Bergoglio is nog misdienaar geweest

bergoglikid

In een nieuw boek voor kinderen, dat op 1 maart in de rekken ligt, waar Bergoglio de vragen van kinderen beantwoordt, vertelt hij ook over de jaren dat hij misdienaar was:

Beste paus Franciscus, was je ooit dichtbij de priester als een misdienaar? Groetjes van Allessio, (Italië, 9 jaar).

Beste Allessio, ja ik was een misdienaar. En jij? Welk deel van het werk van de misdienaars mag jij doen? Het is gemakkelijker nu om het te doen, weet je. Je weet misschien dat, toen ik kind was, de Mis op een andere manier werd gevierd. De priester keek toen naar het altaar, dat vlakbij de muur was, en niet naar de mensen. Dan werd het boek dat gebruikt werd voor de Mis, de missaal, rechts op het altaar geplaatst. Maar voordat het Evangelie werd gelezen moest dit naar links werden verplaatst. Dat was mijn taak: om het van rechts naar links te verplaatsen. Het was vermoeiend! Dat boek was zwaar! Ik tilde het op met al mijn kracht, maar ik was niet zo sterk, ik tilde het eens op en dan viel ik, de pastoor moest mij dan helpen. Wat een job deed ik toen! De Mis was toen niet in het Italiaans. De priester sprak, maar ik verstond er niets van, en mijn vrienden ook niet. Zodus, om te lachen deden we dan de priester na en brabbelden we wat woorden, om rare dingen in het Spaans te zeggen. We hadden lol, en we hadden echt plezier in het dienen van de Mis.

 

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/02/pope-francis-served-traditional-latin.html