“Een non is een beetje als Maria”

“Een godgewijde vrouw is een beetje als de maagd Maria”, zei paus Franciscus afgelopen donderdag tijdens een kort bezoek  aan het clarissenklooster in Castel Gandolfo.

Maria staat achter de deur van de hemel. Wanneer  de zondaars daar aankomen doet Sint Petrus niet altijd open.  Maria lijdt  daaronder en blijft daar staan. s ‘Nachts, als niemand iets  hoort of ziet, doet Maria de hemeldeur open en laat iedereen binnen”, had de paus volgens zuster Maria Concetta gezegd.
Die bracht op het  Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming een bezoek aan het klooster van de zusters  Clarissen van de Onbevlekte Ontvangenis.

Paus Franciscus heeft afgezien van  de gewoonte van zijn voorgangers om zich tijdens de hete maanden juli en  augustus op te houden in de pauselijke zomerresidentie Castel Gandolfo. Hij had  de inwoners van het stadje wel beloofd kort op bezoek te  komen.

Na aankomst per helikopter ging de paus  eerst op bezoek in het clarissenklooster dat vlakbij de pauselijke residentie  ligt. Het was de tweede keer dat hij het klooster als paus  bezocht.

Bron: Katholiek Nieuwsblad