Bergoglio is lid van Rotary Club

Franciscus is lid van de  Rotary Club, dat banden heeft met de vrijmetselarij.

rotarypope

 

Wat is Rotary? (bron: website Rotary
Belux)

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en
werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld. Er zijn 1.217.037 Rotariërs (op 31 januari 2009) die behoren tot meer dan in 200 landen en geografische regio’s.

Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn
niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.

Het permanente Rotarymotto is Service above self.

De Odd Fellows loge

(drs J.G. Hoekstra)

Misschien hoort uw buurman erbij. Misschien uw oudste of ouderling, of mogelijkerwijs de predikant van uw kerk of gemeente. Misschien wel uzelf. Waarbij? Bij de Odd Fellows of een van de visvijvers daarvan (Rotary Club en Lions Club). Er zullen niet veel mensen zijn die weten wat de Odd Fellows zijn. Wie een beetje Engels kent, zal wellicht proberen deze term direct te vertalen met ‘vreemde jongens’.

Odd Fellows is de benaming van een geheime orde, die op één lijn met de Vrijmetselaars blijkt te kunnen worden geplaatst. De orde staat ook bekend onder de afkorting IOOF. Deze afkorting staat voor Independent Order of Odd Fellows. Nederland telt vele loges, die ook wel tempels genoemd worden. De grotere steden hebben soms zelfs meer dan één loge.

Omdat er zo weinig bekend is over juist deze Odd Fellows – ze is net als andere maçonnieke ordes een geheime orde – is dit boek geschreven. Kort wordt ook stilgestaan bij een tweetal visvijvers van de maçonnieke loge, de zich als serviceclub presenterende Lions en Rotary. Het doel van dit boek is de lezer inzicht te geven in een werkelijkheid die voor velen onzichtbaar is. Een werkelijkheid die schokkend is. Bovenal is het geschreven om degene, die lid is van een maçonnieke orde (of een van de visvijvers), te overtuigen en te bewegen daarmee te breken. Aan dit boek ligt uitgebreid onderzoek ten grondslag. Het bronmateriaal geeft de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van het beweerde te controleren en zich ook zelf verder te overtuigen van het reële gevaar.

http://www.vergadering.nu/boekhoekstraketen.htm

Met andere woorden: Rotary is een zogenaamde club voor zakenlui en elite vanwaar uit men kan overgaan in Vrijmetselaarsloges zoals Odd Fellows en andere…

Welke bekenden zijn nog lid? George W. Bush; Bill Gates;
….

(veel ’s werelds leidende
zakenmannen en leidende industrialisten)

Meer info: http://www.stichting-promise.nl/artikelen/sekten/vrijmetselarij-een-boekje-open-over-de-odd-fellows.htm