“De Kerk is niet enkel voor goede mensen”

Homilie van 5 november:

Hij onderlijnde het feit dat allen uitgenodigd zijn tot de Kerk, “goeden en slechten”. En de eersten die uitgenodigd zijn, zijn de gemarginaliseerden.

“De Kerk is niet enkel de Kerk voor goede mensen. Willen we beschrijven wie tot de Kerk behoort, tot dit feest? De zondaars. Allen, wij zondaars zijn uitgenodigd. […] Je kunt niet uitpikken en kiezen, de Kerk is voor iedereen, beginnend met diegenen die ik al heb vermeld, de meest gemarginaliseerden. Het is ieders Kerk!”

Verder zei hij ook: “Niemand is het hoofd van de Kerk, we hebben één hoofd: God! ” (Ja, maar de Heer heeft de paus aangesteld als hoofd van de Kerk, om zijn Kerk te leiden, maar dat ziet Franciscus uiteraard niet zo; dat is weer valse nederigheid).

En nergens in zijn preek haalde hij de noodzaak van berouw en bekering aan. Ja, iedereen is uitgenodigd, als men zich bekeert, oprecht berouw toont over zijn zonden, in Christus gelooft, en zijn kruis opneemt en Hem volgt.

(News.va)