Homolobby

Bergoglio verdedigde in Buenos Aires een misbruikpriester – maar hij loog als hij er werd over ondervraagd op het Sint-Pietersplein

In de documentaire “De stilte van de Herders” wordt één en ander naar boven gebracht met betrekking tot Bergoglio’s verleden in Buenos Aires, en hoe hij daar slachtoffers van seksueel misbruik negeerde, en een misbruikpriester, vader Julio César Grassi, verdedigde. De documentairemakers confronteerden Bergoglio met deze zaak in 2017, en hij deed alsof hij van niets wist. 

Bergoglio schreef in zijn boek “On Heaven and Earth” dat in april 2013 werd uitgegeven, een maand nadat Bergoglio in het Vaticaan aan de macht kwam, over pedofilie het volgende:

“Nu, wanneer het gebeurt, kun je nooit een oog dichtknijpen. Je kunt niet in een machtspositie zijn en het leven van een andere persoon kapot maken.” “In mijn bisdom is dit mij nog nooit overkomen,” en hij voegde eraan toe welke raad hij eens gaf aan een collega-bisschop die zo’n geval had: “Ik vertelde hem om de bevoegdheden van de priester weg te nemen, om hem niet langer toe te staan zijn priesterlijk ambt uit te oefenen, en om een canonieke rechtszaak op te starten.”

Bergoglio heeft zijn eigen advies in de wind geslagen toen hij in het Vaticaan arriveerde, want het is iedereen bekend hoe hij de kindermisbruiker vader Mauro Inzoli, tegen het advies in van Kardinaal Müller, terug in zijn priesterlijke staat herstelde.

Het geval van vader Grassi

De documentaire openbaart echter hoe Bergoglio, toen hij dit boek schreef, wel degelijk zo’n geval van een pedofiele priester had in een naburig bisdom, en dat hij nauw betrokken was in dit geval. Het gaat over de nu in ongenade gevallen vader Julio César Grassi, die 15 jaar gevangenisstraf kreeg vanwege zijn misbruik van kinderen die aan hem werden toevertrouwd in het weeshuis “Gelukkige Kinderen Stichting”. Er worden zes slachtoffers belicht, die allemaal beweren dat Kardinaal Bergoglio, toen de Aartsbisschop van Buenos Aires, nooit hun specifieke klachten beantwoordde, toen ze naar hem schreven. Toen men hen vroeg of ze ooit een antwoord kregen, schudden ze allen het hoofd. Toen men hen vroeg over Bergoglio’s bewering in zijn boek, dat hij nooit een pedofiele priester had in zijn bisdom, zei één vrouw: “Hij wil de mensen dat doen geloven, maar het is een leugen.” “Niemand kreeg een antwoord.” En een ander zei: “Hij ontvangt alle celebrities, zoals Leonardo diCaprio, maar voor ons heeft hij niet eens een korte brief om te zeggen dat het hem spijt.” En een ander slachtoffer voegde eraan toe: “Ik verwacht niets van hem, ik geloof niet in hem.”

Nog een ander slachtoffer, een vrouw, getuigde: “Ik leed heel veel, en ik ben zeer ontgoocheld.” Ze had de tranen in de ogen: “Omdat de paus niets deed toen hij hier aartsbisschop was. Iedereen vertelde mij: schrijf naar hem, hij is verplicht te antwoorden. Maar… niets…”

Toen de klachten over Grassi talrijker werden, werd een huiszoeking gedaan in het huis van de Stichting, en men vond in de slaapkamer van Grassi een kleine deur naar een chique kamer met geluidsinstallatie, tv, een groot bed, wat allemaal leek op een bruiloftskamer”, aldus rechter Meade. In die kamer sliep Fernando, één van de jongens van het weeshuis. Deze ontdekking, gecombineerd met getuigenissen van slachtoffers en ooggetuigen, zorgde dat hij achter de tralies vloog.

