Schisma

Benedictus’ bewering dat de Kerk aan het kapseizen is, zindert nog na; Kardinaal Muller: “Benedictus ontgoocheld over mijn ontslag”

Foto: onepeterfive.com

Het gezegde van Paus Benedictus dat de Kerk “op kapszeizen” staat, zindert nog na. Het is overigens al langer bekend dat Bergoglio en Benedictus elkaar niet meer kunnen luchten. Kardinaal Müller heeft intussen een nieuw interview gegeven en het is bekend geworden dat Bergoglio rond de periode van de publicatie van Amoris Laetitia aan Kardiaal Schönborn vroeg of het document “orthodox” was. Toen deze “ja, zeker!” antwoordde, was Bergoglio ‘gerustgesteld’. Echter de vele vermaningen en verbeteringen aan de kladversie van Amoris Laetitia door de toenmalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, Kardinaal Müller, legde hij naast zich neer en konden hem geen barst schelen.

Op 15 juli leverde Paus Benedictus een afscheidsspeech voor de overleden Kardinaal Meisner, die in Keulen werd begraven. Zijn speech werd voorgelezen door Aartsbisschop Georg Gänswein. Benedictus vertelde daarin dat de “Kerk nood heeft aan overtuigde herders die de dictatuur van de tijdsgeest kunnen weerstaan en die met overtuiging het geloof leven en denken.” Vervolgens zei hij dat Meisner in staat was om “te leven vanuit een diepe overtuiging dat de Heer zijn Kerk niet verlaat, zelfs wanneer de boot zoveel water heeft opgenomen dat ze op het punt staat te kapseizen.”

Velen zagen hierin een SOS-signaal van Benedictus, een toegeving dat het nu wel zeer slecht gaat met de Kerk, en dat ze dreigt te zinken. Het schip de Kerk is tegen de ijsberg ‘Bergoglio’ aangevaren, en maakt nu zoveel water (een vloed aan verwarring en ketterij) dat ze dreigt te zinken. Echter, de Kerk zal niet zinken, maar zijn toevlucht nemen in reddingssloepen: dit is de overblijvende rest-Kerk.

De woorden van Benedictus veroorzaakten bij velen katholieken over de hele wereld een “huivering”, het gaf een levendig beeld van de huidige dramatische realiteit van de universele Katholieke Kerk. Hij had het enerzijds over het leven van zijn vriend Kardinaal Meisner, maar op subtiele wijze sprak hij over zichzelf en over de Kerk. Op een gegeven moment had hij het over Meisner, die het moeilijk had om zijn post te verlaten: velen zagen hierin een verwijzing naar Benedictus zelf.

Het is niet de eerste keer dat Benedictus op een verdoken manier kritiek uit op Bergoglio. Onlangs nog had Benedictus verklaard dat de liturgie bij Kardinaal Sarah, die steevast door Bergoglio wordt tegengewerkt, in goede handen is.  Reeds in maart berichtten we ook dat Benedictus en Bergoglio “geen woord meer met elkaar spreken.” En in mei vorig jaar schreven we nog dat Benedictus in zijn boek “Zijn laatste gesprekken” had geantwoord op de vraag of hij de laatste paus is: “Alles is mogelijk.” De Italiaanse journalist Antonio Socci kwam tot de conclusie dat Benedictus nog steeds Paus is, en dat een “duplicatie” van het ambt onmogelijk is.

Benedictus ontgoocheld over Müllers ontslag

Gisteren verscheen een nieuw interview van Kardinaal Müller in de Duitse krant Die Welt. Daarin vertelt hij dat hij het jammer vindt dat er nu geen Duitser meer is in een hoog ambt van de Curie. “Dat is ook de visie van Paus emeritus Benedictus: hij is ook ontgoocheld dat mijn mandaat niet verlengd werd,” aldus Müller. In het interview legt Müller ook uit dat hij goed paste bij die job en dat het “zeer geschikt” was voor hem. Hij beweert ook dat hij “de exacte redenen” voor zijn ontslag “nog niet kent,” wat uiteraard bizar is.

Kardinaal Müller maakte van de gelegenheid ook gebruik om het fenomeen van carrièrezucht en hovelingen in het Vaticaan alsook de papolatrie te bekritiseren: “Sommigen praktiseren een hypocriete devotie tot de paus, volgens het motto “de heilige vader heeft een idee, en wij volgen het onvoorwaardelijk, en iedereen is vol bewondering.” Volgens Müller is Bergoglio “ook maar en mens, het is te zeggen, niet alles wat hij doet en zegt is direct perfect en onovertrefbaar.”

Amoris Laetitia is volgens Schönborn “orthodox”; Bergoglio gerustgesteld

Kardinalen Baldisseri en Schönborn presenteren Amoris Laetitia in april 2016.

En dan terug over naar de kwestie Amoris Laetitia. Bergoglio zou na de vrijgave van zijn document bevestiging hebben gevraagd of het wel in lijn was met de leer van de Kerk: hij vroeg één van zijn nauwe adviseurs, Kardinaal Schönborn, of Amoris Laetitia wel ‘orthodox’ was. Deze antwoordde toen: “Heilige vader, het is volledig orthodox.” Enkele dagen later kreeg hij een berichtje van Bergoglio waarin stond: “Bedankt voor dat antwoord. Dat stelde me op mijn gemak.”

Echter, toen de Congregatie van de Geloofsleer de kladversie van Amoris Laetitia ontving en talrijke punten aanhaalde waar verbetering noodzakelijk was, legde Bergoglio deze opmerkingen klakkeloos naast zich neer. Hij wist dus wel zeer goed dat hij ‘onorthodox’ bezig was en dat zijn document inging tegen de Leer van de Kerk. Uit ons artikel van april 2016:

Bergoglio heeft inderdaad een kladversie van de Exhortatie gezonden naar de Congregatie van de Geloofsleer, volgens de traditie in het Vaticaan. Echter, slechts enkele van de vele punten voor verbetering die werden voorgesteld door Müller werden in overweging genomen door Bergoglio. Hij liet de structuren en de mensen op hun plaats, waar ze vlijtig zouden werken, maar hij negeerde hen. Een efficiënte manier van het integreren van een tegenstander op een onaantastbare manier, en terzelfder tijd hen in het duister laten. Deze marginalisatie van de Congregatie van de Geloofsleer in de voorbereiding en presentatie van een pauselijk document waar met grote spanning naar werd uitgekeken, gaat niet enkel de post-synodale brief aan. “Dit betekent dat er meer aan de hand is voorbij de Tiber, van een potentiële, al dan niet onmiddellijke verandering aan de top van de Congregatie,” zei Matzuzzi. Er zijn geruchten dat Müller zou kunnen opstappen (of zijn ontslag zou kunnen krijgen) gezien zijn uitsluiting van het terrein. Müller weet precies, vanwege de oppositie, hoe belangrijk zijn verzet in het Vaticaan is, om te verhinderen dat het hof dat door Bergoglio gevormd werd, de Kerk volledig in bezit zou nemen.

