Het Vaticaan en de ene-wereldkerk

luns4

100826-Hubert Luns.3Als de tekens niet bedriegen, stuurt Rome aan op de Ene Wereldkerk. Denk maar niet dat dit een zuiver Katholieke aangelegenheid is. Ook de Protestantse kerken zullen zich niet aan de tendens kunnen onttrekken, want de grootste eindtijdplaag zal de valse oecumene zijn, ook wel het pseudo-messianisme genoemd. Naast de Nieuwe Wereldorde zal de Ene Wereldkerk staan. Daar ziet men vaak aan voorbij in de commentaren op de Nieuwe Wereldorde. En onze paus Franciscus zal daar een niet onbetekende rol in spelen.