Clerici hebben geen speciale positie bij God

Dat zei althans paus Franciscus op 26 juni.

Hij stelde in een algemene audiëntie dat clerici geen speciale  positie bij God hebben en dat door het Doopsel de verschillen in rang zijn  opgeheven. (news.va)

Dit is uiteraard foutief, want de clerus heeft een herderlijke rol, die voor de schapen (de gelovigen dus) moet zorgen. Zij dienen de Sacramenten toe en moeten de gelovigen onderrichten. Denk maar aan de woorden van Jezus (Lucas 12:47-48) “De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.”