Shönborn is “een grote theoloog” en Kasper “doet theologie op zijn knieën”

Op zijn terugvlucht van het eiland Lesbos zei Bergoglio openlijk dat Shönborn een grote theoloog is. Om dit te bevestigen zei hij dat hij lid is van van de Congregatie van de Geloofsleer. Over Müller echter werd met geen woord gerept. Bergoglio had wel woorden van lof voor de ‘oude rot’ Kardinaal Kasper, over wie hij zei dat hij “theologie op zijn knieën doet.” Kasper en Shönborn zijn beiden bereid om Communie te geven aan hertrouwde gescheidenen. In Wenen, waar Shönborn Aartsbisschop was, was dit al in de praktijk voor ruim 15 jaar. Dat verklaart waarom Shönborn en niet Müller de presentatie mocht doen. Shönborn is momenteel in het bijzonder in de gunst van Bergoglio.

Het ging bij zijn vraag dus niet zozeer of Amoris Laetitia wel of niet orthodox was, maar of Schönborn het goed vond. Indien Schönborn het verkeerde antwoord had gegeven, had hij ongetwijfeld ook de bons gekregen.

 

Bronnen: LifeSiteNews (1)  (2); OnePeterFive

Categorieën:Schisma

30 antwoorden »

 1. Sinds de muiterij van de bemanning in 2013 is het schip van de Kerk overgeleverd aan wind en golven, maar gelukkig zwaait God de scepter over wind en golven:

 2. Vraag n.a.v.
  Bergoglio kan nooit de geldige paus zijn, want hij was al geëxcommuniceerd voordat hij werd “verkozen”
  DOOR CRUSADER OP 05/07/2017 •

  Lunsius: “kunnen we eigenlijk aannemen, dat thans Petrus Romanus, de Heilige Apostel Petrus, vanuit de hemel als echte Paus regeert en dat we aan het einde zijn van de tijden? Dat de vernietiging van Rome (Vatikaan) nabij is? De protestanten zullen zeggen: “Babylon is gevallen” vanuit het boek Apokalyps.

 3. De kerk is onder deze ge paus een zinkend aan het worden. Misschien is de vernietiging van Rome dichterbij dan we denken. Het heeft ook te maken met het feit dat deze paus alles haat wat Westers is en dat hij liever niet meer werkt met Duitse kardinalen . Dat kardinaal Muller nog geen motivatie heeft gehad over de redenen van zijn ontslag is tekenend omdat deze huidige paus gewoonweg geen motivatie heeft hij moest gewoon een lastige kardinaal kwijt !!!

 4. Het was reeds een veeg teken dat het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid zelf niet ‘ex cathedra’ werd uitgesproken, en het is natuurlijk ook een teken aan de wand dat Benedictus XVI de Kerk überhaupt vergelijkt met een schip in plaats van met een rots, want hoeveel schepen zijn al niet op de rotsen vergaan?

  • @B.Brouwer.
   Er bestaat een kerklied (Ned.): met de zinsnede: “Hoedt het schip van Christus Kerk”. Ons leven gaat niet over rozen en er zijn stormen die binnen ons zelf en om ons heen razen. Alleen Christus is in staat het roer goed te krijgen, als te angstig zijn of worden. Ik heb wel eens een paar minuten achter het roer mogen staan van een Evangelisatieboot. Maar ik was blji dat de schipper weer terug kwam, want die weet beter dan ik hoe het moet. En met het Schip van ons leven is dat met Christus zelf aan het roer. Zelfs als je zelf schipper bent heb je nog God nodig. In de heftige storm of orkaan en de hele bemanning op zee in nood waren, zoals met de Titanic, die toen gezonken is baden een aantal zo niet allemaal t het Onze Vader…. De meesten van hen kwamen om., tenminste, dat heb ik gezien in een film in de jaren zeventig als ik mij nog goed herinner. Een Pools lied heet ook; “Schip” ofwel “Barqa” en was het favoriete lied van H. Johannes Paulus II + (R.I.P.).

   • Helaas spreekt men aan boord van dit Schip tegenwoordig visserslatijn.

 5. De Rots waarop de Heere Jezus Christus Zijn kerk bouwde
  en bouwt
  is de belijdenis zoals door de apostel Petrus beleden
  als lidmaat van de kerk:
  “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.”

 6. Sinds Vaticanum II zijn de bouwlieden van Christus onmiskenbaar aan het verbouwen en afbreken, in plaats van verder opbouwen. Dan ga je als Kerk inderdaad het schip in.

  • Visserslatijn aan boord van dit Schip? Petrus was wel een visser en Latijn sprak hij niet, voor zover mijn kennis reikt. Toch zijn er altijd kerklieden geweest die zo goed als zo kwaad het ging toch probeerde het Schip op te bouwen. De Ark van Noach is ook herbouwd. Nog altijd ben ik niet aan de boord van dit schip geweest. Het lijkt me heel boeiend en de man in kwestie is een blijde christen en hoopvol.

   Weerpraatje: Theater in de Lucht.
   Zaterdagavond naar de Kerk geweest. Terug lopend naar huis, een prachtige Regenboog, en nog een kleinere, minder zichtbare.. En nú? Een zeer donkere lucht met nog wat licht er boven. God zorgt voor prachtige schouwspelen in de lucht. Al kan het ook weer beangstigend zijn als er misschien nog vanavond of vannacht een onweersbui komt. Vannacht ook. één felle lichtflits en vlak erboven een donderslag. Morgen wordt het een stuk frisser. Ik vind het weer nogal instabiel de laatste maanden.

 7. 1. ’t Scheepke onder Jezus’ hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen, die in nood zijn, op.

  Refr. Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ’t veilig strand voor oog.

  2. Zonne, bied dat scheepj’ uw glanzen, koeltjes, stuwt het zacht vooruit; golven, steunt gebed en psalmgzang niet uw zilv’ren maatgeluid.

  Refr.: Al staat de zee

  3. Arme zondaar, zie de kruisvlag, wapp’rend langs de oceaan. Weet, de Heer is in het scheepje. Kom, neem uw verlossing aan!

  Refr. “Dies rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord. Wij hebben ’s Vaders zoon aan boord en ’t veilig strand voor oog”.

