Israël – Arabisch conflict

luns9

100826-Hubert Luns.3In zijn veel beluisterde zondagse radiorubriek “De toestand in de wereld” noemt Hiltermann op 12 oktober 1969 de Volkskrant “rondweg antisemitisch, althans anti-Israël”. Het landelijk dagblad spande toen een proces wegens smaad tegen hem aan. Na een door de krant verloren kort geding werd tijdens een gewone rechtszaak besloten dat Hiltermann zijn uitspraak moest terugnemen, wat hij dan ook publiekelijk deed. Op verzoek van de Volkskrant behandelde de Raad voor de Journalistiek de zaak opnieuw, maar zij oordeelde naeen jaar van deliberaties de klacht ongegrond. Daarvan zei Hiltermann: “De meest gerede, meest bevoegde, de enige waarlijk deskundige instantie, de Raad voor de Journalistiek,koos mijn zijde.” (1) In 1974, dus na de Yom Kippur oorlog van oktober 1973, bekommentarieert hij de affaire in zijn publicatiereeks “Verzamelde Notities”, waarbij de van huis uit katholieke Hiltermann op sublieme wijze de ontstaansgeschiedenis van de moderne staat Israël in ogenschouw neemt. Deze is het die onze aandacht trekt.