Rampen

Gods gerechtigheid: Grote droogte houdt Europa in zijn greep – benadert reeds zomer 1976

wallpaperswide.com

God heeft klaarblijkelijk besloten om Europa dit jaar te straffen voor hun zonden; niet met een ‘directe ramp’ zoals zware stormen of een aardbeving, maar indirect, door de oogst te laten falen. Eerst was er de zeer koude vriesnacht eind april, waardoor vele bloesems en jonge vruchten van fruitbomen en druivelaars kapot vroren. Daarmee ging bij veel fruitboeren de oogst van dit jaar letterlijk naar de knoppen.

De vorstschade bij de fruittelers in Limburg is groter dan eerst gedacht. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag heeft het flink gevroren en de schade is pas enkele dagen nadien goed op te meten. De boerenbond vreest dat de prijs van fruit zal stijgen.

Met pijn in het hart toont Hugo Jacobs de beschadigde bloesems van zijn kersen-, peren- en appelbomen. De oogst is bijna volledig verwoest. “De kwaliteit gaat niet goed zijn en de opbrengst ook niet”, vertelt hij aan VTM Nieuws.

De boerenbond vreest dat de consument gaat opdraaien voor de schade die de boeren hebben opgelopen. “Al de productie hier lager ligt, worden er meer appels ingevoerd van Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika”, meent Anne-Marie Vangeenberghe. De prijs wordt bepaald door vraag-aanbod en de vorst heeft ook toegeslagen in Frankrijk, Oostenrijk en Polen. En dat zijn voor Europa toch belangrijke fruitstreken. (Bron: HLN, 23 april)

Nu is er de extreme droogte in grote delen van Europa, waardoor de oogst van verschillende gewassen in het gedrang komt. Ook in Vlaanderen is de toestand dramatisch.

De landbouw kreunt onder de aanhoudende droogte. Alles samen is er nu al 187 miljoen euro verlies in Vlaanderen, zo becijferde expert Luc Busschaert voor ons. Hij is gespecialiseerd in schadedossiers binnen de landbouw. Minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) wacht op een rapport van het KMI om te zien of er sprake is van een ramp en of landbouwers om steun kunnen vragen. Terwijl de voorbije weken veel aardappelboeren alarm sloegen, lijkt vooral de veehouderij getroffen door het uitblijven van de regen. “Kijken we naar het grasland, dan is er meer dan 64 miljoen euro verlies”, zegt Busschaert. “In plaats van weidegras moeten de boeren nu al wintervoer geven aan het vee of zelfs voer aankopen. De opbrengst van de maïs zal ook beduidend lager zijn. Reken op een oogstverlies van net geen 50 miljoen alleen al voor de voedermaïs. Het bewijs zie je op elke akker: de plantjes staan er maar triestig bij.” De granen krijgen ook klappen. “Voor wintertarwe kunnen we vandaag spreken van 29 miljoen euro minder opbrengst. Daarna volgen de aardappelen met 14,5 miljoen.”

Schauvliege wacht

Landbouwminister Schauvliege wacht op een rapport van het KMI – dat er eind deze maand zou zijn – om te zien of landbouwers schadedossiers kunnen indienen. “Dan moet de droogte bestempeld worden als ramp”, zegt haar woordvoerder. “Het KMI zal nu gemeente per gemeente bepalen of de toestand uitzonderlijk is. Uitzonderlijk betekent in twintig jaar niet voorgekomen en met een totale schade die hoger ligt dan 1,25 miljoen euro. Is dat het geval, dan kan de minister de erkenning van de droogte als ramp voorleggen aan de Vlaamse regering.”

Buitjes maken geen kans

Busschaert wil niet vooruitlopen op de beslissing van de regering, maar schat de Vlaamse schade dus veel hoger in dan die 1,25 miljoen euro. Wel stelt hij duidelijk dat de schade momenteel nog niet te vergelijken valt met die na de wateroverlast van vorig jaar tijdens deze periode. “Daarover zijn voor 300 miljoen euro aan schadedossiers ingediend. Veel meer dus dan wat het nu voorlopig is.”