 8. ‘Amoris Laetitia’ is een treffend voorbeeld van dit visserslatijn (waarmee Bergoglio in aanvaring komt met de Heer).
  Overigens heeft niemand ooit God gezien, maar dankzij Jezus kennen wij nu het topje van de ijsberg.

  • O, zo bedoelt u het. Dat had ik niet door. Als Jezus God is, wat R.K. Kerk leert vanwege de H. Drieëenheid, dan hebben zeker H. Maria & H. Jozef Johannes de Dopers en de ouders, de apostelen en velen getuigen van toen, misschien zonder het écht te beseffen, God in levende lijve gezien. Want als Jezus naast mens ook God is, dan liep God in feite zelf op aarde te wandelen. Als het Engel des Heren gebeden wordt, dan bidt men o.a. deze zin: “En het Woord is Vlees geworden.” Jezus sprak de woorden van God, Hij getuigde van Zijn Vader, Vader en Zoon waren spraken vanuit dezelfde Geest. Vandaar dat er van een H. Drieëenheid en toch één God sprake is. Maar niet alle zich noemende ‘christenen’ geloven in de H. Drieëenheid. Zij baseren dat op deze vraag: Als Jezus God is, dan is het echt niet nodig geweest om tot God, die Hij Vader noemde, te bidden, want dan was Hij het immers zelf. Vader en Zoon zijn in wezen één en dezelfde. Normaliter kan dat niet in het gewone mensenleven dat een vader en zoon één en dezelfde persoon is en zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Het zijn twee verschillende individuen. Maar bij God is niets onmogelijk en het was en is een eenmalig gebeuren geweest. Een Geheimenis van God. Daar kunnen we niet met ons verstand bij. Wel met het hart, maar het blijft moeilijk uit te leggen. Ik hoor ook nooit een preek daarover. Iemand die op deze vraag graag een antwoord wilde hebben kreeg daar geen antwoord op van een priester in de Katholieke Kerk en is daarom een Getuige van Jehova geworden, waar hij vervolgens uitgelegd kreeg dat het een van de vele mythes is van de R.K. Kerk en dus een dwaallering. De R.K. Kerk daarentegen dat de Jehova’s Getuigen een dwaallering aanhangen. Het Jodendom, De Islam en de Jehova’s Getuigen en wellicht nog enkele andere (dubieuze) geloofsgenootschappen geloven niet in de Leer van de H. Drieëenheid. Het is een levensgroot verschil in interpretatie en zowel de Joden, christenen, waaronder de katholieke- en protestantse christenen en Jehova’s Getuigen baseren zich op de Bijbel. De moslims geloven dit ook niet, baseren zich op de Koran en de Bijbel, die zij wel erkennen als zijnde Gods Woord, maar geloven dus niet alles wat de R.K. Kerk leert. Steeds meer katholieke christenen onderschrijven niet langer meer de visie van de R.K. Kerk als het gaat om de visie op de H. Drieëenheid, de H. Maria. Sterker nog, op bepaalde websites wordt hen aangeraden uit de Kerk te stappen, omdat zij zien dat de Kerk al meer heidense elementen zich eigen maken. Voor een deel lijken zij het gelijk aan hun kant te hebben. Ook ik heb met Kerstmis kerstbomen (groene bomen, zie O.T.) gezien en een paus de steeds meer tegenstrijdigheden lijkt te verkondigen, dat deze website meer dan eens naar voren brengt. Soms lijkt alsof de goede en welwillende katholieken nu steeds meer hierdoor in verwarring geraken. Ik kan me dat levendig voorstellen.

   Maar één van de filmpjes verraste mij toch, omdat juist door dit zeer ernstige feit opgeroepen werd voor de verlossing van paus Franciscus te bidden. Daar bij liet men ook een Bijbeltekst zien, “een oproep om voor hen te bidden die u vervolgen. Hen te zegenen die u vervloeken …. .”

   Johannes 3:16 – Jezus Sirach 35:5

 9. @ MariaAnna,
  Na iedere Latijnse Tridentijnse H.Mis wordt altijd Johannes 1:1-14 gelezen. Dat is vast ingesteld.

  Ik zou u sterk aanraden dit kort Evangelie iedere morgen te lezen gedurende enkele maanden. Want het is gebleken dat mensen die dit doen na enige tijd tot de vaststelling komen dat deze tekst plots innerlijk in uw ziel begint te spreken en u Woorden van Waarheid fluistert die een mens met geen mogelijkheid kan weergeven maar die uw ziel zeer diep treffen.

  Luk_10:22 Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader alleen; of wie de Vader is, dan de Zoon alleen, en hij, wien de Zoon het openbaren wil.

  Luk_18:19 en Mar_10:18 Jesus zeide hem: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed, dan God alleen.

  Joh_1:18 Niemand heeft ooit God gezien; God zelf, de eengeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Heeft Hem verkondigd.

  Joh_10:18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht om het te geven, en macht om het weer terug te nemen. Dit is de opdracht, die Ik van mijn Vader ontving.

  Joh_10:28 En Ik geef hun het eeuwig leven; ze gaan in eeuwigheid niet verloren, en niemand rooft ze weg uit mijn hand.
  Joh_10:29 Wat mijn Vader Mij heeft gegeven, is het kostbaarste van alles, en niemand kan het roven uit de hand van mijn Vader.

  Joh_14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  En nog vele andere verzen.

  Een heel klein en simplistisch hulpmiddeltje om meer toegang te krijgen tot het ‘mysterie’ van de H.Drievuldigheid is het volgende:
  jij bent de dochter van je ouders, je bent de echtgenote van je man, je bent de moeder van je kinderen, je bent de lerares van je hele klas kinderen, je bent de verpleegster van je zieke ouder, je bent de beste vriendin van je vriendin, etc.
  Ondanks al deze personen ben je nog altijd gewoon jezelf en toch ben je die allen tegelijk want levendig aanwezig in je ziel.
  Des te meer Leeft God in een veelvoud dat wij niet kunnen overzien. Zo ook is het voor een mens onmogelijk de Namen van God uit te spreken in hun Oneindige Betekenis omdat wij slechts keelklanken kunnen produceren met zeer beperkte betekenis.

  • Joh. 1:1-14 en de andere Bijbelteksten van de Evangelist Johannes (dezelfde als de geliefde leerling van Jezus?) en Lukas (arts). Hartelijk dank!

 10. Joh_17:11b Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.

  Eenieder die de woorden van de Heilige Vader c.q. de Zoon op een goudschaaltje weegt en er naar handelt, is als een verstandig mens die zijn huis bouwt op een rots. Geen storm zal er vat op krijgen.

