Oproep tot gebedswake

Er is veel nood aan gebed – om de komende rampen en oorlogen af te zwakken, zielen te redden en om onze missie te beschermen tegen de aanvallen van Satan. Vandaar deze oproep tot gebedswake. Hier volgen de 6 instructies (zoals gegeven door een anonieme ziel aan het […]

Jorge ‘Wir-schaffen-das’ Bergoglio: “Stel waardigheid van migranten vóór nationale veiligheid”

Bergoglio heeft een 20-puntenplan uitgevaardigd voor regeringen betreffende de verwelkoming van migranten en vluchtelingen. Zijn bedoeling is om het fundament te leggen voor het ontwerp van twee globale verdragen, die naar verwachting tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september 2018 zullen aangenomen worden. Het document “Reageren […]

Gebed tegen nucleaire oorlog

‘Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’ (dagelijks te bidden) O Almachtige Vader, God de Allerhoogste Ontferm U a.u.b. over alle zondaars. Open hun hart om de redding te aanvaarden en om een overvloed aan genaden te ontvangen. Luister naar mijn smeekbeden voor mijn […]