Bergoglio ijverde voor de vrijspraak

Bergoglio is zelfs opgekomen voor vader Grassi. “De Argentijnse Kerk deed alles wat in haar macht lag om hem vrijgesproken te krijgen.” Juan Pablo Gallego, de advocaat van de misbruikslachtoffers, legde uit dat de Argentijnse bisschoppen, onder leiding van Kardinaal Bergoglio (die toen de President van de Argentijnse bisschoppenconferentie was), in 2010 – nadat een eerste strafmaat was uitgesproken over Grassi – een professor strafrecht contacteerden (Marcelo A. Sancinetti), die een studie uitvoerde en een dossier van 2800 bladzijden opmaakte, waaruit duidelijk moest blijken dat het gerecht verkeerd was, dat Grassi onschuldig was, en moest vrijgesproken worden. De professor beweerde eveneens dat de misbruikte kinderen “vervalsingen, leugens, bedrog en uitvindingen” verspreidden.

De verteller in de documentaire besloot: “Dus de paus gelastte toen een tegenonderzoek om te trachten een priester die veroordeeld was voor pedofilie, vrijgesproken te krijgen. En het is gezegd dat Jorge Bergoglio, de toekomstige paus, het metterdaad naar de rechters zond, met een schrander gevoel voor timing, vóór vaders Grassi’s verhoringen in beroep.” Carlos Mahiques was één van die rechters. In een interview in deze documentaire, maakte hij duidelijk dat deze studie, zoals die gelast werd door Bergoglio “in sommige vlakken partijdig is, en in andere extreem partijdig”, en dat is waarom hij, als rechter, het niet toeliet dat hij hierdoor zou worden beïnvloed. “Het was duidelijk ten voordele van vader Grassi”, aldus Mahiques. “Ze trachtten een subtiele vorm van druk uit te oefenen op de rechters.” Op de vraag of hij dacht dat de Kerk de rechters trachtte te beïnvloede, antwoordde hij: “Dat is volledig correct.”

In een interview met één van de misbruikslachtoffers wordt het duidelijk dat Grassi beweerde dat hij onder de bescherming van Bergoglio stond. “Bergoglio liet nooit mijn hand los”, zijn de woorden die door het slachtoffer van Grassi zelf werden vernomen. Bergoglio is nooit ingegaan tegen Grassi’s woorden. En hij heeft nooit publiek commentaar gegeven over dit geval.

I know nothing

De journalisten die de documentaire maakten, trachtten acht maanden lang over dit onderwerp een interview met Bergoglio te regelen, zonder enig resultaat. Omdat het niet lukte, stonden ze in de lijn op het Sint-Pietersplein tijdens één van de pauselijke audiënties, en ze waren in staat om naar Bergoglio te roepen en zijn aandacht te trekken: “Uwe Heiligheid! Uwe Heiligheid, in het geval van Grassi, trachtte u het Argentijnse gerecht te beïnvloeden?” Bergoglio, die een verbijsterd gezicht trok, antwoordde: “Nee!” De journaliste ging verder: “Nee? Waarom gelastte u dan een tegenonderzoek?” En Bergoglio antwoordde, met een vertrokken gezicht: “Dat heb ik nooit gedaan”, waarop hij wuift en zich uit de voeten maakt.

Hier kunt u het belangrijkste fragment van die documentaire zien:

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Homolobby

6 antwoorden »

  1. Wie was de leugenaar van in het begin, volgens Jezus de duivel dat is zijn handelsmerk, zijn merkteken om het zo te stellen. Een paus mag niet partijdig zijn maar neutraal en eerlijk zijn in zijn geweten en daden.wat de paus vroeger deed was niet alleen in zijn aartsbisdom elke bisschop hield zijn priester een hand boven het hoofd dat hebben we hier in de kerk ook mede gemaakt , maar nu als paus zou hij een voorbeeld moeten zijn, en veel daden heb ik bij hem nog niet gezien;

  2. Op dit gekonkel past een mooi spreekwoord: zoals de wind waait, waait zijn hesje. We hebben dus een paus wiens woord niks voorstelt, waarmee hij zich schaart in de rij van onbetrouwbare en leugenachtige politici. Het meest verontrustigend is dat zo weinigen zijn gekuip schijnen door te hebben. Wanneer vallen bij de mensen de schellen van de ogen?