 11. Voor deze Bijbeltekst Joh. 17:11b ook hartelijk dank! Ik zie dat het een stukje is van het grote gebed voor eenheid en liefde is dat door Jezus in zijn geheel werd gebeden. Hij bad tot God, Zijn Vader, eerst voor zichzelf, voor zijn leerlingen en daarna voor alle gelovigen. Bijzonder dat Hij eerst voor Zichzelf begon.

  Ik zit me ineens af te vragen hoe de voorbeden in een H. Mis eigenlijk behoren te worden opgebouwd. Daar zit, meen ik, toch ook een bepaalde volgorde in.

 12. Wat wordt er tegenwoordig gerommeld met het Internet. Waar is de link naar het Katholieke Forum gebleven? Wat is de reden ervan? Er verandert steeds meer. Of komt de link straks weer tevoorschijn?

  Waarom is de blogschrijver ‘Crusader’ via deze website hier zo anoniem en geridderd met een zwaard en een helm? Bereid hij zich voor op een nieuwe Kruistocht met het zwaard en gaat hij straks met zijn strijders vechten in de naam van God? Wat is het verschil dan met IS die hetzelfde menen te doen in de Naam van Allah? Is het Volk van Ismaël minder dan het volk van Isaäk en Jakob? Het is ook een gezegend volk, waarom zou die zegen zich ook niet strekken tot onze tijd?? Immers in elk volk en binnen elke Godsdienst heb je goede en slechte mensen. En elk volk wordt gezift als een tarwekorrel.

  Al met al vind ik deze website daardoor ook steeds duisterder worden, met continu negatieve verhalen over de R.K. Kerk. De protestanten en de Islam worden steeds als de grootste boosdoeners neergezet. De grootste boosdoeners lijken zich binnen de Kerk (de rook van satan) te bevinden. Dus als satan zich binnen de Kerk bevindt, wat zoeken gelovigen er dan nog? Zie Openbaring 18 dat geheel gaat over de val van het Tweede Babylon! De Openbaring van Johannes daar staat dus in dat de gelovigen uit ‘haar’ moeten gaan. De Katholieke Kerk wordt als ‘Zij’ aangeduid. Is ook de ‘Moederkerk’. Dus ‘haar’ kan aangeduid worden als de Katholieke Kerk?? Of is dat een verkeerde aanname? Veel tekenen wijzen er nu wel op, zeker nu Paus Franciscus een veel andere koers lijkt te gaan varen dan voorgaande pausen. En die waren toch ook al na Vaticanum II. Ging het niet al veel eerder mis dan pas met en ná Vaticanum II?

  Het Katholiek Nieuwsblad schrijft veel genuanceerder over de Katholieke Kerk. Ik weet niet meer wat ik er van denken moet allemaal. Het is al met al zeer verwarrend met een wirwar aan verschillende meningen binnen en buiten de Kerk. En dat terwijl er toch maar Één God is met duidelijke richtlijnen voor eenieder in het leven. Verder hebben we ons geweten ook nog. En natuurlijk kan dat vervormd zijn, zeker in een tijd als de onze, waarin de zonde hier en daar tot in de pers en op televisie en radio aan toe verheerlijkt lijkt te worden. We leven in een verschrikkelijke tijd. Heel veel gezinnen hebben het moeilijk. De gelovigen binnen een familie hebben het vaak zwaar en staan er soms alleen voor als het om het verdedigen van het geloof gaat en om het verdedigen van goede normen en waarden, die tegenwoordig ook geheel anders in de maatschappij aan de man worden gebracht tot in het onderwijs aan toe, ook vervormd dus. En helaas soms ook via de R.K. Kerk en binnen sommige protestantse kerken. Het geluid van Kardinaal Eijk en bisschoppen is niet luid en duidelijk genoeg.

  Ik heb geen zwaard dan alleen wat woorden hier geschreven via mijn toetsenbord.

  P.S. @Crusader,
  Kardinaal Eijk geschreven aan het demissionaire kabinet: “Neem geen fataal besluit!” in verband met het nieuwe wetsvoorstel “Euthanasie bij voltooid leven”.
  Dat was zelfs te downloaden HTML – A-4 via het Katholiek Nieuwsblad. Maar hier heb ik het nog niet gezien. Of komt het misschien nog?

  • Beste Marian, ik blijf anoniem omwille van persoonlijke redenen, mag ik dan al geen ‘nickname’ meer kiezen en een bijpassend plaatje. Het gaat hier over een geestelijke strijd. Dit is geen aanleiding tot paranoia over ik die zou gaan strijden met zwaard enz… Wat is er nu duister aan deze website? Paulus zei dat wat verborgen is wij aan het licht moeten brengen; we moeten de duistere werken van de tegenstander ontmaskeren. Het doel is mensen informeren en de ogen openen, en de mensen aan het bidden brengen. Indien u niet tegen deze site kunt dan blijft u er beter van weg. Dat is alles wat ik kan adviseren. Niemand verplicht u om deze site te lezen. Ik denk dat u het allemaal niet al te klaar meer ziet. Meer bidden is dan de boodschap: bid de Rozenkrans en ga meer naar Eucharistische aanbidding en de H. Mis (waar die nog goed zijn). Al die angst komt niet van God (tenzij de vrees om tegen Hem te zondigen, maar dat is uit liefde), maar uit gebrek aan vertrouwen in Jezus. Wat staat er onder het schilderij van de Barmhartige Jezus? “Jezus, ik vertrouw op U!” Zeg dat schietgebedje meermaals per dag en je vertrouwen zal groeien.

   En de reden dat de newsfeed van het KF verdwenen is, is omdat ik die weggehaald heb omdat er technische problemen waren. Dus aub niet alles wat hier verandert toeschrijven als duistere werken.

   IVM uw PS: ik volg niet alle nieuws op de voet, zeker het lokale nieuws niet, daarvoor heb ik ook geen tijd; ik belicht vooral het nieuws op hoger niveau (Vaticaan). Neem het mij dus niet kwalijk dat hier niet alles op verschijnt wat ze op andere sites vermelden.

   Dank voor uw begrip.

   • Bedankt voor uw uitleg. Dat uw een Nick name gebruikt begrijp ik wel enigszins. Ik heb eens meegemaakt dat mijn fotootje werd gekaapt op een website met mijn naam erbij. Daardoor heb ik mijn fotootje veranderd in een neutraal plaatje, en een tweede Nick naam genomen en andere reageerders erop attent gemaakt wat er precies gebeurde. Toch werd ik door bepaalde figuren aangevallen. Dus heb ik er meer melding van gemaakt bij de betreffende website. Dit terzijde.

