Natanael

Bekeringsverhaal van Nathanael Flock, een voormalige homoseksueel
Date: 11/07/2016Author: Crusader — Bewerken

nathanaelflock

We willen even dit mooi bekeringsverhaal meegeven van een homoseksueel die zich bekeerde en terug heteroseksueel werd. Uiteindelijk is hij getrouwd en heeft hij nu twee kinderen. Dit om nogmaals aan te tonen dat homoseksualiteit niet permanent is, en door Jezus kan ‘genezen’ worden.

In een interview met CBN vertelt Nathanael Flock, die thuis christelijk was opgevoed, over zijn vorig leven als homoseksueel, en zijn bekering in 2004. Hij vertelt: “Toen ik in de 6de graad zat (5e en 6e middelbaar, in de VS), begon ik homoseksuele gevoelens te krijgen en begon ik de veroordeling en de schaamte te voelen zonder dat ik iets zei. Het wordt zo begrepen in de kerk dat het niet aanvaardbaar is. Het is niet goed, het is niet juist.” Nathanael hield zijn gevoelens verborgen. Hij begon online naar andere mensen te zoeken. Het was een veilige plaats, omdat niemand hem echt kende of wist hoe hij eruit zag.

Dan, een tijd later, begon hij het te vertellen aan de mensen die het dichts om hem heen stonden. Hij vertelde het aan zijn moeder door haar mee te nemen naar een homorestaurant. “Ze was redelijk geschokt. Ik zei: ‘Ik wilde gewoon dat je naar hier zo komen omdat ik je wilde vertellen dat ik homo ben. Dit is wie ik ben, en dit is één van mijn favoriete restaurants, laten we eten!’” Gedurende de volgende drie jaar werd Nathanael betrokken bij de ‘Gay Pride beweging’ en de ‘dance music’.

Hij werd thuis christelijk opgevoed, maar de kerk “had hem niet bevredigd”. Hij vertelt: “Ik voelde al deze nieuwe gevoelens, en ik wist niet hoe daarop te antwoorden. Zodus, door anders te gaan doen verdwenen deze overtuigingen in een hoekje. Dit spannend nieuw leven, dat aanvoelde als wie ik echt was, nam nu het voortouw.”

Nathanael werd een populaire DJ voor clubs en feestjes. Hij begon ook drugs te gebruiken. Al gauw konden zijn DJ optredens zijn drugsverslaving niet meer ondersteunen. Vervolgens begon hij zich te verkopen als mannelijke prostituee, om meer geld te verdienen. “Het was niet iets dat ik wilde. Mannen kwamen naar me toe en boden me geld aan. Ze boden mij een vette cheque aan. Ik zou een idioot geweest zijn om het niet aan te nemen. In mijn opzicht was het geen prostitutie. Het was gewoon wat extra geld verdienen en plezier maken terwijl ik het deed. Op dat moment zag ik het als mijzelf verkopen. Ik verdiende gewoon geld voor het doen van iets dat ik graag deed.”

Hij schat dat hij ruim 200 ‘partners’ heeft gehad. Hij ging naar het park waar hij veel van zijn ‘cruising‘ deed, het zoeken naar willekeurige sekspartners. “Ik rolschaatste hier op en af om te kijken voor mannen die ook aan het rondkijken waren. Zelfs getrouwde mannen namen hier hun lunchpauze en keken voor iemand.”

Na jaren van drugs en feesten, verloor de spanning van de club zijn luister. “Iedereen probeerde zich gelukkig voor te doen, omdat ze allemaal gevangen waren in deze cirkel. Ze voelen dat ze er niet uit geraken, dus moeten we onszelf gelukkig maken om dat te compenseren. Ik ontdekte net dat de meeste mannen gewoon van ‘lover’ naar ‘lover’ zouden gaan, gewoon omdat ze zoeken naar die ene man die hen compleet zou maken.”

