FLASHBACK: Malachi Martin over het Derde Geheim van Fatima: “Alles zal zich voltrekken vóór november 2017”

Foto: forums.robertsspaceindustries.com

Priester Malachi Martin, een jezuïtische priester die ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie het Vaticaan ontvluchtte omdat daar volgens hem satanische rituelen plaatshadden, zei in 1996 dat de profetieën uit het Derde Geheim van Fatima zich vóór november 2017 zouden voltrekken.

Deze informatie had hij van Paus Johannes Paulus II ontvangen. De voorspellingen zijn volgens de priester, die in 1999 overleed, apocalyptisch van aard. Het Derde Geheim werd volgens Martin nooit gepubliceerd opdat de wereldbevolking niet zouden worden verontrust. In 2000 werd besloten om toch een deel ervan te publiceren, zie ook onze analyse van het Derde Gehiem dat u hier kunt lezen.

De Ierse priester, die in de jaren 60 naar de Verenigde Staten verhuisde, zei in 1996 het volgende: “Aan paus Johannes Paulus II werd in 1980 gevraagd waarom het Derde Geheim van Fatima niet voor 1960 werd gepubliceerd. De heilige vader antwoordde: ‘Gezien de ernst van de inhoud ervan, wilden mijn voorgangers de publicatie ervan om diplomatische redenen liever uitstellen, opdat het communistische regime in de wereld niet zou worden aangemoedigd om bepaalde stappen te ondernemen. Het zou daarentegen voor christenen moeten volstaan om dit te weten: Als er een boodschap bestaat waarin wordt gesteld dat de oceanen grote stukken van de wereld zullen overspoelen, en dat van het ene moment op het andere miljoenen mensen zullen verdwijnen, dan is de publicatie ervan werkelijk niet iets wat langer wordt gewenst.”

Volgens Martin draait het Geheim voor een groot stuk rond Oekraïne en Rusland. Vast staat dat de Heilige Maagd in Fatima niet alleen sprak over de apostasie in de Kerk. “Ik denk dat er in het leven van paus Johannes Paulus II een niet-afgesloten hoofdstuk is, voor hij sterft”, zei Martin. “Zijn lot kan met Kiev en Moskou in verband worden gebracht. Waarom weet ik niet, maar ik weet dit omdat hij het me heeft verteld.”

Johannes Paulus II zat er echter naast. Hij stierf in 2004 zonder dat er enige relevante gebeurtenissen zich hadden voltrokken. Vandaag echter, onder het ‘gevangen’ pausschap van Benedictus XVI kennen we de Oekraïnecrisis die nog steeds voortduurt en de daarbij gepaard gaande spanningen tussen Rusland en het Westen (Europa-VS) en de spanningen in het Oosten (China-Korea-Japan-VS). Ook de apostasie in de Kerk, waar Maria had over verteld, zaait zich uit zoals een kankergezwel en doet de Kerk afstevenen op een schisma.

De toestand lijkt te escaleren, zowel in de Kerk als in de Wereld. De oorlogsretoriek wordt almaar heviger. Noord-Korea zegt dat het klaar is voor een oorlog. Ook tussen Rusland en de VS worden beschuldigingen heen en weer geslingerd. Volgens mij zitten we een een ongeziene kritische fase, die we nog niet eerder gehad hebben sinds het begin van deze huidige crisissen. Trump beval maandag zijn militaire adviseurs om plannen op te maken voor een aanval op Noord-Korea. Indien die aanval er komt, dan is nucleaire oorlog in Zuid-Oost Azië een feit.

En VS-buitenlandminister Tillerson stelde Rusland een ultimatum: met ons of tegen ons. En daarbij komt nog een potentiële interne crisis in de VS: op 25 april heeft het congres exact 4 dagen de tijd om een wet door te drukken om overheidsuitgaven te voorzien (wegens de bereikte schuldlimiet), anders wordt het functioneren van de overheid stilgelegd (zoals al eens gebeurde onder Obama), wat kan leiden tot grote politieke (en financiële) crisis.

En de dag dat Trump de aanval op een legerbasis van Assad lanceerde, was exact de 100ste verjaardag dat de VS in Wereldoorlog I betrokken raakte (6 april 1917). Op z’n minst profetisch te noemen.

Officiële kaart uit het Kaartspel “Illuminati:New World Order” van 1995. De 3de Wereldoorlog werd al lang vooraf gepland, dit om de Antichrist als de vredestichter op het toneel te kunnen laten verschijnen.

Laten we niet ophouden te bidden dat de grote wereldbrand mag afgewend/afgezwakt worden…

Bron: Garabandalnews


Uit het Boek der Waarheid:

“De oorlog in het Midden-Oosten zal andere naties erbij betrekken. De andere landen, van het Westen, zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles zal eindigen in een wereldoorlog” (Jezus Christus op 18 maart 2011).

“Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden. De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwikkeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.” (De H. Maagd, 6 september 2013).

“De Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden. Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis. Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden.” (het Boek der Waarheid; Jezus Christus op 1 juni 2012)

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt. De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de man van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden. Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.” (Jezus Christus, 16 maart 2013)

Snapshot uit de gebedsvideo van Bergoglio van januari 2016. Foto: Romereports.

“Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.” (Jezus Christus, 16 mei 2012)


Download hier de pdf met het gebed van het Zegel van Bescherming (voor de mensen die geïnteresseerd zijn): NEDERLANDS  –  LATIJN