Intussen was Kardinaal Burke op een conferentie van de Sociëteit voor de Bescherming van Ongeboren Kinderen

Kardinal-Raymond-Burke1

Het weekend in het Vaticaan stond in scherp contrast met de boodschap die Kardinaal Raymond Burke meegaf op een conferentie gesponsord door de Sociëteit voor de Bescherming van Ongeboren Kinderen, in Chester, het VK. Hij zei dat de tijd aan het komen is voor de gelovige katholieken om klaar te zijn en de vroege Christelijke martelaren na te streven in hun verdediging van het huwelijk en de heiligheid van het menselijk leven.

Hij waarschuwde: “Zelfs binnen de Kerk zijn er diegenen die de waarheid over de onverbreekbaarheid van het huwelijk zouden verdoezelen in de naam van barmhartigheid, die de schending van deze echtelijke vereniging vergoelijken door middel van contraceptie in de naam van pastoraal begrip, en die in de naam van tolerantie stil blijven over de aanval op de integriteit van het huwelijk als de vereniging tussen een man en een vrouw.”

Hij gaf begin februari ook aan in een interview op de Franse TV dat als paus Franciscus volhardt op deze weg, hij zal blijven weerstand bieden.

https://eponymousflower.blogspot.pt/2015/02/cardinal-burke-to-resist.html

https://www.lifesitenews.com/news/vatican-hosted-feminist-conference-featuring-prof-who-compares-mass-to-gay

Laten we ook even de profetie van Jezus aanhalen van 10 mei 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jullie om nu te begrijpen, maar weet dat Ik in Mijn Kerk een man zal doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment dat er geen andere kardinaal, bisschop, priester of heilige dienaar van Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen erbinnen in hun hart weten hoe gebrekkig die zal zijn. Zij zullen gealarmeerd zijn, maar te bang om hun stem te verheffen.

Het zou wel eens kunnen dat deze man Kardinaal Burke is.