De ware tegenover de valse oecumene

luns5

100826-Hubert Luns.3De moderne oecumene, wat in feite de new-agebeweging is, gaat veel verder dan het verkrijgen van eenheid onder de Christenen. Het is een vereniging van alle wereldgodsdiensten, inclusief het Christendom, dat dan van zijn glans zal zijn ontdaan. De Bijbel als vaste grond van ons behoud zal hebben afgedaan en het zal zijn gedegradeerd tot een der vele boeken van de wijsheidsliteratuur. Maar die literatuur bevat louter menselijke ‘wijsheid’. In het apostatisch Christendom, dat alleen wortel schiet als ook onze leiders zich hebben laten inpalmen, zal orthodoxie een scheldwoord zijn geworden en symbool staan voor gebrek aan medemenselijkheid. Want medemenselijkheid is al wat de klok slaat! Opnieuw zal, net als onder de Romeinen, het ware Christendom een schandaal zijn geworden.