Franciscus is een groot man van de bevrijdingstheologie

26 juli:  Franciscus is een groot man van de  bevrijdingstheologie.” Dat zei de Braziliaanse  theoloog en ex-franciscaan Leonardo Boff gisteren in een interview voor de Braziliaanse tv-zender Bandnews. Volgens Boff is de huidige paus (Jorge Bergoglio) een voorstander van deze theologische stroming, “maar omdat dit tot splitsing zal leiden, zal hij dat niet hardop zeggen”.

Hier de rest van het Artikel (RKnieuws)

Ex-franciscaan
Kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, bij wie Boff in 1970 in München promoveerde, veroordeelde zijn boek Kerk: charisma en macht. Boff beschuldigde Ratzinger van “religieus terrorisme”. In 1992 werd hem door de Congregatie voor de Geloofsleer bijna zijn bevoegdheid ontnomen om katholieke theologie te doceren, omdat het Vaticaans niet wilde dat hij als religieus zou deelnemen aan de politieke conferentie Eco-92 Earth Summit in Rio de Janeiro. Boff reageerde daarop door de Orde der Minderbroeders te verlaten.

Andere stijl
Boff: “Benedictus maakte van de kerk een gesloten kasteel. Franciscus heeft een andere stijl, hij wil de kerk openstellen en vindt dat de kerk zich niet alleen met de leer moet bezighouden. Hij kijkt niet naar het protocol. Het gaat hem om mensen die hoop zoeken.”

Niet bang
Volgens Boff had de kerk behoefte aan een andere taal: er moest iemand komen met een andere visie, iemand die de Romeinse Curie kan hervormen, iemand die de  kerkdeuren kan openzetten. “Als jezuïet is hij niet bang voor vernieuwing en modernisering.”

Deuren openen
Op de vraag of paus Franciscus een echte jezuïet is of meer een franciscaan, antwoordt Boff dat Bergoglio beide charisma’s in huis heeft. “We hebben beide nodig. Jezuïeten kunnen het moderne in de kerk brengen, en de franciscanen hebben aandacht voor het armoedevraagstuk. Maar vooral moet hij de curie hervormen. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de kerk. Geld wordt weggesluisd naar de maffia en deze paus gaat hier verandering in brengen. Hij zal de kerk voor de mensen laten zijn.  Deze paus opent de kerk voor alle mensen. Zoals in de Bijbel staat: ‘Wie tot Hem  komt, zal Hij niet wegsturen.’ Zo doet deze paus dat ook.”

Schaamte
Waarom  is deze paus gekozen? Boff: “De Europese kardinalen schaamden zich. Het  rapport dat is verschenen over het seksueel misbruik, dat kon Benedictus niet aan. Psychisch niet en spiritueel niet. Kardinalen die pedofielen bleken en de  homoseksualiteit binnen de kerk. Daarom is Benedictus afgetreden. Hij viel bijna  flauw van alle schande. Bovendien komt 64 procent van de katholieken uit ontwikkelingslanden en maar 24 procent uit Europa. We hebben er recht op. Er moest iemand komen met een andere visie, iemand die de curie kan  hervormen, iemand die de kerk kan openen. Een kerk die zich niet terugtrekt en  restauratief is. Er is een nieuwe taal nodig.”

Eenheid
Kan  Franciscus dit alleen?
“Nee, Paulus VI en Johannes Paulus II hebben ook geprobeerd de curie te hervormen, maar dat is ze niet gelukt. Daarom is het goed  dat Franciscus acht mensen heeft aangesteld die hem gaan adviseren en helpen.  Hij neemt de tijd. Het is een intelligente jezuïet, die weet dat hij het niet  alleen kan. Dat hij niet alleen het machtsblok binnen de curie aan kan. Dat wil  hij ook helemaal niet. De curie moet een nieuwe vorm krijgen.
En de kerk moet een universele kerk  worden.
  De eenheid van de christenen, daar gaat het om.

Boek
over Sint Franciscus

Boff,  thans emeritus hoogleraar Ethiek, Godsdienstfilosofie en Ecologie aan de  universiteit van de staat Rio de Janeiro, schreef een boek over Franciscus van  Assisi. De paus heeft een exemplaar gevraagd. “Ik heb het boek aan de bisschop  van Rio gegeven en die zou het aan paus Franciscus overhandigen.  “Franciscus is meer dan een naam, het is een  cultuur.”