Bergoglio bad in de moskee in Istanboel

Francisco Nov-29-2014 01

Op 28 november 2014 reisde Bergoglio naar Turkije waar hij onder andere de Hagia Sofia en de Blauwe Moskee bezocht. Hij vertelde zelf daarover het volgende: ” Ik ging naar Turkije als een pelgrim, niet als toerist. En ik ging in het bijzonder voor het feest dat vandaag gevierd wordt door de patriarch Bartholomew . Toen ik in de moskee binnenging kon ik niet zeggen: nu ben ik een toerist! Ik zag die wonderbare plaats; de Mufti legde de dingen goed uit aan mij, en betoonde mij zachtaardigheid; hij citeerde de Koran toen hij sprak over Maria en Johannes de Doper. Op dat moment voelde ik de nood om te bidden. Dus ik vroeg hem: ‘zullen we wat bidden’? Hij antwoordde: “Ja, ja.” Ik bad voor Turkije, voor vrede, voor de Mufti, voor iedereen en voor mezelf. Ik zei: “Heer, laten we een eind maken aan deze oorlogen. Het was een moment van overtuigend gebed.”

Hierbij richtte Bergoglio zich in de moskee naar Mekka en bad hij. Zijn voorganger had indertijd enkel wat gemediteerd. Ze waren toen ook de uitspraken van Benedictus in Regensburg niet vergeten, die toen de bizantijnse keizer Paeologus citeerde: “Zonder te veel details aan te halen, zoals het verschil in behandeling van degenen die het “Boek” hebben (de “gelovigen”) en de “ongelovigen”, richt hij zich bruusk tot zijn gesprekspartner met de centrale vraag over het verband tussen godsdienst en geweld in het algemeen. Hij zegt: ‘Laat mij zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er slechts slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.”

Echter Bergoglio had als kardinaal sterk zijn afkeer tegen deze lezing uitgesproken. Zo ook nu vertelde hij over de Islam het volgende: “Het is waar dat er reactie is gekomen tegen de terroristische daden, niet enkel in deze regio maar ook in Afrika. Als dit Islam is, maakt dit mij boos. Zoveel moslims voelen zich beledigd en zeggen: Maar dit is niet wat wij zijn, de Koran is een profetisch boek van vrede, dit is niet Islam. Ik begrijp dit en ik geloof dat we niet kunnen zeggen dat alle Moslims terroristen zijn, net zoals we niet kunnen zeggen dat alle christenen fundamentalisten zijn – we hebben ook fundamentalisten tussen ons, alle religies hebben deze groepen. […] Er moet gezegd worden: “nee, dit is niet waar de Koran over gaat”.

Over de christenen in het Midden Oosten zei hij het volgende: “De Christenen worden verjaagd uit het Midden Oosten. In sommige gevallen, zoals we gezien hebben in Irak, in de Mosul regio, moeten ze vertrekken of een taks betalen die onnodig kan zijn. Soms jagen ze ze vriendelijk weg.”

Vriendelijk weggejaagde christenen:

30TH_MOSUL_1974478f

Gevangen genomen vrouwen om verkocht te worden op de seksslavenmarkt:

gory-8a-This-image-was-posted-on-social-networking-sites-as-ISIS-take-women-as-slaves-in-Mosul-and-Nineveh

Kerken in brand:

Capture2

Bange christenen in een kerk in Bagdad:

332472_img650x420_img650x420_crop

Dit is niet de Koran? We halen enkele verzen aan:

Al-baquarah:
soera 2 vers 179: O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.
soera 2 vers 192: En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven: want vervolging is erger dan doden. (hen= de ongelovigen)
soera 2 vers 194: oproep tot de Jihad
soera 2 vers 217: Vechten is u geboden, ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

Al-an’faal:
soera 8 vers 13: … Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.
soera 8 vers 16: O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.
soera 8 vers 17: En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal het tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.
soera 8 vers 18: Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat hij de gelovigen een grote gunst van zich mocht bewijzen.
soera 8 vers 40: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.

Attaubah:
soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Al-Hadj:
soera 22 vers 79: En strijdt voor de zaak van Allah zoals er voor behoort te worden gestreden. …

Mohammad:
soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.
soera vers 36: Weifelt niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben.

Al-Fat’h
soera 48 vers 30: Mohammad is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

Al-Hodjoraat:
soera 49 vers 16: De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden.

Assaff:
soera 61 vers 5: Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

IslamInsultProtest

beheadings

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-turchia-37828/

573px-Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-11-_-_St_Francis_before_the_Sultan_(Trial_by_Fire)

De Heilige Franciscus van Assisi ging in 1219 met de vijfde kruistocht mee om proberen de Islamitische Sultan Al-Kamil van Egypte te bekeren (en niet om vriendjes te worden). De H. Franciscus zei dat men een vuur moest laten aanmaken en dat hijzelf en de dienaren van de Sultan (de Saraceense priesters) erin moesten gaan staan. Deze die niet zou verbranden zou diegene zijn met de Ware godsdienst. Verschillende bronnen vermelden zelfs dat de H. Franciscus ongedeerd in het vuur heeft gestaan. De priesters echter, durfden niet.