Excorcisme, een Rooms Katholieke traditie

luns7

100826-Hubert Luns.3Het deksel is van de put en de vraag naar exorcisme stijgt navenant. In 1985 waren er twintig door de Kerk benoemde exorcisten in Italië. Nu zijn het er meer dan driehonderd. Maar dat is Italië. Zegt Gabriële Amorth: “Er is veel vraag naar exorcisten, maar de bisschoppen willen ze liever niet benoemen.”