    Alles wat hier op deze website aan het licht komt, dat komt wellicht velen niet uit en wellicht zou het anders uw leven misschien in gevaar brengen. Want als de Vrijmetselarij er de hand in heeft dat er binnen de R.K. Kerk zoveel gemorreld wordt aan de ware leer, het zijn geen brave jongens, in ieder geval. Want Radio Maria heeft gezegd, dat als iemand daar binnen zit je er heel moeilijk uit komt. Deze uitzending trof mij temeer omdat de stem van deze, naar mijn mening nog zeer jonge vrouw, zo helder was en vol zorg voor de mensen die bij de Vrijmetselarij zijn aangesloten en er uit weg willen. Verder vertelde zij dat de Maagd Maria als geen ander kan helpen je uit dit genootschap kan helpen, zij is de Hulp van de Christenen. Het was ook heel apart dat ik ooit bij een gebedsgroep(je) heb gezeten waar men het steeds had over de Vrijmetselarij en dat het zo iets slechts was. En nu het geloof erg is afgenomen, merk ik inderdaad wel dat ze steeds minder de publiciteit schuwen, ook niet als er iemand in hun genootschap is overleden. In een voormalig katholiek dagblad bij ons, staat er inderdaad een enkele een overlijdensadvertentie van een Vrijmetselaar. Ook heeft er al eens een heel interview met ze in de krant gestaan in de hoop om meer mensen voor hun genootschap te winnen. Zij krijgen door de afname van het geloof dus veel meer vrij spel. Het is een logische conclusie als men weet dat de Vrijmetselarij jarenlang een verboden club was. Nu staan zelfs Vrijmetselaarsloges in gemeentegidsen, zo ook in de onze en dat zeker al een jaar of twee, drie of misschien nog langer. Voorheen heb ik het er nooit eerder in gelezen. En je kan niet zien wie de leden zijn e.d. Absoluut niet transparant.

 13. Marian,

  Zou het kunnen dat U een beetje paranoïde aan het worden bent? Als deze site overkomt als “negatief”, dan is dat enkel omdat er veel negatiefs te melden valt. Elk artikel doet gewoon verslag van iets dat gebeurd of gezegd is.

  De link naar Katholiek forum heeft er altijd gestaan. Mss iets aan uw computer??

  Schijnbaar vind jij het nodig om telkens de islam als een “goede” religie te zien. Da’s je goed recht. Er zijn inderdaad in elke religie goede en slechte personen. Het gaat hem echter niet over wat bepaalde personen doen, het gaat erom wat de LEER is van Christendom vs Islam. Christus vs Mohammed. Iemand die zich verdiept in het leven van Mohammed en in zijn oorlogsverzen kan toch onmogelijk zeggen dat de islam een religie van vrede is?

  Ik citeer een stukje uit het boek van Joseph Fadelle, “Duur betaald”, waarin hij het verhaal doet van zijn bekering tot het Christendom:

  “Allereerst is het van belang onderscheid te maken tussen moslims en islam. De moslims maken deel uit van mijn familie, en daarom heb ik hen dan ook met heel mijn hart lief. Maar de islam als godsdienst, of als idee, is het slechtste wat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Het is de enige religie die opdraagt te doden en is daarom rechtstreeks een wereldwijde bedreiging. Christenen die doden, leven niet volgens het evangelie, maar moslims die doden, doen juist een beroep op de koran, daar de koran en de koranwet oproepen tot moord. (“Doden” komt in de koran 180 keer voor, waarvan 27 keer als bevel!) Onder de moslims die de koran niet kennen, bevinden zich hele goede mensen. Zij die de koran kennen en in Frankrijk wonen, ogen gematigd omdat zij vooralsnog een minderheidsgroepering vormen en zodoende de koran niet in daad kunnen omzetten. Maar op de dag dat zij de meerderheid in het parlement bezitten, zullen zij kiezen voor de sharia…”

  Dit zijn de woorden van een ex-moslim, die de islam van binnenuit kent…

  Hoe lang ga ook jij nog blind en naiëf blijven??

  • Beste @rozenkrans, de link naar het katholiek forum stond altijd met grotere letters aan de rechterkant. Nu zag ik het pas later links staan met kleinere letters, vandaar dat ik dat opschreef.

   Wat de Islam betreft, ik heb mijn twijfels nu met elke religie en elke Godsdienst inclusief de R.K. Kerk. Hoe wil God nog voorkomen dat wij niet in verwarring raken?

   Bovendien voorspelde Jezus het ook zelf. De angst zal toenemen. Ja, ik ben ook bang! Hij laat valse profetieën toe en men hoort niets anders dan bepaalde verhalen.
   Vindt u dat gek dat mensen bang worden door alles wat er in de wereld gebeurt. En het houdt maar niet op. Hij laat zoveel toe. Hij had al tien keer terug kunnen komen en ingrijpen. Waarom God het nog steeds niet nodig vind weet ik niet. Hij zal zijn redenen daarvoor hebben.

   Ik begrijp Hem steeds minder de laatste jaren. Men kan bidden totdat men er dood bij neervalt. Men kan ook werken totdat men er dood bij neervalt. Ik ben blind en naïef in jullie ogen, omdat jullie in feite zelf zeggen dat de R.K. Kerk niet deugt en dat al sinds Vaticanum II.

   En dan mag ik evenzogoed niet naar een andere Godsdienst luisteren. Als ik deze website mag geloven zitten de grootste ketters in de top van de Kerk. De Kerk, waarvan Jezus zegt dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. De rook van de satan, die iedereen de hel in probeert te krijgen, was al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, in de Kerk binnengedrongen, volgens eigen zeggen van paus Paulus VI, dezelfde waarvan deze website zegt dat deze paus bij de Vrijmetselarij zou horen.

   En dan moeten wij blijven geloven dat Christus in Zijn Kerk zal blijven? Ik vind dit wel een hele lastige, hoor. Je wordt vanzelf paranoia zo, toch? Dan geloof je ergens heilig in, ook in het goede van een paus en dan wordt dat geloof in een paus, waarvan ik vind dat het een goede paus is, je ook nog afgenomen? Waar is deze website dan mee bezig? Dat lijkt soms ook wel op pure kwaadsprekerij af en toe. En wat doet de gemaskerde Crusader dan hier op het restkerk.net/of ook het forum. Ik kan het niet meer volgen zo en dan valt een en ander ook niet meer met elkaar te rijmen. Je wordt vanzelf gek in deze wereld zo. Misschien heeft God daar een bedoeling mee, maar ik dacht dat God wijzer was.

   Verder zijn er ook bekeerlingen van christenmensen m/vr. van Islam naar het Christendom. Misschien vonden deze bekeerlingen niet in het Christendom een parel, maar wel in de Islam.

