Er kunnen volgens de Kerkelijke wet nooit twee pausen zijn. Eén van hen moet dan een antipaus zijn. […]