Financiële corruptie: voormalige Vaticaanse auditor spant rechtszaak aan tegen de H. Stoel

De voormalige auditeur-generaal van het Vaticaan heeft het staatssecretariaat voor de rechter gedaagd voor bijna 10 miljoen dollar schadevergoeding vanwege zijn gedwongen ontslag in 2017, en gedreigd bewijs te onthullen van de financiële en morele corruptie binnen de Heilige Stoel die zijn audit aan het licht had gebracht.

Libero Milone, voormalig voorzitter en CEO van Deloitte Italië, een multinationaal audit- en adviesbureau – die in 2015 werd benoemd tot auditeur-generaal van de Heilige Stoel – heeft samen met zijn plaatsvervanger, Ferruccio Panicco, een voormalig hoofdauditeur van de Italiaanse fabrikant Indesit, op 4 november een rechtszaak van 53 bladzijden aangespannen tegen het Staatssecretariaat voor een bedrag van 9,25 miljoen dollar om “een passende vergoeding te krijgen voor geleden schade” als gevolg van hun onrechtmatige ontslag in 2017.

De rechtszaak beschuldigt de Heilige Stoel van “contractbreuk, reputatieschade en morele schade aan ons en onze families”.  Het ontslag, aldus Milone, was in strijd met een vijfjarig contract met de Heilige Stoel en heeft geleid tot reputatieschade en carrièreschade voor Milone, aangezien het Vaticaan ter rechtvaardiging van het ontslag de mannen beschuldigde van spionage en verduistering. Het ontslag heeft ook geleid tot medische schade voor Panicco, wiens medische dossiers sinds 2017 door ambtenaren van het Vaticaan zijn achtergehouden, ondanks het feit dat hij aan alvleesklierkanker leed en dringend medische aandacht en behandeling nodig had.

De beschuldigingen van spionage en verduistering werden in juni 2017 geuit door kardinaal Angelo Becciu – destijds tweede verantwoordelijke van het staatssecretariaat – waarbij het Vaticaan beweerde dat het een onderzoek van meer dan zeven maanden had ingesteld. “Ik werd bedreigd met arrestatie,” zei Milone over zijn gedwongen ontslag. “Het hoofd van de Gendarmerie [de politie van het Vaticaan] intimideerde me om me te dwingen een ontslagbrief te ondertekenen die ze al hadden”.

De beschuldigingen werden echter in 2018 ingetrokken toen de hoofdaanklager van het Vaticaan een verklaring van het tegendeel aflegde, waarin stond dat er geen onderzoek was gedaan en dat er geen veroordelingen tegen Milone waren ingediend in de gerechtelijke dossiers van het Vaticaan. Aan de andere kant weigerde de Heilige Stoel een officiële verklaring af te geven waarin de namen van Milone en Panicco werden gezuiverd, zelfs nadat de twee daar gedurende meerdere jaren herhaaldelijk om hadden verzocht.

In 2019 werd Milone door kardinaal Pietro Parolin, de Vaticaanse staatssecretaris, meegedeeld dat de paus zijn zaak had verzegeld, waarna Milone op 26 november 2019 officieel verzocht om inzage in het tegen hem samengestelde bewijsmateriaal voor zijn vermeende spionage en verduistering. De hoofdaanklager van het Vaticaan wees het verzoek in januari 2020 af en verklaarde categorisch dat hij geen recht had op de informatie.

De Heilige Stoel hief eerder dit jaar uiteindelijk de verzegeling van Milone’s zaak op, om vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem te heropenen zonder hem enige informatie over de zaak bekend te maken. “Zelfs toen we begin dit jaar,” verklaarde Milone deze week, “en na ergerlijk aandringen van mijn kant, via kardinaal Pietro Parolin de verwijdering van het Pauselijk Geheim verkregen, hebben we nooit de werkelijke redenen van onze uitwijzing kunnen inzien en kennen.”

Milone vertelde ook dat hij sinds zijn ontslag zeven brieven aan paus Franciscus heeft geschreven, “waarin hij vroeg om een audiëntie om mijn standpunt over deze gebeurtenis toe te lichten, maar ik heb nooit antwoorden ontvangen en ik betwijfel of deze brieven hem ooit hebben bereikt.” De kans bestaat natuurlijk ook dat Bergoglio gewoon zijn brieven heeft genegeerd.

Milone heeft voortdurend volgehouden dat Becciu’s beschuldigingen tegen hem en Panicco absoluut vals zijn, en dat ze het resultaat waren van zijn audit die ongemakkelijke financiële corruptie aan het licht bracht, zoals de beruchte “London apartment” deal, die het Vaticaan honderden miljoenen euro’s kostte, investeringen in farmaceutische bedrijven die abortifaciënten en voorbehoedsmiddelen produceerden, in strijd met de morele leer van de Kerk, verduistering door hoge kardinalen en ambtenaren, en het witwassen van geld door het Staatssecretariaat en de Vaticaanse Bank.

“Ik ontdekte dingen die iemand verborgen wilde houden,” zei Milone dinsdag 8 november tegen journalisten in Rome. ”Al deze zaken werden gemeld aan de ‘paus’. Ik was niet aan het spioneren. Ik deed mijn werk.”

“Ik wist niet dat ik kardinalen zou vinden die geld in hun zak staken, maar ik vond het. En ik vertelde het hem [de paus],” voegde hij eraan toe. De rechtszaak tegen het Vaticaan bevat meer dan twintig voorbeelden van financiële wanpraktijken en corruptie. Milone zei dat “deze onderzoeken hebben geleid tot de identificatie van meer dan 5 miljoen euro aan fondsen die zijn teruggegeven of moeten worden teruggegeven”. 

“Ze willen me bedreigen”, zei hij deze week, en verklaarde dat de Heilige Stoel hem nieuw bewijsmateriaal had voorgelegd dat “duidelijk vals was”, met inbegrip van een vervalst document dat maanden voor zijn aankomst in Vaticaanstad was gedateerd.

Ter verdediging van de integriteit van het tijdens de audit verrichte werk, heeft Milone erop gewezen dat de tegenwerking die hij ondervond van het Staatssecretariaat, het Bestuur voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel (APSA) en talrijke andere diensten en prelaten, volledig in strijd was met de statuten tot oprichting van de Rekenkamer. Volgens die statuten moest de auditeur-generaal “volledige autonomie en onafhankelijkheid krijgen en internationaal erkende beste praktijken in de overheidsadministratie volgen”. 

Zoals het National Catholic Register meldt, beweren Milone en Panicco in hun rechtszaak “dat zij werkten in overeenstemming met de hoogste normen van auditing, de Internationale Standaarden van Hoge Controle-instellingen, en methoden van analyse en controle goedgekeurd door Intosai (de internationale organisatie die de Hoge Controle-instellingen samenbrengt) – een organisatie waartoe het Vaticaan sinds 1986 behoort”.

De rechtszaak beschuldigt kardinaal Becciu en Domenico Giani, voormalig commandant van de Vaticaanse Gendarmerie, voornamelijk van samenspanning om een “Zwier Milone buiten” campagne te voeren.

Bron: LifeSiteNews