Volgens weerman Frank Deboosere is voor de boeren nog niet direct beterschap te bespeuren op de weerkaarten. ­“Tegen het einde van de week is er kans op wat regen. Maar met kleine buien zetten we deze ­situatie niet recht. Hoe langer het droog blijft, hoe moeilijker het ook is om nog regenval te hebben. De lucht is nu namelijk zo droog dat kleinere buien verdampen nog voor de druppels op de grond kunnen vallen.” (Het Nieuwsblad, 19 juni)

Het lijkt er dus alleen maar erger op te worden. Het rampenfonds van Schauvliege zal weinig zoden aan de dijk brengen: geld zal het probleem van het tekort aan regen niet oplossen. Er wordt al de vergelijking gemaakt met de zeer droge zomer van 1976, en sommigen zeggen zelfs dat het al erger is. Provincies Antwerpen en Limburg hebben al code oranje voor gevaar op bosbrand. Een rapport van AquaFlanders zegt dat dit reeds de ergste droogte in 50 jaar is, en raadt iedereen aan om spaarzaam om te gaan met drinkwater.

Dit is hoe het eraan toe ging in de zomer van ’76:

Deze zeer extreme droogte is uiteraard niet het gevolg van “klimaatverandering” zoals velen weer zullen beweren, maar dit is door de hand van God. Net zoals toen Israël werd geteisterd door droogte wegens het zondig gedrag van de Israëlieten. Maar Jesaja en de rechtvaardige weduwe met haar zoontje leden niet onder de droogte: God zorgde dat de pot met meel en de kruik met olie niet op raakte.

God heeft een reden om straffen toe te dienen: de honderdduizenden abortussen die gepleegd worden en de zonden van onkuisheid die almaar decadenter en gortiger worden. En de Kerk die steeds meer in verval raakt (waarbij zonden van het vlees – overspel en anticonceptie worden vergoelijkt) zal Gods toorn niet bedaren: integendeel. Maar het is belangrijk om te blijven smeken om barmhartigheid, te blijven bidden voor de bekering van de zondaars – én de priesters.

Abortus- voor God een bron van grote smart.

 


Uit de boodschappen van het Boek der Waarheid:

Jezus Christus op 25 juli 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt. Jullie kunnen de toorn van Mijn Vaders verbolgenheid niet ontvluchten, wanneer jullie landen door hun wetten de verdorven zonden toejuichen.

Deze straffen zullen al snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding. De mens is halsstarrig. Hij weigert hulp wanneer deze door God aangeboden wordt. De mensheid heeft ervoor gekozen God te verwerpen, en eenieder van jullie heeft geleden vanwege de heidenen onder jullie.

Mijn oproep vanuit de Hemel is in de eerste plaats bedoeld om alle zielen te redden, maar ook opdat Ik jullie zou kunnen helpen om de straffen, die het menselijk ras zullen treffen, te milderen. Hoe groot is Mijn barmhartigheid! Hoe groot is Mijn geduld, maar diegenen die Mijn Leer verwerpen en die zich afsluiten voor Mijn Vader, hun Schepper, zullen weldra de gevolgen kennen.

Ik roep tot alle religies en smeek jullie te bidden om goedertierenheid, of jullie deze boodschappen nu aannemen of niet. De gebeden zijn nodig om de catastrofen, die reeds een aanvang hebben genomen, in te perken. Bid, bid, bid om jullie leven en om de redding van jullie ziel!

Jullie Jezus

Jezus Christus op 6 juli 2012:

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.

Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft.

Advertenties

Categorieën:Rampen

10 antwoorden »

 1. Het is gevaarlijk om weerkundige verschijnselen te koppelen aan Gods straffen. Het probleem is dat voor deze droogte een logische verklaring is de polaire straalstroom volgt al vele maanden een meer noordelijker koers waarbij actieve regenzones ons land links laten liggen in weerkundige termen noemt men zoiets een blokkade doordat de straalstroom nu minder krachtig is. Natuurlijk kan men hierin de hand van God zien maar zelfs in Jezus tijd was men meer bezig met het weer dan te zien de tekenen die Jezus deed ! Dus altijd onze ogen gericht houden op de Heer hij heeft alles in te hand !!

