Speciale gebeden

Gebeden als bescherming tegen de Valse Profeet.

Litanie (1)  ‘Bescherming tegen de Valse Profeet’

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet. Jezus, ontferm U over ons. Jezus, behoed ons voor de vervolging. Jezus, behoed ons voor de Antichrist. Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed. Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk. Jezus, bescherm onze Sacramenten. Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen. Liefste Jezus, help ons om de leugens, die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen. Jezus, geef ons kracht. Jezus, geef ons hoop. Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest. Jezus, bescherm ons tegen het Beest. Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd. Amen.

 

Kruistochtgebed (44) ‘Om kracht om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen’

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw leer te richten en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen. Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden. Houd mijn liefde voor U sterk. Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, nooit zal ontkennen ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren. Amen.

 

Kruistochtgebed (56) Voor priesters om de H. Eucharistie te beschermen

O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon, die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis, help mij om trouw te blijven aan de waarheid. Bedek mij met het kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de genaden om U in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen. Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moeten worden met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid. Amen.

Kruistochtgebed (135) Voor priesters ‘Om de waarheid te verdedigen’

O geliefde Moeder van de Verlossing, help mij in mijn moment van nood. Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest gezegend word met de gaven, die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden
om te allen tijde de waarheid te verdedigen. Steun mij in elk voorval waar er mij gevraagd wordt om de waarheid, het Woord van God, de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen. Help mij gebruik te maken van de genaden die ik ontvang om voet bij stuk te houden tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren. Help mij in mijn uur van nood. Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten wanneer mij door de vijanden van God wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.

Kruistochtgebed (146) ‘Bescherming tegen misleiding’

Lieve Moeder van de Verlossing, behoed mij door de genade van bescherming voor misleidingen, die door Satan gecreëerd worden om het geloof van de Christenen te vernietigen. Bescherm ons tegen diegenen die de vijanden van God zijn. Houd ons gevrijwaard van leugens en ketterij, die gebruikt worden om onze liefde voor Uw Zoon te verzwakken. Open onze ogen voor onwaarheden, misleiding en voor elke poging die we kunnen tegenkomen om ons aan te zetten de waarheid te ontkennen. Amen.

Kruistochtgebed (151) ‘Om het geloof te verdedigen’

O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van de Verlossing, bid dat wij te allen tijde trouw blijven aan het ware Woord van God. Bereid ons voor om het geloof te verdedigen, de waarheid te handhaven en ketterij te verwerpen. Bescherm al Uw kinderen in tijden van tegenspoed en schenk ieder van ons de genaden om moedig te zijn wanneer we uitgedaagd worden de waarheid te verwerpen en Uw Zoon te verloochenen. Bid, heilige Moeder van God, dat ons de goddelijke tussenkomst gegeven wordt om Christenen te blijven overeenkomstig het heilig Woord van God. Amen.