‘Franciscans of the Immaculate’ worden ernstig vervolgd door paus Franciscus

mass-forbidden-01

De externe commisaris Volpi zei: ” het probleem van deze orde is zijn “crypto-lefebvriaanse” en zeker de traditionalistische drift.” Het semenarie van deze orde werd gesloten, en er worden voor één jaar geen nieuwe wijdingen toegestaan. Het verspreiden van boeken van “Casa Mariana Editrice” werd uitdrukkelijk verboden, die boeken omvatten die een Traditionele Katholieke kijk geven op liturgie en dergelijke. De broeders moeten een unieke eed afleggen om hun trouw te bewijzen aan de Novus Ordo  en Vat. II (!), en dit alles werd bevolen door de ‘Vicaris’ van Christus!

De interventie van Fr. Volpi, zo vertelt hij, werd specifiek bevolen door de paus zelf, en zijn speculatie dat “de FI is het slagveld geworden van een strijd tussen verschillende stromen in de Curie, met de specifieke betrokkenheid van personen in oppositie van het nieuw pontificaat van paus Franciscus.”

Dit lijkt op een dictatoriale manier van regeren van paus Franciscus, en staat in schril contrast met het beeld dat we van hem krijgen in de media.

In de open brief van Robert de Mattei die gepubliceerd werd in Corrispondenza Romana, waarbij het aftreden van Fr. Volpi geëist wordt, staat het volgende:

(…) Fr. Volpi beschuldigt al diegenen die hem bekritiseren dat ze tegen de paus zijn, maar is dit tirannieke regime, dat ongekend is in de geschiedenis van de Kerk, niet in volledig contrast met wat paus Franciscus zei, die de vermijding van elke vorm van autoritarisme aanbevolen heeft, en het gebruik van barmhartigheid en tederheid naar vriend en vijand? Een objectieve expert van zaken van het Vaticaan, Mark Tosatti, nam daar ook notie van en vroeg zich af in La Stampa, op 4 december: “Maar wat hebben deze arme religieuzen gedaan? Hebben ze gegokt, hun minderen misbruikt? Een immoreel leven geleid? Ze hebben geen enkel van deze dingen gedaan.” De waarheid is dat Fr. Volpi, op eigen initiatief, of door een derde partij (Ja, Bergoglio zelf, die de pik heeft op traditionalisten!), de Franciscans of the Immaculate wil normaliseren, hem gelijk maken met andere religieuze orden, die al op een dwaalspoor gebracht zijn. Om dit te bereiken, is het nodig om hun spirituele en morele doctrine te transformeren, hun interne discipline te vernietigen, en een einde maken aan het vasthouden aan de traditionele liturgie en ze open laten worden voor de verontreiniging van de wereld, net zoals hij en zijn Capucijnenorde heeft gedaan, met rampzalige resultaten. (…)

Voor meer info en de betreffende brieven verwijzen we naar:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/12/for-record-situation-with-franciscans.html