   Goedenacht, Marian

 14. Beste Marian.
  Het is sedert enige maanden duidelijk geworden dat vooral de Nederlandse bischoppen zich opvallend dubbelzinnig gedragen.
  De Belgische bischoppen zijn veel duidelijker in hun doorgedreven goddeloosheid, men kan nauwelijks nog aan hen twijfelen INDIEN MEN EEN BEETJE MOEITE DOET de actualiteit te volgen op vooral http://kavlaanderen.blogspot.be/ en uiteraard katholiek forum en restkerk, maar ook is het van zeer groot belang de boodschappen van tenminste enkele van de talrijke hedendaagse profeten ernstig te volgen en te overwegen.

  Talrijke pofeten, ook heiligen uit vorige eeuwen, hebben gewaarschuwd voor de grote verwarring die zal ontstaan.

  Jij bent niet de enige die even twijfelt.

  Veel oudere mensen die geen internet hebben voelen al lang aan dat er iets niet pluis is en zij weten echt niet meer wat nog te geloven.

  Wanneer men hen dan voorzichtig tracht te vertellen over het een en het ander schudden ze het hoofd en weten niets anders te zeggen dan “waar gaat het naar toe met de wereld” of iets dergelijks. Maar ze willen verder niets meer horen. En dan sta ik daar met hartpijn en weet ook niet hoe hen te helpen.

  Marian, maar jij hebt immers wel internet. Lees desnoods de oude profeten uit het Oude Testament, ook al zijn grote delen van Jesaja nauwelijks te begrijpen dan lees je toch hetgeen begrijpelijk is.

  Wat heden gebeurt is veel erger dan er ooit op dit planeetje gebeurde.

  Verwacht geen zekerheid van mensen maar uitsluitend van de beste Katholieke gebeden die je kent, van het Woord van God in een liefst oudere bijbel gedrukt voordat het tweede Vaticaans concilie moedwillig alles overhoop begon te smijten. Latere bijbels in de Nederlandse taal zijn niet te vertrouwen.

  Zeer veel brave gelovigen zullen in de komende jaren heel alleen komen te staan en dan zijn gebed en bijbel echt nog het enige dat je overeind kan helpen.

  Als ik je nog een goede raad mag geven:
  probeer voor iemand te zorgen! Iemand die door anderen verguisd of gediscrimineerd wordt bijvoorbeeld. Iemand waarvan je heel duidelijk kan zien dat hij/zij geestelijk onwetend is. Dat is de allerbeste remedie voor elke christen, voor iedereen trouwens. Op die wijze breng je geestelijke vruchten voort en dat is nu net wat Jezus van iedereen verlangt: onderwijs de kleine zielen en bid voor hen. De grote kunst is zich nooit aan iemand op te dringen maar als het ware over je heen laten lopen en altijd trachten ten dienste te staan zonder ook maar de minste beloning te verwachten.

  Lees daartoe de levensgeschiedenis van Theresia van Lisieux en hetgeen zij schreef: zij gaf een heel gemakkelijk te volgen voorbeeld.

  • Eric, ik heb een man gekend, maar die was ziek. Sinds kort is hij verhuisd en hij kwam uit een ander land. Was moslim en bestudeerde zowel de Koran als de Bijbel. Ik heb twee jaar met hem mogen optrekken. Hij vindt dat de christenen hier niet doen wat God van hen vraagt. “Jullie hebben het over de liefde, maar doen het niet.” Het is een aanklacht op onze zelfgenoegzaamheid in Nederland, de bommen ook die in zijn geliefde land worden afgevuurd door Amerika vooral. Want Amerika bemoeit wel overal mee. Maar ook een aanklacht op de zonde hier in ons land. We willen de Sharia-wetgeving niet. Maar een strengere wetgeving willen vele Nederlanders ook al langer in Nederland. Dit even terzijde.

   Ik heb voor hem af en toe kunnen koken. Maar hij kookte meer en ook veel beter. Gaf mij goede adviezen, als van een vader. Hij is zelf vader. Zijn vrouw, en dat gebeurt vaker met moslimmannen die getrouwd. Als ze hier komen willen de vrouwen wat anders, ze proeven hier ineens zoveel vrijheid en verlaten hun man voor een andere al dan niet Nederlandse man. Dat tast hen ontzettend in hun eer aan. Ik heb twee moslimmannen dus ontmoet bij wie dat het geval was. Ik vind dit verschrikkelijk voor hen. Maar de man met wie ik regelmatig ging eten vertelden elkaar dingen over ons leven. Hij voelde mijn verdriet over mijn leven en ik voelde zijn verdriet ook. In die periode heeft hij een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. De ontmoeting met zijn kinderen vond ik zeer ontroerend. Ik was toen bij hem op bezoek. De laatste keer heeft hij een aantal maanden in het ziekenhuis gelegen, na een ongelukkige val. Hier wonen vond hij niet meer fijn, hij voelde zich in ons dorp niet echt welkom. Hij kwam regelmatig bij mij over de vloer en ik leerde hem wat Engels. Hij was hier al veel eerder dan de hele vluchtelingenstroom en heeft hier gewerkt en zijn kinderen praktisch alleen opgevoed. Ga er maar aan staan in een vreemd land. Een man met heel veel teleurstellingen in zijn leven. Een moslimman. Hij heeft gekookt voor mij. De vrouw daar hoort achter het aanrecht, maar dat is juist niet mijn sterkste vak. En ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging hem te helpen. Liefst met de afwas, want dat kon ik beter als koken. De laatste maanden waren moeilijk voor ons allebei. Omdat wij toch ook weer zo verschillend zijn qua geloofsopvatting, cultuur, botste het ook. Maar ik mocht hem toch heel graag. Als God het wil, ga ik zo nu en dan op ziekenbezoek. Ik moet er wel langer voor reizen. Maar het hoeft ook niet elke week, dat zou ik zelf ook niet op kunnen brengen.

   Toevallig las ik laatst in Jesaja, en je ziet voorspellingen die nu geheel lijken uit te komen. Maar ook dat er maar één God, herhaaldelijk stond het er. De Heilige Drieëenheid herken ik niet zo in het Oude Testament. Wel zie ik de voorspelling van de Messias in Jesaja.

   Met onzekerheid vind ik moeilijk te leven, temeer daar mijn jonge jaren zeer gestructureerd waren van huis uit. En verder, omdat alle zekerheden steeds meer weggeslagen worden in onze maatschappij. En omdat ik al niet zoveel vertrouwen heb, al ben ik wel gelovig, en gauw angstig ben, wordt het er niet beter door. Als gebed kan helpen, dan liever met anderen samen. Dat kan mij wellicht helpen om ook weer beter alleen te kunnen bidden.

