Kritiek op Bergoglio

Misbruikschandaal: Voormalige nuntius roept Bergoglio op om af te treden – Duitse “pro-Paus-Franciscus” theoloog keert zich tegen Bergoglio

Jorge Bergoglio en de gevallen Kardinaal McCarrick.

Het misbruikschandaal van Kardinaal McCarrick, die naar verluidt jarenlang seminaristen seksueel zou misbruikt hebben, doet heel wat stof opwaaien in de Kerk. Bovendien komt ook Bergoglio zelf in een lastig parket te zetten. Zoals we reeds uit eerdere berichtgevingen wisten, doet Bergoglio niets aan het seksueel kindermisbruik. In tegendeel. Zo “rehabiliteerde” hij in 2014 een priester die kinderen in de biechtstoel misbruikte, en die Paus Benedictus tot de lekenstand had gedegradeerd. Datzelfde lijkt nu ook te zijn gebeurd met Kardinaal McCarrick. De voormalige Nuntius van de VS, Aartsbisschop Carlo Viganò, zegt in een 11-pagina lange brief dat hij Bergoglio reeds in 2013 op de hoogte bracht van de misbruikfeiten door McCarrick, maar dat Bergoglio dat onder de mat veegde. Omdat McCarrick één van zijn bondgenoten en “Kingmakers” was. Nu doet hij alsof zijn neus bloedt. Maar de voormalige nuntius zegt dat Bergoglio, samen met heel zijn kliek, het voorbeeld moet stellen, en “moet aftreden.”

Naast de beschuldiging dat Bergoglio op de hoogte was van het misbruik van Kardinaal McCarrcik, en niettemin de sancties ophief die Paus Benedictus hem in het geheim had opgelegd, waren er nog de volgende explosieve verklaringen:

 • Dat Kardinaal Tarcisio Bertone, Staatssecretaris onder Paus Benedictus XVI, het promoten van homoseksuelen in hoge posities bevorderde.
 • Dat Kardinaal Pietro Parolin, de huidige Staatssecretaris, mee betrokken was in het toedekken van de wandaden van McCarrick.
 • Dat Kardinaal Parolin de reservatie van het bisdom van San Diego beval voor de notoire linkse bisschop Robert McElroy.
 • Dat Bergoglio Aartsbisschop Viganò, toen hij nog nuntius was, waarschuwde dat hij in de VS geen bisschoppen wilde zoals Charles Chaput: “Ze mogen niet rechts zijn zoals de Aartsbisschop van Philadelphia,” zo luidde het citaat van Bergoglio.

Bergoglio weigert alle commentaar

Op de terugvlucht van Dublin naar Rome weigerde Bergoglio alle commentaar op de aantijgingen van de nuntius, en zei hij tegen de in het vliegtuig aanwezige pers dat hij “er geen woord over zal zeggen.” Hij zei dat ze het document maar moeten lezen, dat het document voor zichzelf spreekt en ze zelf conclusies moeten trekken.

Voordat het bekend werd dat Bergoglio zelf betrokken was in de doofpotaffaire, had Bergoglio in Dublin nog op – de voor hem bekende manier – gezegd dat al diegenen die betrokken zijn in het misbruikschandaal, inclusief diegenen die het in de doofpot staken, “kaka” zijn, waarmee hij letterlijk verwees naar uitwerpselen.

Duitse theoloog keert zich tegen Bergoglio


In Duitsland heeft theoloog, advocaat en journalist, Markus Büning, ondertekenaar van de petitie “pro-Paus-Franciscus” zijn handtekening ingetrokken en zich gekeerd tegen Bergoglio. Büning die zelf als kind seksueel misbruikt is geweest door een priester, vond dat de brief met verontschuldigingen die Bergoglio voorlas “veel te vaag” was. Büning schreef: “De tekst is absoluut inadequaat en een grote ontgoocheling.” De verontwaardiging bracht Büning ertoe om te vragen aan Bergoglio dat “hij zich zou bekeren.”

In die brief weet Bergoglio de misbruikcultuur in de Kerk aan “klerikalisme”, terwijl het in werkelijkheid over homoseksuele infiltratie gaat.

