Auteur archief

Restkerk-redactie

Defender of the True Teachings of Jesus Christ

Bergoglio vraagt universiteiten om zijn Menselijke Broederlijkheidsdocument – met de ongewijzigde ketterse paragraaf – zo wijd mogelijk te verspreiden

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron […]

Spanning stijgt opnieuw in het Midden-Oosten

Gisteren werd weer heen en weer geschoten in Israël en Gaza. Hamas had een raket afgevuurd richting Israël, die op een woning terechtkwam net ten noorden van Tel Aviv. Daarop reageerde Israël door terug te vuren, waarna er heen-en-weer werd geschoten. Ook zorgt de Amerikaanse erkenning van de […]

Bergoglio toont nogmaals dat hij de paus niet is, door mensen te beletten zijn ‘pauselijke ring’ te kussen

Op 25 maart bezocht Bergoglio de Italiaanse Mariale bedevaartsplaats Loreto. Daar konden de gelovigen (die jammer genoeg nog niet inzien dat hij de antipaus is) Bergoglio groeten. Bergoglio echter, verhinderde dat de mensen zijn pauselijke ring zouden kussen, waardoor hij opnieuw (onbedoeld?) duidelijk maakte dat hij de paus […]

Waarom het mogelijk is dat iemand de antipaus is – terwijl de meerderheid van de kardinalen beweert dat hij de paus is

Heden schreeuwt zo goed als iedere traditionele katholiek – bisschoppen en kardinalen incluis – tegen alle waarschijnlijkheden in: “paus Franciscus is de paus!” Er is slechts één bisschop die het tegendeel beweert: Mgr. René Gracida. En slechts een handvol leken zeggen hetzelfde, zoals de bekende katholieke Italiaanse journalist […]

‘Synodale Kerk’: Duitse bisschoppen zullen Katholieke Leer over seksualiteit herzien

Kardinaal Marx gaf enkele dagen geleden aan dat de Katholieke Kerk in Duitsland open staat voor het herzien van de Katholieke Leer over seksualiteit, die momenteel contraceptie, samenwonen (zoals een gehuwd stel) en homoseksuele relaties verbiedt. Tijdens hun lentebijeenkomst in Lingen, Duitsland, besprak de Duitse Bisschoppenconferentie de mogelijke […]

BREAKING: Kardinaal Danneels is overleden

Kardinaal Danneels is vanmiddag plots overleden. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en kon niet zo goed meer spreken. Kardinaal De Kesel bezocht hem nog deze morgen.  Danneels, een notoir modernist, kennen we vooral van de Mafia van Sankt Gallen, waar hij jarenlang complotteerde en streed […]

Kardinaal Pell veroordeeld tot de gevangenis voor ‘seksueel misbruik’, maar hij is – in tegenstelling tot McCarrick – onschuldig

Op 12 maart werd Kardinaal Pell tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, wegens vermeend seksueel misbruik van twee tienerjongens in de sacristie, toen hij nog Aartsbisschop van Melbourne was. De veroordeling is gebaseerd op de beschuldiging van één individu die anoniem wenst te blijven. Er zijn géén getuigen en […]

Vandaag… reeds zes jaar geleden…

Vandaag is het reeds zes jaar geleden dat Jorge Mario Bergoglio (met de hulp van de Maffia van Sankt Gallen) werd verheven tot de stoel van St. Petrus, nadat Paus Benedictus XVI was weggevlucht. Enkele terugblikken. De Argentijnse Kardinaal Jorge Mario Bergoglio werd op 13 maart 2013 “verkozen”, […]

Mgr. Schneider lanceert eigen website: ‘Gloria Dei – Bemoediging van de herder van Kazachstan: Bisschop Schneider’

Mgr. Schneider heeft onlangs zijn eigen website gelanceerd. Hij voelde zich daartoe gedwongen door de reisbeperking die hem door het Vaticaan werd opgelegd. Op de website staan o.a. de biografie van Mgr. Schneider, verschillende artikelen en videoconferenties. Men kan ook contact opnemen met de bisschop, of vragen om […]