Nieuwe zware (maar valse!) aanklacht tegen Paus Benedictus

itccs-logo-edit

Reeds vlak na zijn aftreden werd al een poging ondernomen om paus Benedictus te vervolgen voor schandalen omtrent seksueel misbruik van kinderen. Op 13 juni werd de aanklacht door het internationaal Strafhof in Den Haag verworpen omdat er niet genoeg basis was om verder onderzoek te doen.

Nu, op 28 oktober, is er een nieuwe aanklacht tegen paus Benedictus ingediend. Hij word beschuldigd van een rituele kindermoord in Nederland in 1987. Een ‘ooggetuige’ van en ritueel offer bevestigd het verhaal van Toos Nijenhuis van Nederland: “Ik zag Joseph Ratzinger een klein meisje vermoorden.” Dat meldt het Internationaal Tribunaal van Misdaden van Kerk en Staat. (International Court of Criminals of Church and State, ITCCS)

Maandag 28 oktober 2013

De criminele rechtsvervolging van een paus kwam deze maand dichter bij de realiteit toen Italiaanse politici akkoord gingen om samen te werken met het ITCCS in een actie van de rechtbank tegen het pausschap, omwille van het huisvesten van een gezochte voortvluchtige van de gerechtigheid: de afgezette Paus Benedictus, Joseph Ratzinger.

Het akkoord kwam er nadat een nieuwe ooggetuige de betrokkenheid van Ratzinger in een rituele kindermoord in Nederland in augustus 1987 bevestigde.

“Ik zag Joseph Ratzinger een klein meisje vermoorden, in een Frans kasteel in de herfst van 1987,” zegt de ‘getuige’ die een regelmatige deelnemer was in de cultus van rituele marteling en moorden van kinderen. (dus het getuigenis komt van een satansaanbidder? Zeer geloofwaardig!)

“Het was wreed, en het gebeurde niet een enkele keer. Ratzinger nam regelmatig deel. Hij en de Nederlandse Kardinaal Alfrink en prins Bernhard waren enkel van de meest prominenten die deelnamen.”

Deze nieuwe getuigen bevestigen het relaas van Toos Nijenhuis, een Nederlandse vrouw die op 8 mei publiek haar verhaal deed.

Snel na het historische aftreden in 11 februari, werd Joseph Ratzinger op 25 februari beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, door de in Brussel gelegen ICLCJ (International Common Law Court of Justice), en een wereldwijd arrestatiebevel werd uitgevaardigd tegen hem.

De samenzwering om hem te vervolgen omwille van “het zogezegd in de doofpot steken van seksueel misbruik van kinderen” was mislukt, dus komen ze af met nog wredere, ziekelijkere beschuldigingen.

Opdat de profetie van 19 februari 2013  in vervulling zou gaan:

 “Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen, en voor Mijn laatste ware Paus erg wreed en pijnlijk worden. Hij, tegen wie kwaadwillig en bewust samengespannen wordt, werd net zo behandeld als Ik, Jezus Christus, geslagen en gegeseld werd. Zij zullen nu proberen hem te doden, net zoals ze Mij gedood hebben.  Zij zullen zeggen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is.

http://itccs.org/2013/10/28/i-saw-joseph-ratzinger-murder-a-little-girl-eyewitness-to-a-1987-ritual-sacrifice-confirms-account-of-toos-nijenhuis-of-holland/

http://www.huffingtonpost.com/2013/06/13/pope-benedict-international-criminal-court-_n_3436720.html