Een jaar geleden vond Markus Büning dat de kritiek op Bergoglio te ver ging, en daarom ondertekende hij het intitief “pro Paus Franciscus”. Na de bekendwording van de brief, vroeg hij onmiddellijk dat zijn naam van de lijst zou worden gehaald. “Het is ondertussen duidelijk dat Paus Franciscus, naast zijn vele woorden, zijn verantwoordelijkheden niet opneemt.”

Kardinaal Burke: “De verklaring moet door de Kerk onderzocht worden”

Kardinaal Burke zei dat de verklaring van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò ter harte moeten genomen worden “door de verantwoordelijken in de Kerk”, en dat elke verklaring onderworpen moet worden aan een zorgvuldig onderzoek, “volgens de tijdsgebonden procedurele wet”. Nadat iedere verklaring werd onderzocht en de echtheid ervan werd bevonden moeten volgens hem de juiste sancties worden opgelegd aan de betrokkenen, voor zowel de heling van de wonden die aan de Kerk en haar leden zijn toegebracht, en voor herstel voor de grote ergernis die werd veroorzaakt.

Uiteraard is dit ijdele hoop. Bergoglio zal deze verklaring zo snel mogelijk in de vergetelheid willen doen geraken en zal zorgen dat er géén onderzoek gebeurt.

Verder zei Burke dat we veel moeten bidden en offeren voor de Kerk in deze “woelige tijd.”

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

5 antwoorden »

 1. Er is een tendens om de pedofiele geneigdheid los te koppelen van de homofiele geneigdheid, maar dat is onzin. Het is wel zo dat kinderen die misbruikt zijn later zelf eerder voor die richting kiezen. Maar dat is geen aangeboren neiging, maar een opgelopen trauma dat ik zich op die manier uit. Het heeft trouwens alles te maken met de homoseksuele praktijk. Pederastie (een oudere met een veel jongere man) is tamelijk ingeburgerd in die kringen. Daar wordt ook mee gekokketteerd. En als je het met een jongeman doet gaat de fantasie al rap uit naar relaties met kinderen (jonger dan 18 jaar) en zo komt van het een het ander. Het enige wat hen weerhoudt is de maatschappelijke druk en verontwaardiging tegen dit soort praktijken. Bergoglio is hard bezig om het laatste restje fatsoen dat nog in onze maatschappij heerst, en een dam opwerpt tegen de ongebreidelde seksbeleving, af te breken. Deze man moest zich diep schamen en alleen zijn aftreden creëert rust, maar het zou naïef zijn te verwachten dat hij daar gehoor aan geeft. Ik hoop wel dat de anti-Bergoglio beweging aanzwelt zodat steeds meer mensen zich van hem afkeren en niet meer voor zoete koek slikken wat deze “paus” hen voorschotelt.

 2. waarom flikkeren ze deze [scheldwoorden niet toegelaten] niet van de Heilige stoel.Hij heeft hier niets te zoeken, tenslotte is Benedictus nog steeds onze Paus.Hij is alleen door de vrijmetselarij via Danneels aan de kant geschoven.De wereld is totaal geschift om naar hem te luisteren.
  zelfs het Onze vader ,dat door JEZUS AAN DE MENSEN IS GEGEVEN ,GAAT HIJ VERANDEREN.HIJ STELT ZICHZELF NOG BOVEN JEZUS.
  Ik kan nog wel even doorgaan maar dan is de dag om

 3. Het is mijn kerk niet die Vat II satanische show. Mijn K. Kerk is deze “semper idem” die van altijd, die door Jezus Christus is gesticht. Het is wel spijtig dat een zulke “kerk” met alle satanische praktijken de naam ‘Katholiek’ afbreken en dat de buitenstaanders dit woord met een ‘bah’ gaan beantwoorden. Het eeuwige heil dat uitsluitend in deze “semper idem” K. Kerk te vinden is wordt door dit satanisch onkruid en distels overwoekert en velen zeggen nu reeds sinds enige tijd: “Zie je wel dat de Katholieke Kerk niet “de” kerk is, zoals protestanten en andere sekten dat al geruime tijd beweren.
  Spijtig. Maar de standvastigen laten zich hierdoor niet beïnvloeden.