Magdalenakerk Brugge: ‘een sociale ontmoetingsplaats’

MAGDA1MAGDA2

YOT neemt met het pilootproject ‘MAGDA’ de Brugse Magdalenakerk onder handen. Daarbij wordt niet geopteerd voor een herbestemming van de kerk, maar zoals op hun website te vinden is voor “een herwaardering van het kerkgebouw tot een plaats waar het heilige en het wereldse verbonden worden”. Daarbij willen ze niet zwart-witdenken en opteren ze ervoor om de kerk om te toveren tot “een plek voor de eredienst én een asielplek”.

Tijdens het voorjaar werden 22 studenten interieurarchitectuur van KU Leuven ingezet om een nieuwe inrichting voor de kerkruimte te ontwerpen. Het is de bedoeling dat de Magdalenakerk getransformeerd wordt tot “een plek voor de buurt én een plek voor sociale ontmoeting én een plek voor een koffiebar of voor de organisatie van een markt én een plek voor bezinning én …

Enkele evenementen die al plaats gevonden hebben in de kerk onder aanwezigheid van het Allerheiligste Sacrament:

Op zaterdag 11 juni vond in samenwerking met de moslimgemeenschap, het cultureel islamitisch centrum, de diversiteitsdienst van de stad, Vorming PLUS en ORBIT West-Vlaanderen ‘iftar’ in de kerk plaats. Iftar is de maaltijd die gedurende de ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Op dit ‘evenement’ waren zowel moslims, christenen, gelovigen, als niet-gelovigen welkom zodat een dialoog rond de betekenis van vasten gevoerd kon worden.

Op dinsdag 8 maart werd een nocturne georganiseerd waarbij alle studenten die op het MAGDA-project werken zich lieten onderdompelen in ‘een totale beleving van de kerk’.  Daarbij woonden de studenten onder andere niet-religieuze lezingen bij, gevolgd door een ‘ligconcert’, waarna iedereen zich terugtrok in een tentje die opgesteld was in de kerk om daar dan ’s morgens nog een ontbijt te nuttigen.

Enkele toekomstige activiteiten:

Op 25 juni opent MAGDA haar zomerexpo waarop alle ontwerpen van de studenten te zien zullen zijn.

Op zaterdag 2 juli kan je een yogasessie in de kerk bijwonen

Bronnen: YOT, Magda blogt


Uit het Boek der Waarheid:

Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. – Jezus Christus op 10 juni 2012

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal in de katholieke kerken geïntegreerd worden. Heidenen en diegenen die God haten, zullen voor de Tabernakels aan de altaren uitgenodigd worden. Dit feest zal tot de nieuwe vorm van kerkgemeenschap uitgeroepen worden – al Gods kinderen die zich verenigen om elkaars geloofsovertuigingen en mensenrechten te respecteren. – Jezus Christus op 28 september 2013