal dit allemaal krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”

Christelijke onderwijzer in de catechismus (Gent, 1767): Deel I, les XIV: Wij moeten schrikken en beven van vrees, als wij de naam van de jongste dag des oordeels maar horen noemen, overdenkende dat de H. Schrift zegt, dat de rechtvaardigen nauwelijks zalig zal worden. Petr. 4:18 Ten tweede moeten wij dikwijls peinzen op die laatste rekening die wij eens zullen moeten doen; en ons zelf alle dagen oordelen, is’t dat wij in het oordeel Gods niet willen beschaamd zijn, en verwezen worden tot de eeuwige verdoemenis. Ten derde, moeten wij dit oordeel voorkomen met goede werken van een waarachtige boetvaardigheid, want alsdan zal het geen tijd meer zijn van boetvaardigheid te doen, of vergiffenis te verkrijgen.

http://www.news.va/en/news/general-audience-we-will-not-be-alone-at-the-final

20 december:

“De Moeder van Jezus was het perfecte icoon van stilte.” De paus zei dat hij denkt over “hoeveel keer ze stil bleef en hoeveel keer ze niet zei wat ze voelde om het mysterie van haar relatie met haar Zoon te bewaren, tot de meest rauwe stilte aan de voet van het kruis. Het Evangelie vertelt ons niets: als ze een woord sprak of niet… Ze was stil, maar in haar hart, hoeveel dingen vertelde ze de Heer! ‘Jij, die dag, dit en het andere dat we lazen, Jij had mij verteld dat Hij fantastisch zou zijn, Jij hebt mij verteld dat Jij Hem de troon van David zou geven, Zijn voorvader, dat Hij voor altijd zou hebben geregeerd en nu zie ik Hem daar!‘ Onze Lieve Vrouw was menselijk! En misschien had ze het verlangen om te zeggen: ‘Leugens, Ik werd bedrogen!‘ Johannes Paulus II zou dit gezegd hebben, als hij vertelde over Onze Lieve Vrouw op dat moment.”

Dit is een blasfemische uitspraak aan het adres van de Allerheiligste Maagd! En Johannes Paulus II zou dat nooit gezegd hebben, wat voor een lastering is dat!

De H. Maagd en Moeder Gods heeft alles stilletjes verdragen. Haar Hart was met het Hart van haar Zoon verenigd en ze heeft alle lijden inwendig meegeleden. Zij wist dat de profetie van Simeon nu vervuld werd. Haar Hart werd met het zwaard doorboord. Wat zij geleden heeft, geen mens die het kan begrijpen.

Christelijke onderwijzer in de catechismus (Gent, 1767) Deel II, les XV: Waarin is de onschuldigheid en de heiligheid van het leven van de H. Moeder Gods gelegen? Hierin: dat zij Maagd was, naar het lichaam en naar de geest, eenvoudig, zuiver, oprecht, ootmoedig van hart, rechtzinnig in haar woorden, voorzichtig, wederhouden, stilzwijgend, haar gedurig oefenend, of in het werk, of in het gebed, of in het lezen […] om zo God inwendig als uitwendig te voldoen, zonder hem ook maar door de minste dagelijkse zonde te mishagen, en om voor iedereen een spiegel te zijn, een goed voorbeeld te geven in al haar manier van leven.

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francecso-francis-francisco-30745/