Bibliotheek

bib2

Welkom in onze bibliotheek.

Hier kunt u nuttige en informatieve documenten vinden, die gratis kunnen worden gedownload.

Klik op de afbeelding om te downloaden.

 

  Maria dwingt de duivel tot bekentenissen

Het boek die opgebouwd is uit een reeks van duivel-bekentenissen geregistreerd tijdens een exorcisme in de jaren ’70 brengt verschillende waarheden over het reilen en zeilen in de Rooms Katholieke Kerk aan het licht. Vooral voor geestelijken, maar ook voor leken kan het boek zeer confronterend zijn. De bekentenissen stemmen tot nadenken over de eigen godsvrucht en de beleving van het christelijke geloof. In die zin is het helemaal niet uitgesloten dat de lezer onbehagen ervaart tijdens het lezen van de bekentenissen.

                      verzamelingprof Verzameling van Profetieën

De redactie kon een zeldzame, nooit eerder gepubliceerde verzameling van profetieën uit 1934 bemachtigen. We digitaliseerden het boek en maakten het voor iedereen toegankelijk. Het bevat vele profetieën van recente en minder recente zieners en profeten, met betrekking tot de gebeurtenissen in de eindtijd.

vp document De Machtsgreep van de Valse Profeet

We hebben een unieke en nooit geziene situatie: er zijn twee “pausen”. Echter, er kan slechts één Paus zijn, en dat is tot aan de dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt paus te zijn is een bedrieger. De tijd is gekomen dat de Valse Profeet, vernoemd in het boek Openbaring, de macht heeft gegrepen en zijn heerschappij begonnen is. Deze publicatie werd geschreven om klaarheid te brengen in de huidige situatie en mensen duidelijk te maken dat profetieën in vervulling gaan.

 Titelpagina Catechismus.2 Catechismus van het Theologisch Modernisme

Catechismus die het Modernisme in de Kerk aan de kaak stelt en ontmaskert, gebaseerd op de encycliek ‘Pascendi Dominici Grecis van de H. Paus Pius X.

 amorth  Gabriele Amorth – Een Exorcist vertelt

Vader Amorth vertelt over zijn ervaringen als exorcist en leert ons over de demonen en hun werking op de mens.

 ac  De opkomst van de Antichrist (recent bijgewerkte versie)

In dit verslag geven we een overzicht van de valse christussen die zich nu manifesteren, vervolgens bekijken we de verschillende religies en hun visie op de komst van een messias.  We gaan over naar de Satanische groeperingen die een Nieuwe Wereld Orde willen stichten met aan het hoofd de Antichrist, en wat daar aan vooraf moet komen. We halen ook enkele profetieën van visionairs uit het verleden aan, waaronder Hildegard von Bingen en de profetie gedaan door de H. Maagd te La Salette en Fatima. Uiteindelijk leggen we het verband tussen de messias die verwacht wordt door de diverse wereldgodsdiensten en in kringen van de VN, en het Beest uit het boek Apocalyps, die een merkteken zal invoeren waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft.

 saletteverklaard001  La Salette verklaard

De boodschap van La Salette verklaard door de H. Maagd aan Zuster Guadalupe in 1992.

 restkerkcover  Boodschappen met betrekking tot de Restkerk

Uittreksels uit het Boek der Waarheid over de Restkerk en de H. Mis, hoe deze moet bewaard blijven.

 gevarenregenboog2503565 Recensie:  Verborgen gevaren van de regenboog

De new-age beweging en de komende tijd van benauwdheid en verdrukking. Een recensie door dhr. Luns.

 boodschappenKG0125  Boodschappen met betrekking tot de Kruistochtgebedsgroepen

Selecties uit de boodschappen waarin duidelijk staat dat de Heer wenst dat er gebedsgroepen worden opgericht.

 booktruth01  The Book of Truth

Alle boodschappen en kruistochtgebeden in het Engels (origineel) zoals meegedeeld aan de zienster MDM.

 pedagoge  Den Katholyken Pedagoge ofte Christelyken Onderwyzer in den Catechismus verdeeld in Vyf delen

Gefotografeerde Catechismus uit 1767; met vraag en antwoord, gebaseerd op de Catechismus van Trente. Pdf telt 333 bladzijden. Hoge resolutie – goed leesbaar.

 seal latin  Kruistochtgebed 33 – het Zegel van God

Nederlands.

 seal latin  Kruistochtgebed 33 – het Zegel van God

Latijn.

 DO633  Evangelium Vitae – encycliek van paus Johannes Paulus II

Nederlands.

 bdwcoverlulu  Het Boek der Waarheid

De boodschappen van het Boek der Waarheid, deel II.

 hmis De Heilige Mis – goddelijke openbaring

“Met aandacht heb ik de brochure “De Heilige Mis”, Getuigenis van Catalina RIVAS, Lekenmissionaris van het Eucharistisch Hart van Jezus, gelezen en ik vind niets dat ingaat tegen de heilige Schrift of de kerkelijke geloofsleer; geheel in tegendeel geloof ik oprecht, dat het getuigt van een diepgaande leer over het Mysterie van de Heilige Mis. Ik beveel heel bijzonder de priesters en de leken aan het te lezen en te overwegen, om zo tot een beter begrijpen en inniger beleven van het Heilig Altaaroffer te komen.” (Mgr. San Vincente)

Advertenties