Bergoglio: altijd anders

Bergoglio toont nogmaals dat hij de paus niet is, door mensen te beletten zijn ‘pauselijke ring’ te kussen

Op 25 maart bezocht Bergoglio de Italiaanse Mariale bedevaartsplaats Loreto. Daar konden de gelovigen (die jammer genoeg nog niet inzien dat hij de antipaus is) Bergoglio groeten. Bergoglio echter, verhinderde dat de mensen zijn pauselijke ring zouden kussen, waardoor hij opnieuw (onbedoeld?) duidelijk maakte dat hij de paus niet is.

Het kussen van de pauselijke ring is een teken van eerbied en onderdanigheid aan het gezag van de Vicaris van Christus, het is niet de hand kussen van de persoon van diegene die paus is. Uiteraard is Bergoglio géén paus, en draagt hij ten onrechte de pauselijke vissersring. Gelovigen – die jammer genoeg nog niet beseffen dat hij de paus niet is – wilden zijn ring kussen, maar Bergoglio trok steeds – terwijl hij bleef lachen – zijn hand weg. Dat zorgde voor deze vertoning:

De bisschopsring is een teken van het “huwelijk” van de bisschop met het bisdom dat hij bestuurt. De formule die gebruikt wordt in de consecratie van een bisschop wanneer hij de ring ontvangt is heel symbolisch: “Neem deze ring, het zegel van uw trouw. Bescherm de bruid van God, zijn Heilige Kerk, met geloof en liefde.” Deze formule gaat terug tot het eerste millennium. Het gebaar van het kussen van de bisschoppelijke ring is een manier om hem te herinneren aan de beloften die hij aan zijn volk maakte, en om de trouw aan de bisschop te betuigen.

Nochtans kuste Bergoglio ooit nog de ring van Paus Johannes Paulus II:

11 antwoorden »

 1. Gaan jullie nu niet héél erg ver in je kritiek?? Als het mogelijk was geweest om selfies te maken in de tijd van paus Johannes Paulus II, die ik persoonlijk goed heb gekend, dan had deze paus hier ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Vanzelfsprekend was dit na de afschuwelijke aanslag op zijn leven niet meer mogelijk geweest…….Als jullie kritiek willen uitoefenen op paus Franciscus, doe het dan op inhoudelijke zaken. Ik vind dit persoonlijk wel erg ver gezocht. Dit is beneden jullie niveau Lunsius!

  • Beste redactie, Ronald heeft een punt. Jullie hebben veel duidelijker reacties gegeven en daarmee ons doen herkennen dat we zeeeeeeer op onze hoede moeten zijn met kardinaal Bergoglio.

   • Zijn wegtrekken van zijn hand is nogmaals een teken – in de goddelijke Voorzienigheid- voor allen dat hij de paus niet is, en dat mag getoond worden. Niet enkel in zijn woorden en geschriften, maar ook in zijn daden kan hij worden ontmaskerd.

 2. Dat filmpje van het niet kussen van de ring van Bergoglio, alias Paus Franciscus, is een mooie carnavalsklucht. Nu nog het hoempa hoempa liedje dat erbij past en het feest is compleet. De denigrerende manier waarop ik hierover spreek zal sommigen storen, immers zo spreek je niet over een paus. Kijk dan naar het filmpje! Als hij niet om zijn pausschap geëerd wil worden door zijn ring telkens terug te trekken, dan drijft hij zelf de spot ermee. En zou mij dan verboden worden erom te spotten? Het is natuurlijk erger dan erg, maar dat zijn we inmiddels van deze “paus” gewend. Het vriendje van de Antichrist (die zich zal voordoen als Christus zelf) wordt trouwens weinig respectvol bejegend in de Bijbel. Net als de Antichrist wordt de Valse Profeet ook het beest genoemd, om precies te zijn ‘therion’, of het wilde beest.

 3. Mijn heer Ronald ,Hoe zou U het vinden als U iemand de hand toesteekt en men maakt alleen maar een “selfie”en stuurt U dan weg zonder meer.Ik zou dit als een belediging aan mij opvatten Misschien zijn de gewoontes in Italie al zodanig veranderd.Voor mij althans niet!.

 4. Hij wil graag als nederige paus bekendheid genieten, maar is hij wel nederig???

 5. Draagt paus Franciscus de visering of zijn zilveren argentijnse ring met kruisje erop?

 6. Men zegt dat dit maar een stukje van de filmis.Daarvoor kuste men de ring wel. Ook zijn er o.a. foto’s waar wel de ring gekust wordt. Wat is nu de waarheid vraag ik mij af.

 7. Dames en heren, Jullie kunnen stoppen met het verzinnen van de zoveelste complottheorie en nu rond de pauselijke ring. Juist om dit gespeculeer de kop in te drukken, heeft Paus Franciscus vandaag aan de wereldpers bekend gemaakt dat hij zijn hand op een gegeven moment puur uit hygiënisch oogpunt heeft teruggetrokken, wat ik persoonlijk niet meer dan begrijpelijk vind. Ook ik zou er om deze reden afkerig van zijn, traditie/etiquette of niet. Zelfs Paus Johannes Paulus II, die ik persoonlijk goed heb gekend, negeerde deze handeling liever. Ook bij hem heb ik de pauselijke zegelring nooit hoeven te kussen en andere gasten evenmin.

  • to także przykład skromności. Nie jemu należy się nasza cześć a Bogu samemu, zwłaszcza w wielkim poście, gdy całujemy krzyż

 8. Ik blijf het vreemd vinden van deze paus. Daar heeft het niets mee te maken. En ik begrijp het dus niet. Je kus immers alleen de ring. Deze paus heeft twee gezichten en heeft een valse nederigheid..