Auteur archief

Crusader

Defender of the True Teachings of Jesus Christ

“Rome zal verwoest worden…”

Rome is een oord van verderf geworden, waar zonde en rebellie tegen God hoogtij viert. Maar God zal op het eind Rome met de grond gelijk maken. De Allerheiligste Maagd sprak in Fatima op 13 oktober 1917: Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten […]

Gebed tegen nucleaire oorlog

‘Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’ (dagelijks te bidden) O Almachtige Vader, God de Allerhoogste Ontferm U a.u.b. over alle zondaars. Open hun hart om de redding te aanvaarden en om een overvloed aan genaden te ontvangen. Luister naar mijn smeekbeden voor mijn […]

En het gaat maar verder: Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers

De Pauselijke Academie voor Wetenschappen heeft weeral een nieuwe klimaatconferentie (lees: populatiecontroleconferentie) aangekondigd, de zoveelste in de rij. De titel luidt: “Gezondheid van Mensen, Gezondheid van de Planeet en Onze Verantwoordelijkheid: Klimaatverandering, Luchtvervuiling en Gezondheid,” en het zal gehouden worden van 2 tot 4 november in het Vaticaan. […]

Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid

Ondanks luid protest gaf op 19 juli de notoire Italiaanse abortusvoorstander Emma Bonino een lezing in een katholieke parochie, terwijl pro-life demonstranten buitengesloten, monddood gemaakt of buitengegooid werden. Woensdag gaf Bonino naar aanleiding van ‘Wereld Vluchtelingendag 2017’  een presentatie over immigratie in de Kerk van San Defendente in […]

Marcello Pera, filosoof en nauwe vriend van Paus Benedictus: “Bergoglio is niet bezorgd om de redding van zielen, maar enkel met sociaal welzijn en sociale zekerheid”

Op 9 juli gaf Marcello Pera, een invloedrijke intellectueel in Italië (en vroeger president van de Italiaanse Senaat) en nauwe vriend van Paus Benedictus waarmee hij ooit zelfs samen een boek schreef, een interview met de Italiaanse krant Il Mattino waarin hij zijn ongezouten mening geeft over Bergoglio, […]