Jong-CD&V schrijft brief naar Bergoglio ‘voor versoepeling van het kerkelijk standpunt over anticonceptie’

jongcdenv

Voorzitter Wim Soons, doet namens Jong CD&V, in een open brief een beroep op paus Franciscus voor een versoepeling van het kerkelijke standpunt over het gebruik van anticonceptie. Jongerenvoorzitter Soons: “We hebben heel veel respect voor de manier waarop paus Franciscus de voorbije jaren de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid naar voren schoof. Zijn encycliek Laudato Si sprak wereldwijd miljoenen mensen aan, beleidsmakers inbegrepen. Zijn levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen. Dit is sterk inspirerend”.

“Maar we vinden dat de encycliek Laudato Si’ ook een gemiste kans is, onder andere wanneer de paus het probleem van de overbevolking aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva om verantwoord ouderschap na te steven. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.”

Volgens Jong CD&V is anticonceptiva en de bijhorende seksuele voorlichting een ‘legitiem middel’ om een te grote bevolkingsdruk en armoede te bestrijden: “Het kan ook leiden tot minder abortussen.”

CD&V… Christen-Democratisch & Vlaams… Van dat “Christen” schiet er niet veel meer over!

Over anticonceptie:

Onkuisheid tegen de natuur

Het is volstrekt niet toegestaan om in het huwelijk elkaars lichaam te gebruiken volgens je begeerte. Het lichaam is een tempel van de H. Geest en behoort dus niet toe aan jezelf, maar aan God. Daarom ook moet je het eerbiedigen en gebruiken zoals God dat verlangt.

Hier zullen we enkele van de meest algemene zonden aanhalen die gepleegd kunnen worden binnen het huwelijk. Er is om te beginnen het gebruik van anticonceptie. In katholieke termen wordt dit vaak de ‘onanszonde’ genoemd, verwijzend naar Onan die op Gods bevel gemeenschap had met de vrouw van zijn overleden broer, maar geen nakomelingen voor hem wilde verwekken. Vlak voor de zaadlozing trok hij zich weg en stortte hij zijn zaad uit op de grond. Hij had dus geslachtsgemeenschap maar belette dat er kinderen zouden verwekt worden. God heeft hem daarvoor met de dood gestraft.

Heden zijn veel middelen bekend die de conceptie of de bevruchting verhinderen. Het condoom, de pil, het spiraaltje, enzovoort. Zij werken contraceptief waarbij dus de vereniging van de zaadcel met de eicel wordt verhinderd. Vaak zijn ze ook aborterend, doordat het bewerkstelligt dat het reeds bevruchte eitje, dus al een mensje, wordt afgestoten.

De huwelijksdaad verwordt daarbij tot louter een daad van lust voor elkaar, zonder het hoger doel om kinderen te verwekken. Dit is een gruwel in Gods ogen, gezien de seksualiteit door Hem uitsluitend werd bedoeld voor het verwekken van kinderen. Het nieuw leven wordt in de kiem gesmoord en dit staat zo goed als gelijk aan moord, wat het een zware zonde maakt. Geen enkel excuus kan aan de dag gelegd worden voor het plegen van deze zonde. Indien men beslist dat men voldoende kinderen heeft, of dat men wil wachten met het maken van kinderen, dan is totale onthouding de enige oplossing. Een christelijk kuis leven in onthouding, zoals de Heer het ons aanbeveelt.

Andere gruwelijke seksuele zonden die vaak in het huwelijk gepleegd worden, willen wij eigenlijk liever niet bij naam noemen. Maar laat ons duidelijk zijn: iedere seksuele handeling waarbij het verwekken van kinderen totaal onmogelijk is door de aard van de daad, en dus bijgevolg dat hogere doel niet heeft, is doodzonde.

(uit: Het Christelijk Huwelijk, Kan. A. De Smet S.T.D., 1929; herziene uitgave 2015)

Bron: Kerknet