Nathanael voelde dat God hem daarvan probeerde weg te trekken, maar zijn levensstijl had een dodelijke greep op hem. Hij treurde en had spanningen in zijn hart, omdat hij wist dat God hem terug riep. Zodus ging hij met momenten in celibaat leven, maar eens dat hij die belofte had gemaakt, waren er mannen op zijn deur aan het kloppen. Dat waren volgens hem de laagste momenten, waar hij “zichzelf letterlijk in slaap weende” en “iedere nacht nachtmerries had.” “Ik was verslaafd aan de drugs. Ik was verslaafd aan de seks. Ik kon niet uit deze cyclus geraken.”

Op een nacht had Nathanael een droom. Hij verdronk terwijl een gigantische slang zich rond zijn lichaam had gewonden. Maar in de verte zag hij een wand met een kruis. “Zolang ik mijn ogen op dat kruis hield, kon ik er geraken. En uiteindelijk raakte ik het aan, en van zodra ik dat deed, herinnerde ik mij dat er een God is. Ik kan bidden tot Hem. En zodra ik zei: ‘Jezus, red mij!’, verdween het water en de slang. Toen ik wakker werd, was het alsof de ‘schellen’ van mijn ogen waren afgevallen. Zoals een sluier die was opgeheven. Ik zag de wereld nu op de juiste manier. En die morgen was Gods stem zo luid en duidelijk, en Hij zei: ‘Je moet de man verlaten met wie je bent. Bel je ouders, bekeer je en vertel hen alles. Keer terug naar daar. Ga terug naar hun kerk.’” Hij weende en schreef alles neer, want hij hoorde Zijn stem zo duidelijk.

Nathanael vroeg Jezus om hem te vergeven en hem te redden. Hij keerde terug naar huis, naar zijn ouders, en begon daar de kerkdiensten bij te wonen, en te groeien in zijn relatie met God. Hij verliet de drugs, maar zijn homoseksuele gevoelens gingen niet weg.

“Ik herinner me dat de voorganger vertelde over God volgen en dat het van je vereist dat je sommige dingen achterwege laat. Je moet blijven voortbewegen als je God wil volgen. Ik voelde dat de Heer dit zo hard in mijn hart drukte: “Je moet homoseksualiteit verlaten! Je moet het verwerpen!” Zodus bad hij een “eng” gebed die nacht. Het was volgens hem één van de engste gebeden die hij ooit had gebeden, en hij gaf zich over aan de Heer en zei: “Ik wil wat U wilt voor mij, en als met een vrouw zijn het beste is voor mij volgens U, dan zeg ik ja daartegen. Ik verwerp en neem afstand van mijn instemming met dit als wie ik ben. Ik wil wat U wilt dat ik ben.” Nog geen week later begon zijn hart zich al om te keren. “Ineens wilde ik een vrouw, en wilde ik kinderen. Het brandde in mij voor vijf maanden. Het was alles waar ik aan kon denken!”

Dan leerde hij in de kerk een meisje kennen, een zekere Tiffany, en hij vroeg haar uit. God gaf hem een prachtige dag, en toen vroeg hij haar of ze hetzelfde voelde, en als ze verder konden gaan dan enkel maar vrienden. Ze hadden zeven maanden een verkering en ze spaarden hun eerste kus voor op de trouwdag.
flockwife
Nathanael Flock en zijn vrouw.

“Als je mij vijf jaar geleden zou verteld hebben waar ik nu ben, zou ik gelachen hebben. Maar ik ben getrouwd, en er is een baby onderweg. Ik ben voltijds zendeling in een gebedshuis, en ik heb een prachtige gemeenschap. Ik zou niet meer kunnen vragen. De Heer trok me weg met Zijn liefde en toonde dat Hij iemand was die ik kon vertrouwen en kon volgen. Hij wachtte op mijn, en liet me niet gaan. Hij bleef maar de hand uitreiken naar mij, en op mij wachten totdat ik terug naar Hem zou gaan. Ik ben het meest dankbaar voor Zijn geduld met mij, en Zijn barmhartigheid”, aldus nog een zichtbaar ontroerde Nathanael.

Nathanael Flock heeft 7 jaar gespendeerd als voltijdse medewerker in een 24/7 House of Prayer apostolaat, en nu woont hij met zijn vrouw en twee dochters in Atlanta. Hij blijft schrijven, spreken en gebedsbijeenkomsten leiden.