Roomse Kerk in ballingschap

luns10

100826-Hubert Luns.3

Er zijn drie kerken: de strijdende kerk op aarde (Ef. 6:12), de lijdende kerk (in het vagevuur) en tenslotte de zegepralende kerk. Met dat laatste wordt de kerk van de ontslapen zielen bedoeld van de grote schare uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor Gods troon en voor het Lam dat geslacht werd van vóór de grondlegging der wereld. De schare is bekleed met lange witte gewaden die zijn gewassen in het bloed van het Lam. En zij dragen palmtakken in hun handen en roepen met luider stem: De zaligheid zij aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam. (cf. Op. 7:9-10, 14; 13:8) De strijdende kerk heeft het zwaar te verduren. De overwinning staat reeds bij voorbaat vast, want er staat geschreven: “Het Lam, dat midden voor de troon staat, zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal al hun tranen afwissen.” Nóg zucht de wereld onder het meedogenloze regime van de demonische machten daarin gesteund door de wereldheersers van deze eeuw die zich door hun vuige beloftes hebben laten inpalmen, beloftes van rijkdom en macht.