  3. Stop met Bergoglio paus noemen. Bergoglio is al talloze malen automatisch geexcommuniceerd door zijn handelen en uitspraken. Bergoglio is dus niet eens meer katholiek christen! Of zijn de regels voor automatische excommunicatie allemaal opgeheven? Of meten we met twee maten?

  4. Er is een Spaanse documentaire ‘examen de conciencia’ waar vele slachtoffers getuigen. Paus Fransiscus is één van het grootste probleem die er niets zal aan doen, werd erin gezegd. Hij zit mee in het complot om de daders de beschermen. En er is wereldwijd een draaiboek die bisschoppen en priesters moeten hanteren als er een schandaal aan de oppervlakte komt, wat in het nadeel is van de slachtoffers. Er zijn er zelf nog in dienst die de Heilige Eucharistie uitdelen, wat je ook ziet in de serie terwijl een slachtoffer zijn verhaal doet. Sommige daders geven het bij een verborgen camera zelf toe.. En de schatting van priesters die nog in dienst zijn die dader zijn van misbruik is ook erg hoog. Het is dus nog steeds extreem bezig en dit nog altijd met bescherming van het instituut. Het enige positieve is dat al deze slachtoffers niet op geven en blijven strijden tot het grote probleem ‘doofpotten’ gedaan. Op een moment (in de toekomst) zal het slachtoffer niet meer gefixeerd worden en vernederd, maar zullen de rollen omgedraaid worden. Als ze nu niets doen, dan ligt het Vaticaan binnen enkele jaren tegen de grond. Want, mensen pikken het in deze tijd niet meer. En gelukkig maar. Als ik het merk op één of andere manier, dan sla ik de kerk over en zet ik stappen buiten het instituut. Ik ben de katholiek om mee te werken aan doofpotten om de geliefde kinderen van God ten gronde te richten.

  5. Misbruik door geestelijken met bepaalde talenten, hekserij, heeft helemaal geen kans om aangeklaagd te worden. Wanneer men dan ontdekt dat sommige ‘parochianen’ met gelijkaardige talenten goede vriendjes zijn met die geestelijken is het alsof de grond onder je voeten wegschuift. Altijd gaat het om mensen die de novus ordo in het vaandel voeren. Nooit heb ik van integere Traditie-gezinde priesters bepaalde subtiele opmerkingen gekregen. Postmoderne geestelijken die dat wel doen zijn meestal verheven boven alle verdenking en staan sociaal zeer sterk in de samenleving, genieten sympathie door altijd de aandacht te trekken en grapjes te verkopen, want ja, zij bezitten grote talenten en weten hoe het volk aan te spreken. Maar juist dergelijke geestelijken tonen bij gelegenheid diepe haat, wanneer niemand anders in de omgeving aanwezig is. Nochtans zijn er tal van aanwijzingen die men niet kan negeren. Bijvoorbeeld een non die aquarius-babbel verkoopt, aangevuld met fysieke handelingen die u tot innerlijke rust moeten aanzetten. Een priester die opvallend openlijk gevolgd werd door een vrouw. Men stelde het voor als abnormaal gedrag van haar, maar ik ken die priester veel te goed om me nog te laten misleiden door zijn sympathie-wekkende grapjes.

  6. |
    NB > hier alsnog totaal overbodig, te vermelden dat Bergoglio : iets gedaan heeft wat formeel STRAFBAAR is !? — maar ogenschijnlijk, komt hij ‘r zogezegd “weer mee weg” — en toch heeft z’n (heidense) geneesheer ooit voorzegd, dat Bergoglio, zwaar zou moeten LIJDEN !? -(maar niet, voor hoe`lang)- in zo’n geval, zou hij dus een tijdelijke plaats`waarnemer krijgen, zeg maar : *INTERIM* — ja, en dan kunnen ‘r wel eens uiterst spannende tijden aanbreken ….