   Ik dank u voor uw welwillendheid om mij te beantwoorden en dat geldt ook voor dhr/of mw. Rozenkrans, jammer dat ze geen gewone voornaam heeft. De Bron is God Yahweh met Christus. We kunnen veel vinden in de Bijbel wat ons kan helpen.

   Wat fijn, net belde er iemand op, die bij mij op bezoek komt. Iemand van de voormalige Bijbelgroep. Dank aan God.

 15. Beste Marian,

  Zoals Eric ook al zei, als de wereld en een heel aantal geestelijken verkeerd lopen, ga dan gewoon terug naar de bron. De Heilige schrift. Als U verder inspiratie nodig hebt, haal het dan bij levensverhalen van een aantal heiligen. Of aan verhalen van vervolgde Christenen. (Open Doors, SDOK, Hulp aan de verdrukte kerk, kerk in nood etc…)
  En verder één héél belangrijke, die in mijn leven telkens terugkomt. VERTROUWEN! Vertrouwen op God en zijn leer. Vertrouw nooit blindelings op mensen. Of ze nu priester of Paus zijn. Ook zij zijn maar mensen, en niet allen zijn steeds begeesterd door de heilige geest. Laat angst vallen, en zet het om in vertrouwen, dat is de beste raad die ik je kan geven.

  “Fear is a self destructive fire…”

  • @Lieve Rozenkrans, u heeft ook helemaal gelijk. “Angst is een zelfdestructief vuur…” in het Nederlands vertaald. Maar ik ben er mijn leven lang wel mee behept met daarbij dat ik soms zeer depressief (ook naar beneden trekkend) kan zijn. Ik weet ook dat ik daar niet de enige in ben. Er zijn heel veel mensen die depressief zijn, of met hun ziel onder hun armen lopen buiten.

   Ik zit in een omgeving waarbij het gewone volk vrij stug is of zo overkomt. Praten is niet gemakkelijk voor deze mensen, bouwers, vissers voornamelijk vroeger, hard leven, hard werken. Het maakt het met elkaar communiceren ook erg moeilijk. Dat zal per gezin ook wel wat verschillen. De heersende opvatting is hier vrij bepalend, zeker nu met en na de ontkerstening. Zelfmoordcijfer ligt hier vrij hoog bij jongeren, maar komt ook bij ouderen voor.

   Ik heb al wat filmpje gezien van SDOK en ook net nog van een zendeling, die zegt dat wij westerse christenen wel verwend zijn in zekere zin. Angst en depressie zijn inderdaad destructief, maar ik had dat ook al op jonge leeftijd. Eerst angst, later kwam er depressiviteit bij na het overlijden van mijn moeder. En in die periode gebeurde ook weer van alles. Vertrouwen heb ik zo weinig op kunnen bouwen in een kerk die steeds meer progressief werd en in mijn beleving toch nog grotendeels zo is.

   Dus angst was er al jong en vertrouwen hebben in God vond ik moeilijk. Dat is altijd zo gebleven. Ik ben af en toe ook echt radeloos. Natuurlijk bid ik nu zeer weinig. Ten eerste vraagt nooit iemand “zullen we gaan bidden.” En als ik het zou vragen aan mijn zus bijvoorbeeld, dan wil ze niet, want de verstandhouding is al jarenlang niet zo best tussen mij en mijn familie. Ik was altijd vrij gedwee en nu ben ik vaak boos, mede door alle tegenwerking binnen de Kerk en in mijn familie, ook als ik alleen thuis ben verdwijnt die boosheid niet zomaar. Terwijl ik ooit uit mijzelf toch ben gaan bidden, hadden die anderen dat al laten zitten. Met andere woorden; ik heb niet meegemaakt dat ik met mijn vader en moeder én daarbij met mijn broers en zussen samen de rozenkrans baden. Het werd toen al niet meer gedaan, om wat voor reden dan ook. Persoonlijk denk ik dat het dan aan de rebelsheid lag van mijn oudere broers en zussen die het niet meer wilden. Maar het fijne weet ik er niet van. Want er werd immers niet over gepraat en zeker niet met mij. Daarbij komt ook nog dat het Heilig Hartbeeld wat in ons huis stond aan gort werd geslagen bij de beeldenstorm die blijkbaar in meer katholieke gezinnen plaatsvond in de jaren zestig. Dit moet al voor 1966 (rondom Vaticanum II, bedenk ik mij ineens, ik was nog geen 8 jaar oud) hebben plaatsgevonden, want wij gingen begin dat jaar verhuizen. Maar ik weet wel dat dat beeld er gestaan heeft met bloemen en al.

   Ik heb de laatste jaren meer dan ooit ook moeite om aan het gebed te beginnen. Ik heb rozenkransen genoeg, zelfs uit Fatima. Ik heb niet te proberen iemand te vragen om de rozenkrans met mij te bidden. Ik durfde dat eigenlijk nooit zelf te vragen, want niemand interesseerde zich er ook voor. ‘Ik geloof niet zoals jij.” Het past niet in hun beleving. Misschien zeggen ze dat ook omdat zij in mij heel veel tekortkomingen zie, die ik ook heb, maar wat ik ook altijd moet horen, bij het minste en geringste wat ik fout doe of verkeerd zeg in hun ogen. Maar o wee, als ik wat van hun zou zeggen. Dat kan dan helemaal niet. En alles krijg ik dan opnieuw op mijn bord. Op een gegeven moment vond ik dat niet eerlijk meer. En nog steeds vind ik het niet eerlijk. Zij snappen dus ook niet waarom ik nu zo ‘rebels’ en ‘opstandig’.

   Daarbij komt ook dat ik het niet duidelijk kon en nu nog niet duidelijk kan maken. Dat is ook weer het gebrek aan goede communicatie, die ik op jonge leeftijd, niet goed of niet goed genoeg heb aangeleerd of heb kunnen aanleren. Dat verklaart mijn radeloosheid die ik nu vaak ervaar. Soort verlatingsangst speelt erbij, omdat ik op jonge leeftijd (3 – 4 jaar oud), ca.4 tot 6 weken in het ziekenhuis heb gelegen. Bij mij is de angst grotendeels wel te verklaren. Je er niet erdoor laten leiden is een kunst die ik nooit helemaal machtig ben geworden. Ik heb er ook moeite mee als mensen zeggen dat depressie van de duivel is. Zulke opmerkingen maken mij alleen nog maar banger. In een depressie zie je niet veel licht, omdat het je naar beneden trekt. Zowel angst als depressieve gevoelens zijn dan ook heel naar. Maar ze gaan voorbij, al kan dat soms uren en zelfs dagen duren. Ik gun het niemand. Ik ben best wel jaloers op mensen die dat niet of veel minder hebben. “Je moet je er over heen zetten.” Is ook wat ik heel vaak heb moeten horen. Goed bedoeld, maar het werkt niet. Wat wel helpt is wandelen, ook bidden, maar dat is juist zo moeilijk als je depressief bent en vol met gedachten en vragen zit, die nooit lijken te kunnen worden beantwoord. En dan is alleen wonen ook niet alles. Tot hier.