 2. Beste redactie,
  Ik heb het artikel goed gelezen en inderdaad Gods hand is aan het werk. Echter heb ik een probleem met de ‘Boodschappen’ van het Boek der Waarheid van 25 juli 2013, die u daarin publiceert.
  Ik kan daar lezen: “Ik roep tot alle religies en smeek jullie te bidden om goedertierenheid, …” Dit zou betekenen dat Jezus de “religies” die Zijn Kerk sinds eeuwen vervolgen en graag Zijn Kerk zouden willen zien verdwijnen, dat Jezus zou oproepen dat die “religies” (lees afgodsdiensten) hun gebeden tot Hem zouden richten en bereidt zou zijn om ze te verhoren? Is het niet meer zo dat het Dogma – Buiten de Katholieke Kerk geen heil – ons zegt dat er maar één weg tot het eeuwige leven leidt? Zou Jezus zichzelf nu tegenspreken, dan is Hij de Waarheid niet meer.
  Ik laat u weten, beste redactie, dat in uw publicatie u zich beter nauwkeurig aan de leer van de K.Kerk zou houden en alvorens u een publicatie op uw website zet, deze nauwlettend (incluis boodschappen) deze door een goede Priester of Theoloog zou laten inkijken.

  • Beste, indien de Heer vraagt om tot Hem te bidden, wil dat ook zeggen: zich tot Hem bekeren. Een Moslim of Jood zal nooit uit zichzelf tot Jezus bidden, want hun godsdienst laat dit gewoonweg niet toe. Indien iemand zich tot Christus wendt en bidt om vergeving of genaden, dan zal dat verhoord worden. Ik ken zo een aantal mooie getuigenissen van oprecht zoekende andersgelovigen, aan wie God zich uiteindelijk openbaarde in een droom, en die zich daarna tot de enige ware godsdienst bekeerden. Dat wordt ook meermaals in het BdW aangehaald: enkel bij Christus is er redding te vinden.
   Nog één iets mbt die boodschappen: daarin werd een jaar op voorhand, dag op dag, uur op uur (11 februari 2012, 12u) voorzegd dat Benedictus zou aftreden: wel op 11 februari 2013 om 12u werd die aankondiging gedaan. Toeval? Ook alle andere voorzeggingen over de opvolger van Benedictus (Bergoglio) hebben hun waarheid bewezen. Niemand kon dat van te voren weten. Iemand die booschappen uit z’n duim zou zuigen kon dit nooit weten. En uiteindelijk wordt er in die boodschappen opgeroepen om 1. veel te bidden; 2. trouw te blijven aan de Katholieke Leer en 3. anderen trachten te bekeren en te waarschuwen voor de gevaren van de dwalingen en ketterijen die uit het Vaticaan zullen voortkomen.

  • Rene u twijfeld aan iets wat als boodschap van uit de hemel gegeven is.Het boek van de waarheid met al de waarschuwingen komen uit de hemel.Wat betrefd de priesters en theologen zijn er nog maar weinig die het waren geloof ui dragen.aten zij maar eens de waarschuwingen door MARIA in vele genade oorden heeft gegeven .Ze willen het niet horen en ook niet lezen.Heeft Jezus niet gezegd ze luisteren niet wat de profeten hebben gegeven in het woord van de HEER.

 3. In het Boek der Waarheid staat dat in het begin van Gods straffen de mensen logische verklaringen zullen vinden, maar op het moment dat de rampen in staccato elkaar opvolgen zullen ze beseffen dat een normale uitleg niet meer voldoet en zullen steeds meer mensen beseffen door Gods hand te zijn getroffen.

 4. Is het Vaticaan niet synoniem aan de R.K. Leer? De paus zetelt in het Vaticaan. De Jezuïeten synoniem aan de Vrijmetselarij? De huidige paus is een Jezuïet.

  • Jezuïeten synoniem aan vrijmetselarij is kort door de bocht. Jezuïeten staan ook bekend als de Sociëtiet van Jezus, gesticht door de Heilige Ignatius van Loyola in 1534. De letters IHS in hun embleem staat voor Iesus Hominum Salvator (Jezus Redder van de mensen). Dat het heden slecht gaat met de Jezuïeten heeft met het algemeen verval van het geloof te maken: het modernisme dat in alle orden is binnengeslopen. Ook Franciscanen, Dominicanen, Benedictijnen enz… zijn er slecht aan toe. Het Vaticaan moet borg staan voor het behoud van het geloof in de Katholieke Kerk. Heden is het Vaticaan verworden tot een duivelshol. Zo komt tot vervulling wat de H. Maagd voorzegde aan de herders te La Salatte in 1846: Rome zal het geloof verliezen. Maar het is niet omdat Rome het geloof verliest, dat wij het ook moeten verliezen. De Kerk is niet Rome en de gebouwen en de prelaten, maar de Kerk is de gelovigen en priesters die trouw blijven aan Christus en Zijn Leer (ook de H.H. Sacramenten, want dat is net wat ze nu willen vernietigen). De schoonheid van het Katholicisme heeft veel van zijn luister verloren sinds 1965, en doel van de Vrijmetselaars in Rome is het verder met de grond gelijk maken.

