Handleiding voor de huiskapel

De Heer geeft in de boodschappen van het Boek der Waarheid meerdere malen aan dat wij, trouwe Katholieken, en vooral ook de priesters, zullen moeten onderduiken. De H. Eucharistie zal na verloop van tijd afgeschaft/geschorst worden en de Tegenwoordigheid van de Heer zal verdwijnen. Kerken zullen sluiten en in de kerken die openblijven zal het H. Sacrament niet meer aanwezig zijn.

De Heer op 21 januari 2010:

Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk. Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn.

De Heer op 15 april 2012:

De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden. Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet. Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

De Heer op 8 juli 2012

Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien. Zij zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven. Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de bescherming van Het Zegel van de Levende God geboden wordt. De tijd, waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is nu zeer dichtbij. Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de Antichrist, die binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede. Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie, Mijn priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met jullie voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan. De toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan want Ik ben Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten om ervoor te zorgen dat zij jullie van dienst zullen zijn.

De Heer op 11 november 2012:

Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken. Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden dat deze voor alle religies is, uit te roeien. Jullie zullen beschuldigd worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel zijn. In de Missen die opgedragen worden in die centra en toevluchtsoorden waar jullie trouw beloven aan de transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.

Jezus Christus op 5 mei 2013:

Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord te handhaven.

Download HIER het hele document met alle boodschappen m.b.t. de Eucharistie en de Restkerk.

In de boodschappen wordt er gesproken over het oprichten van ondergrondse kerken of plaatsen waar men kan bijeenkomen en Jezus aanbidden in het H. Sacrament. Het meest voor de hand liggende is een private huiskapel. Gebruik daarvoor een extra kamer die u niet vaak gebruikt, zoals de logeerkamer, of bvb. de zolder.

Een korte handleiding

De basisbenodigdheden voor de private huiskapel

1. Een tabernakel waar het H. Sacrament in kan bewaard worden. U kunt er vaak vinden op tweedehands websites tegen een voordelige prijs. Aarzel niet om een tabernakel te kopen waar nog wat werk aan is: een laagje verf en wat afwerking met goudverf (o.a. hier te bestellen) kan wonderen doen. U kunt uiteraard ook zelf een tabernakel maken door bvb. een geschikt kastje om te bouwen, te schilderen en te stofferen enz.

U kunt eventueel het tabernakel wegstoppen in een kast of zetten op een kast, die ook als altaar kan dienen. Ieder moet voor zich bepalen hoe het geheel er uiteindelijk moet uitzien.

2. Een pyxis of een monstransje. Een pyxis kan men vinden in liturgische winkels, maar ook op tweedehands websites.

P1200104

Een webwinkel waar u pyxissen en monstransen kunt kopen tegen een voordelige prijs: klik hier.

3. Een godslamp. Indien het H. Sacrament aanwezig is in het Tabernakel, kan daarbij een godslamp gebrand worden (in de kerken doen ze dat om aan te tonen dat het H. Sacrament aanwezig is; dit is echter in een huiskapel geen verplichting). U kunt daarvoor een noveenkaars gebruiken, die in een houder wordt geplaatst. Elektrische LED-noveenkaarsen kunt u hier vinden

godslamp

Optionele benodigdheden

(Enkel indien men er ook wil voor zorgen dat een priester thuis de H. Mis kan doen, zonder dat hij zelf voor alles moet zorgen)

4. Heilig vaatwerk, dat is: een pateen en een kelk. Deze moeten verzilverd of verguld zijn om op waardige wijze het Lichaam en het Bloed van de Heer te bevatten. Op tweedehands websites zult u dit niet makkelijk vinden, vaak veel te duur aangeboden door antiquairs die er geld willen uitkloppen. Maar in liturgische winkels kunt u ook vaatwerk vinden, zoals hier.

5. Een corporale. Dat is het doekje waarop het heilig vaatwerk wordt geplaatst voor de consecratie. U kunt die vinden op tweedehands websites, vaak onder den aam ‘kelkdoek’. Vaak is daar het insigne “IHS” op geborduurd.

corporale

6. Een kelkdoekje. Dat is doorgaans een gewoon wit linnen doekje waarmee de kelk wordt schoongewreven en gedroogd.

7. Een palla. Dat is een vierkant kartonnetje met wit linnen overtrokken dat de kelk met het H. Bloed moet afdekken. Palla’s kunt u bvb. hier vinden.

palla

8. Een bursa. Daar wordt de corporale opgevouwen in bewaard. Dit is echter niet noodzakelijk.

9. Hosties en wijn. De wijn is om het even. De enige liturgische voorwaarde is dat de drank alcoholisch en uitsluitend van druiven moet gemaakt zijn. Gewone wijn, eens geopend, bewaart hooguit een week. Miswijn is wat sterker en gaat wat langer mee, maar die zijn niet zo makkelijk te vinden. In de supermarkt kun je likeurwijnen (of aperitief- of dessertwijnen) zoals Muskaatwijn, Porto of Madeirawijn kopen, die zijn ook uitsluitend van druiven gemaakt en bevatten een hoger alcoholgehalte (15-18%) waardoor ze, eens geopend, zeer lang bewaard kunnen worden. Zowel rode als witte wijn kan gebruikt worden.

madeira

Hosties kan men vinden in liturgische webwinkels. Klik hier voor  Nederland

Een andere webwinkel in Nederland met grote keuze

Een webwinkel voor België 

Een Duitse webwinkel

hosties2

10. Liturgische gewaden: een albe (wit onderkleed) een stola en een kazuifel. Tracht vooral te zorgen voor een albe en de stola’s in de liturgische kleuren.

kazuifel

11. Een missaal. Tegenwoordig kan men op tweedehands websites vaak de Latijns-Nederlandse volksmissalen vinden. Aangezien daar ook de Nederlandse tekst aanwezig is, zijn die bruikbaar, maar wel aan de kleine kant voor gebruik op het altaar. Ook de Evangelielezingen e.d. staan daarin. Een echt altaarmissaal is moeilijker te vinden en daarin staan de evangelielezingen niet, daarvoor heeft men dan een extra evangeliarium of lectionarium nodig, of gebruik dan voor de lezingen een volksmissaal. Latijnse altaarmissalen zijn doorgaans iets makkelijker te vinden op tweedehands websites, maar dan moet u een priester kennen die de Mis in het Latijn kan/wil doen.

altaarmissaal

Hier kunt u Nederlandstalige altaarmissaals vinden+

12. Een altaardwaal. U kunt op tweedehands websites vaak afgedankte altaarkleden of altaardwalen vinden. Een katoenen of linnen tafelkleed kan ook dienst doen. Strikt gezien – volgens de liturgische voorschriften – moeten er drie lagen zijn.

Veel succes!

 


Extra informatie

Hier kunt u tabernakels te koop vinden:

In Nederland:

http://www.fluminalis.com/inventory/tabernacles-wall-brackets/#392011

http://www.marktplaats.nl/z.html?query=tabernakel&postcode=

In België:

http://www.2dehands.be/markt/2/tabernakel/

http://www.2ememain.be/marche/2/tabernacle/

Frankrijk:

http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/auvergne/occasions/?f=a&th=1&q=tabernacle&it=1

http://www.site-annonce.fr/tabernacle


Voorbeelden van een huiskapel/huisaltaar: