christenvervolging

Satanisten in Oklahoma houden op 15 augustus een publieke zwarte mis – met ontheiliging van Eucharistie en vervloeking van een Mariabeeld

satanicmass2

Volgende maand, op 15 augustus, het feest van de Tenhemelopneming van Maria, zal de satanistische priester en geregistreerde verkrachter Adam Daniels publiek Satan inroepen op een godslasterlijke zwarte mis, dat onmiddellijk zal gevolgd worden door een bloedig ritueel genaamd “de vertering van Maria” – en dat allemaal uitgevoerd in het publiek, aan het Burgerlijk Centrum in Oklahoma City.

“Dit is geen spelletje. Het is zeer serieus voor ons”, zei Daniels in een telefoongesprek. “Dit zal gehouden worden als een echte zwarte mis, een beetje aangepast om de staatswetten te volgen,” zo zei hij. “Het doel van deze zwarte mis is om de mensen de deprogrammeren van de invloeden van het Katholicisme en het Christendom.

Satanist Adam Daniels

Nadat hij Satan zal ingeroepen hebben in het auditorium, zal hij een godslasterend en vreselijk satanisch ritueel houden dat de “Vertering van Maria” wordt genoemd. Hierbij wordt een beeld van de H. Maagd met zwavel, as en bloed overgoten en waarbij met behulp van godslasterende spreuken de demon Jai Kali Maa wordt ingeroepen om Maria te “verteren” of te “consumeren” met een “omgekeerd exorcisme” om “de H. Geest uit haar te jagen.”

Uiteraard zal dit vertoon weinig effect hebben op Maria, maar het is wel zeer zware heiligschennis!

America Needs Fatima heeft een petitie georganiseerd om het stad deze vertoning te laten verbieden; welke u hier kunt tekenen.

U kunt uiteraard ook bidden dat deze godslasterende gebeurtenis niet doorgaat, en tevens eerherstel brengen voor de andere heiligschennissen door satanisten.

Categorieën:christenvervolging

Getagd als:

6 antwoorden »

 1. In de vroege kerk werd tijdens het Concilie van Jeruzalem besloten (Hand. 15:20) dat Christenen uit de heidenen zich niet hoeven te houden aan de regels van het Jodendom, behalve wat betreft het eten van wat door de afgoden is besmet, ontucht, wat gewurgd is en het nuttigen van bloed. Deze geboden zijn interessant omdat ze wijzen naar de afgodische riten. De beginfase van afgodendiens is tamelijk onschuldig, maar het escaleert voordat de betrokkene goed en wel beseft wat er gaande is. Satanische rituelen gaan vaak gepaard met eetfestijnen en seksuele uitspattingen. En het drinken van mensenbloed speelt daarin ook een rol net als de bijna-dood ervaring alsook een orgasme door middel van wurging, getuige het volgende verslag waarin de daders en het slachtoffer Satanist waren: «« “Arrestatie in Satanische doding van dertienjarig meisje” door Todd Venezia – APBNews.com, Santa Monica, California # 23 juli 1999: “Een voortvluchtige, die naar verluidt hielp een dertienjarig meisje te wurgen in een Satanisch ritueel in 1998, is in Alabama ontdekt waar hij een toevlucht had gezocht, liet de politie weten.” »» (ontleend aan: “The Ross Institute Internet Archives for the Study of Destructive Cults, Controversial Groups and Movements”.)

 2. Al in 2003 vroeg een journaliste aan het vroegere Duitse parlementslid Renate Rennebach, “Hoe is dat nu mogelijk, dat er tot op de huidige dag, volgens inlichting van de federale recherche, geen grondige kennis beschikbaar is over het domein van occultisme/ satanisme?” Rennebach antwoordde met bruuske beslistheid: “Dat geloof ik niet! Ik geloof het niet! Ik vermoed, dat het bureau ter bescherming van de grondwet er in ieder geval kennis van heeft. En ik weet niet, waarom dit onderwerp steeds uit de boot valt. Het is een groot fenomeen, maar nog steeds taboe. De daders worden beschermd en de slachtoffers voor schut gezet en in de steek gelaten. Dat is iets wat ik momenteel niet kan onderzoeken. Maar ik geloof, als we daar allemaal aan verder werken en het in de publiciteit brengen, dat de tijden dan zullen veranderen. Ik weet zeker dat ze informatie hebben.” En dan kwam ze tot het absoluut beslissende punt: “Zolang deze maatschappij niet accepteert, dat het de “onschuldige” heren zijn die hier aan meedoen – en dat ZIJ zelf in het netwerk zitten en niet wij – zolang zal er niets veranderen.” Zie ook de Renate Rennebach-Stiftung für Opfer ritueller Gewalt.

  Interessant in dit verband is de song van Joan Baez uit 1991 “Play Me Backwards”. Daarin zingt zij in niet mis te verstane woorden over het Satanische rituele misbruik dat zij als kind moest ervaren. De tekst is gemakkelijk te vinden op het internet.

  Zie ook het boek van Daniel Ryder uit 1992: “Cover-up of the Century – Satanic Ritual
  Crime and Conspiracy”. Hij heeft ook in 1996 “Breaking the Circle of Satanic Ritual
  Abuse” gepubliceerd.

