Katholieke traditie

Goede Vrijdag

Categorieën:Katholieke traditie

4 antwoorden »

 1. Rozenkrans van de Wonden van Jezus

  In de Naam van de Vader … (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof …(Geloofsbelijdenis)

  Men begint deze rozenkrans met de volgende aanroepingen:
  O Jezus, Goddelijke Zaligmaker, wees ons en de hele wereld genadig!
  Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de hele wereld!
  O Jezus, schenk ons genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren, en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
  Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig!

  Bid op de grote kralen:
  Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen.

  Bid op de kleine kralen van elk tientje:
  Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

  Bid op het einde:

  V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
  A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 2. gisteravond van 23.00 to 24.00 aanbidding bij het tabernakel, samen met 7 anderen en een priester. helaas te weinig nog.
  mvg.jan