Onder het gerafelde kleed gaat Christus schuil

luns12

100826-Hubert Luns.3De rook van satan is de Kerk binnengedrongen. Inmiddels moeten het duizenden zijn die als een soort vijfde colonne de Kerk hebben geïnfiltreerd. Sommigen zullen het tot bisschop hebben gebracht, misschien zelfs tot kardinaal, en enkelen staan nu ongetwijfeld aan het hoofd van een seminarie. Naast andere aspecten leggen de notities waarop de hand is gelegd op een gestructureerde en intelligente manier bloot hoe onder valse voorwendsels de kerkleer en riten moesten worden afgekalfd. Dat is pas later werkelijkheid geworden en thans duidelijk zichtbaar, …en Christus weent.