 3. Dat de heidense initiatieriten steeds meer op de voorgrond treden, is niet te sterk gesteld. De Leuvense psychotherapeut Dirk Vanmarcke heeft naar aanleiding van de geruchtmakende zaak Dutroux ritueel kindermisbruik naar buiten gebracht, wat kan worden gedefinieerd als heidendom onder de dekmantel van bandeloze ontucht. Op basis van de verklaringen van zijn patiënten is Vanmarcke ervan overtuigd, net als de traumapsychologe Marry van der Feen en crimonologe Els Lecompte, dat satanische martelingen van kinderen en rituele kindermoorden bestaan. In 1994 kwam een door de Belgische regering ingestelde werkgroep na een jaar van grondig onderzoek tot de conclusie dat de verhalen over ritueel misbruik waarschijnlijk suggestie zijn. “We willen gewoon niet weten dat er kinderen worden verkracht, gemarteld en misbruikt, laat staan geofferd”, vertelt Sofie, een 26-jarig Limburgs slachtoffer die anno 1997 voor het eerst in de publiciteit durft te komen met haar gruwelijke ervaringen. “Soms kan ik zelf nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Waarom zou een ander me geloven?” Dit soort ervaring ontkennen wij liever omdat het ons een spiegel voorhoudt. Maar erg genoeg is het ‘concentratiekamp van het gezin’ een maar al te vaak voorkomende realiteit – in al zijn vormen, dus niet alleen ritueel – en dat terwijl het de ‘kleine kerk van het gezin’ had moeten zijn! Sofie verklaart in een Telegraaf interview van 1 maart 1997: «« Ik werd op een tafel vastgebonden. Een man sneed in mijn pols en ving het bloed op in een beker, die daarna van hand tot hand ging. Ook mijn vader heeft een slokje genomen. Ik stond doodsangsten uit, maar ik wist ook dat ik niet meer kon ontvluchten. Ik was één van hen. Ik raakte zwanger van mijn vader of van een ander. Weet ik het? Een bevriende arts heeft me geaborteerd. Het kindje werd geofferd. Net als kippen en geiten. Terwijl ik werd misbruikt, voelde ik hoe het bloed warm en kleverig tussen onze lichamen plakte. (…) Om te overleven heb ik jarenlang mijn leven in tweeën opgedeeld: een gewone dagwereld met een vader, moeder en een zusje, school en werk; de mysterieuze nachtwereld met seks, geweld en dood. »»

 4. Boek der Waarheid, Zondag, 23 oktober 2011.

  Ja, Mijn dochter, alhoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel mensen die niet enkel Satan erkennen maar hem ook trouw zweren. Er zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis eer betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn kinderen van het licht, werden gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en doen walgen. Hun aantal stijgt en veel van Satans toegewijde en getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in bedrijfs-, banken politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in weerwil van God, Mijn Eeuwige Vader, zich ten volle bewust van wat zij aan het doen zijn.

  Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door God de Vader, Schepper van alle dingen, haten deze Satanische toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij zullen proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van miljoenen mensen op aarde te verwoesten. In hun streven naar macht en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken voor hun eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.

  Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig om hun hart te openen voor de leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor Mij verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom het gebed hun enige reddende genade kan zijn.

  Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke vernieling aan te richten. Zij zijn al aan het proberen om Mijn kinderen te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water, geneesmiddelen en voedsel. Blijf alstublieft te allen tijde waakzaam.

  De hand van Mijn Vader zal kort na De Waarschuwing op deze goddeloze zielen neervallen wanneer ze Mijn barmhartigheid blijven afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet toelaten dat jullie landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en ontvang de sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op jullie smeekbeden overeenkomstig Mijn allerheiligste wil.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

 5. Kinderoffers zijn van alle eeuwen. In bovengenoemde duistere kringen heten ze “breeders”: Kinderen worden intern, dus in eigen kring, verwekt om naderhand te kunnen offeren. Dit waarborgt de geheimhouding.
  Ook in Belgie is de bovenlaag duister. Oorzaak Vrijmetselarij. De orde houdt zich onverschillig tegenover alle soorten religies behalve de RK kerk en het geloof in de bijbel. Vrijzinnig christendom is welkom.

  Lees bijvoorbeeld het boekje over Belgie van de linkse journalist/schrijver Andre Bosbeke in “Ridders van Nu”, “Over occulte genootschappen en ridderordes in de 20ste eeuw”.
  = Moeilijk verkrijgbaar, slechte recensies uiteraard maar m.i. eerlijk onderzoek. Zijn nieuwsgierigheid leidde tot bedreigingen van zijn in eerste instantie naïeve onderzoek. Zo schreef hij:

  Men heeft me wel eens verweten dat ik overal complotten zie…Er zijn echter feiten.”
  Andre van Bosbeke in “Ridders van nu”, pag. 221.

  Bosbeke verrichtte een langdurig onderzoek en wist hun verontrustende structuur in kaart te brengen. Een onderzoek naar dergelijke genootschappen is beslist niet ongevaarlijk:
  “De zaken waar u zich mee bezighoudt, verdragen geen licht!. Dat begrijpt u wel”, snauwde men hem meerdere malen toe.

  Maar het geweten van Bosbeke knaagde onophoudelijk:
  “De documenten die voor mij liggen vertellen een angstaanjagend verhaal. Ze lijken de occulte wereldgeschiedenis van de laatste jaren te verklaren! En die is niet geruststellend…Ik ben bang voor de consequenties. Ik weet dat ik op het hart trap van duistere internationale machten. Mijn zelfverzekerdheid wankelt…”.
  Andre van Bosbeke in “Ridders van nu”, pag. 204.

  En dan nog:
  Waarom stelde de Belgische staatsveiligheidsdienst dan vragen over Van Bosbeke? Hij schreef tevens; “De waarschuwingen uit hogere kringen liegen er niet om..”
  idem, pag 299.

  Tja, en dat voor een niet-gelovige linkse journalist. Knap werk. Aanrader.

 6. Boek der waarheid,zondag 23 oktober 2011

  “Dit is waarom het gebed hun enige reddende genade is”…..
  “Bid en ontvang de sacramenten.Bid om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op uw smeekbeden overeenkomstig Mijn allerheiligste wil.”