Oproep tot gebedswake

Er is veel nood aan gebed – om de komende rampen en oorlogen af te zwakken, zielen te redden en om onze missie te beschermen tegen de aanvallen van Satan. Vandaar deze oproep tot gebedswake.

Hier volgen de 6 instructies (zoals gegeven door een anonieme ziel aan het blog fatherofloveandmercy):

  1. De Heer wil dat we een wereldwijde wake organiseren waarin we alle vier de mysteries van de heilige Rozenkrans de een na de ander, zonder onderbreking, zullen bidden. De wake zou om middernacht moeten beginnen ongeacht de tijdzone. Niemand hoeft zich verplicht te voelen eraan deel te nemen, maar als velen van ons erbij betrokken raken, zal de uitstorting van genade groter zijn. Diegenen die zich zwak of ziek voelen zouden ook moeten deelnemen om zoveel als zij kunnen te bidden, zelfs maar één tientje zal in ontvangst genomen worden. Allen zouden moeten deelnemen met liefde voor Jezus en Onze-Lieve-Vrouw en om geen enkele andere reden. Als iemand niet kan bidden of het gevoel heeft dat hij dat niet kan, of gewoon moe wordt tijdens het gebed, laat hem dan gewoon zitten en ook hij zal gesterkt worden.
  2. Iedereen die daartoe in staat is, zou vanaf middernacht de dag voor de wake moeten vasten op water en brood tot na de wake (24 uren).
  3. Het is sterk aanbevolen te biechten de dag ervoor of op elk gewenst moment voorafgaand aan het gebed.
  4. Allen, en dit is belangrijk, moeten iedereen eventuele zonden tegen hem, beledigingen, enz. … vergeven. Vergeven en vergeten, ongeacht wie ons beledigde en waarom, en vooral als we iets hebben met iemand die ook een restsoldaat is. Deze vergeving moet van beide kanten komen, onvoorwaardelijk zijn en als dat mogelijk is, moeten personen die om het even welk geschil of een vroeger conflict of zo hebben, persoonlijk contact opnemen. Dat zou via mail kunnen zijn, door een postkaartje, bloemen, een gebaar, groetjes door een andere persoon of nog iets anders, maar het moet uit het hart komen en voorkomend zijn.
  5. De keuze van de datum van de wake is aan ons, maar het zou zo snel mogelijk georganiseerd moeten worden en er zouden zoveel mogelijk mensen aan moeten deelnemen. Zelfs één persoon alleen is prima.
  6. Ook de keuze van de plaats is aan ons. We kunnen om het even waar bidden, maar kerken en andere gewijde plaatsen zijn wenselijk.

Wat zal tellen, zal het geloof zijn, de liefde voor Jezus en onze hemelse Moeder, Moeder van de Verlossing, en de zuiverheid van hart.

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laat de liefde en tederheid van de gezegende Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans, voor altijd met ons zijn.


Wij stellen voor om vrijdag 8 september te nemen – vrijdag is van oudsher een dag van vasten en soberheid. Ieder die wil en kan mag deelnemen in de mate van het mogelijke (door gebed en door vasten voor zover mogelijk). 8 september is ook de feestdag van de geboorte van de Moeder van God.

Dus aanvang: donderdagnacht om 23:59 u  – einde om vrijdagnacht 23:59 u

Hieronder kunt u aanstippen welk uur u zult nemen om te bidden. Het is de bedoeling dat alle uren van de dag ingevuld geraken zodat de hele dag wel ergens iemand aan het bidden is. Dus voor alle duidelijkheid: u hoeft niet de hele dag te bidden, één uur is voldoende – maar meer is uiteraard beter.

Dit is geheel vrijblijvend – niemand hoeft zich verplicht te voelen.