Oorsprong van de Vrijmetselarij

vrijmetselarijoorsprong

100826-Hubert Luns.3In 1546 was het beruchte alchimistisch convent, gemeenlijk bekend als de Vicenza Colloquia (het Venetiaans College). De bedoeling van dit College was om de krachten tegen het Katholicisme te bundelen. Ze zwoeren om de Roomse Kerk te vernietigen middels valse leerstellingen en achterbakse methoden. Daartoe moest een vereniging worden opgericht, wiens leden voor de buitenwereld verborgen zouden houden dat zij daar lid van waren. Naar buiten toe zou worden verteld dat ze de unitarische theologie aanhingen, een opvatting die de Heilige Drie-eenheid ontkent, maar hun binnenskamers gehouden filosofie omvatte het grote werk (magnum opus) om alle Christelijke sekten samen te bundelen alsook alle heidense godsdiensten, mysteriediensten, esoterische gezelschappen en gnostieke systemen. De geboorte van de alma mater van godsdiensten, tegenwoordig gekend als de Vrijmetselarij, kan terug worden gevoerd naar die noodlottige samenkomst. Toen de republiek van Venetië lucht kreeg van de samenzwering, werden Gulio Ghirlanda di Trévise en Francisco di Ruego opgepakt en gewurgd, namen ook van loges die deze personen als martelaren vereren. De anderen wisten te ontkomen.
Het is een baanbrekend en doorwrocht artikel omdat het de Vrijmetselarij terugvoert naar het regelrechte Satanisme, te beginnen vanaf het Satanisch convent in 1546 in Venetië. De oprichting van de Moederloge in 1717 was slechts eens stadium in de opgang van deze God-vijandige bewegin, welke nu tot zijn culminatie is gekomen in de figuur van Bergoglio.