  • Beste Marian,

   Ik ben misschien wat snel van stapel gelopen in verband met mijn reactie over angst omzetten in vertrouwen. Ik zie bij mensen rondom mij dat dit niet voor iedereen even simpel is, en dat de ene veel gevoeliger is voor depressie en angsten dan de ander.
   Ik denk echter dat, wanneer je al je hele leven je stinkende best doet om een goed mens te zijn, in het spoor van Christus, ook al ben je zoekende (dat zijn we uiteindelijk allemaal), je geen angst moet hebben dat Christus je zou laten vallen. Volgens mij zijn het de mensen die willens en wetens toch steeds God en Jezus blijven afwijzen, die bang mogen krijgen verdoemd te worden tot de hel. We maken allemaal fouten, we leven allemaal met vallen en opstaan, zolang we telkens opnieuw terug recht krabbelen met de vaste overtuiging om beter te doen (het sacrament van de biecht is hier een fantastische genade die de Kerk ons schenkt, vergeving schenkend na oprecht en diep berouw, en met het vaste voornemen ons leven te beteren) en steeds verder te groeien in geloof én in een Christelijke levenswijze, denk ik dat we onze angsten écht kunnen laten varen, en erop vertrouwen dat Christus ons niet laat vallen. Nu niet en later niet. Tenminste, da’s mijn overtuiging…

   Wat het bidden betreft, ik sta elke ochtend een uur vroeger op dan ik eigenlijk zou moeten om op tijd op m’n werk te arriveren. Ik steek een kaarsje aan, en ik bid mijn rozenkrans én een kroontje van barmhartigheid. ’s Morgens vroeg, alleen, in de stilte van de ochtend. Ik spreek dan ook altijd even met God. Ik dank hem voor al het goede in m’n leven, ik vraag hem om inzicht, ik vraag hem om me te helpen bij de opvoeding en de bekering van mijn zoon, ik bid voor de zielerust voor overledenen die ik gekend heb, voor de geestelijken van vandaag, voor priesterroepingen… Rustig alleen, vooraleer de drukte van elke dag losbarst. Voor mij werkt dit heel goed, het geeft me een goede drive om de dag mee te beginnen.
   Ik leg mijn vertrouwen dus elke morgen opnieuw in de handen van Christus, niet in die van een priester, zendeling, dominee of wat dan ook. Ik vraag raad aan de Vader, en heel dikwijls komt dan op een onverwacht moment een teken dat ZO duidelijk is dat je er niet naast kan kijken.

   Vier jaar geleden zat ik ook hiel diep. M’n gezondheid in ’t slop, m’n werk kwijt, hierdoor m’n relatie onder druk… Ik heb toen dikwijls gevraagd aan God hoe het nu verder moest, ik dacht dat het nooit meer goed kwam met me. Toen ik eens met de fiets naast het kanaal reed, en ik nogmaals aan God vroeg waarom hij me geen duidelijk teken gaf, kwam er een binnenschip voorbijvaren met de naam… “VERTROUWEN”…
   Ik snapte toen dat ik m’n leven gewoon in de handen van Onze lieve Heer moest leggen, vertrouwen dat het goed kwam, en ondertussen wat meer geduld oefenen. Mijn lijden opnemen als een kruis, stoppen met klagen, en beseffen dat het kruis de weg is naar de Hemel.
   Ondertussen is het ook helemaal goed gekomen. M’n gezondheid is weer helemaal terug ok en ik heb een werk gevonden dat ik supergraag doe. Maar één ding is me altijd bijgebleven. Hoe diep je ook zit, altijd blijven vertrouwen. Niet op mensen. Wél op d Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
   Ik hoop dat je hier zelf ook iets aan hebt.

   En by the way, mijn echte naam is Kurt, ook mijn naam op Katholiek Forum, Rozenkrans is mijn “oudere” nickname…

   Groetjes

   • Ook ik heb wel eens een gebed verhoord gekregen, maar niet zozeer met het bidden van de Rozenkrans, maar met de Bijbel. Katholieken leren niet altijd zo goed alles via gebed tot God en het via de Bijbel te laten lopen. Het was wel heel bijzonder, want deze keer deed ik dat wel en ik voelde me op een gegeven moment gesteund door God om een bepaalde aanschaf in huis te doen, terwijl ik dat eerst niet zeker wist wanneer en hoe ik het moest aanpakken en wanneer dan. Ik zat op een gegeven moment tussen een keuze tussen twee dure dingen.

    God liet via 3 soortgelijke Bijbelverzen zien wat het belangrijkste was om te gaan kopen. Ik begreep het nog niet toen ik die verzen las, want ik was eerst nog enigszins verbouwereerd daarover. En ik zat zelfs, wee mij, nog te foeteren daarover, totdat … er een huishoudapparaat begon te lekken. En toen wist ik wat God wilde dat ik een nieuw apparaat daarvoor kon aanschaffen. Financieel kwam dat ook veel beter uit.
    Dit ging dan over materiële dingen. Met geestelijke dingen vind ik dat een stuk moeilijker, omdat ik altijd tegen mijn eigen tekortkomingen aanloop. En juist die dingen lijkt God niet te verhoren. Angels (doorns) in mijn vlees. Een apostel had ook last van zo’n doorn in het vlees. Die wil je weghebben, maar het is zeer hardnekkig. Dat stukje vind ik dan ook zeer moeilijk te accepteren, dat God het niet wegneemt. En dan komt een mevrouw, zeer goedlachs op televisie rondom koffietijd en vertelt: “In acceptatie ligt het geluk”. Stralend. Tja, de oplossing, dacht ik. Maar het blijft dus toch een strijd, nog steeds, misschien ook wel tot mijn laatste snik. Ergens in de Bijbel staat dat God arm altijd lang genoeg is om je te redden. Het komt op vertrouwen aan, ja dat klopt dan helemaal. Maar ik zit altijd klem tussen theorie en de praktijk als het om immateriële zaken gaat.. Met materiële dingen is het gauwer duidelijk, dat is letterlijk tastbaar, je ziet het voor je. Maar met immateriële zaken ligt het toch wel een stuk moeilijker. Maar dat geldt dan voor anderen ook, lijkt mij. Ik weet niet of u dit kunt volgen. m.vr.gr. en een goede nachtrust, Marian