   • In Daniël staat dat het dagelijks offer gestaakt zal worden. Ik dacht toen zelf dat dan misschien de H. Missen gestopt zullen worden, zodat priesters niet meer de dagelijkse Eucharistie meer zullen vieren. Maar hier in Nederland wordt al jaren niet meer elke dag de Eucharistie meer gevierd, althans niet voor gelovigen en ik vraag me af of elke r.k. priester dit zelf dan nog wel elke dag doet, ongeacht het aantal gelovigen dat deelneemt aan de Eucharistie. Het is jammer dat de Kerk, zeker ook in Nederland zoveel goodwill bij gelovigen heeft verspeeld. Ook is het jammer dat R.K. priesters soms te snel ergens anders worden overgeplaatst of dat ze zelf weg willen en ook toestemming van hun Bisschop krijgen. Een vertrouwensband is toch ook belangrijk; parochianen en hun priesters. Het zelfde gebeurt nu met dokters. Iedere keer krijg je een andere dokter. Alles is anders tegenwoordig. Niets staat meer vast. Als men op een gegeven moment huidige kalender omgooien voor wat anders, dan vallen nog meer zekerheden weg. Alles gaat voorbij, zei Jezus.
    Wat is trouw zijn? Kunnen mensen trouw zijn aan een Kerk, die je steeds weer teleurstelt in zoveel dingen? Natuurlijk andersom is het ook zo. Kan men niet zonder Kerk en toch in God geloven? Velen denken dat het kan. Of we nu binnen of buiten de Kerk staan, Christus zal ons toch uiteindelijk vragen of we altijd in de Liefde zijn geweest en opzichte van Hem en onze medemensen en jezelf? (1e Gebod, daar hangt immers alles aan, wet en profeten!). Hij zal niet vragen, ben je van die en die Kerk? De R.K. Kerk is wel de Moederkerk, maar laat nu zelfs in Rome (en misschien al langer sinds Vaticanum II) rare dingen zien. Ik begrijp er niets meer van.
    Soms vraag ik mij af hoe mijn leven verlopen zou zijn als ik in een niet-gelovig gezin zou zijn opgegroeid. Als ik terugkijk heb ik in de Kerk meer deuken opgelopen dan bemoediging. Het ergste vind ik nog altijd dat de meeste katholieken hier geen interesse tonen in hun eigen geloof, behoudens mensen die meer orthodox zijn. Mijn ervaring echter met orthodoxe, maar ook zeer conservatieven is dat zij denken dat met gebed alleen alles op te lossen is. Mijn leraar op school zei altijd: “Bid en werk!” Beiden dus, en dat om dat er ook balans in je leven moet zitten. Dat krijg je met werken niet alleen, maar met bidden alleen ook niet. We leven in een rare wereld.
    De Vrijmetselarij zit overal en ook in de top van veel bedrijven en regeringen overal in de wereld. Sinds enkele jaren wordt een loge zelfs vermeld in de gids van onze Gemeente, die bestaat uit meerdere dorpen. Ik heb een CDA-lid in onze gemeente erop gewezen, maar die maakte zich er niet zo druk om. Alleen je kunt nooit bewijzen wie er wel of niet lid van zijn. Dat is zo geheimzinnig. Wel weet ik dat zij een standaard uitspraak hebben: “Niet over geloof en politiek praten!” De reden daarvan is dat er ruzie van komt. In veel gevallen is dat ook wel zo, vooral als je het niet met elkaar eens bent, kunnen de gemoederen hoog oplopen. Vergelijk maar eens in Nederland D’66 en de ChristenUnie, die juist op normen en waarden heel veel met elkaar verschillen.

 5. Dergelijke ‘rampen’ zal men nooit zien als ‘de hand Gods’, maar veel eerder toedichten aan de opwarming van de aarde. En terecht, overigens. Laat God maar eens iets gebeuren dat ONVERKLAARBAAR is!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s