Kerk in Vlaanderen

Rooms Katholiek Lekenforum geeft startschot voor foldercampagne tegen het ‘nieuw’ Onze Vader

bekoringcampagne

Folders ergens in een kerk… Foto: RKLF

Gisteren kondigde de werkgroep Vox Populi van het Rooms-Katholiek Lekenforum op hun website aan dat ze een grootschalige foldercampagne zijn begonnen tegen de invoering van het ‘nieuw’ Onze Vader. Het ‘nieuw’ Onze Vader zal officieel pas op 27 november, de eerste zondag van de advent, van kracht worden in de Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen, maar het wordt nu al her en der in de parochies ingevoerd. Het ‘nieuw’ Onze Vader is problematisch, met name het woord ‘beproeving’ is een foutieve vertaling van de Griekse grondtekst.

Vox Populi schrijft: “Om onze bezorgdheid een stem te geven, startte ‘Vox Populi’ op 31 oktober 2016, de vooravond van Allerheiligen, een foldercampagne met uitleg over de problematiek aangaande de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’.”

Ze vragen zich af of de wijziging van het Onze Vader nu wel het meest dringende ‘probleem’ was waar de Kerk in Nederland en België zich op dit moment moest mee bezighouden. De gelovigen waren geen vragende partij en er was al zeker geen doctrinaire nood om te komen aandraven met een nieuwe vertaling. “Dit onzalige initiatief zal enkel maar de verwarring bij de gelovigen in de hand werken en daardoor de crisis binnen de Kerk vergroten,” aldus Vox Populi.

Daarom werd er een campagne op poten gezet, noem het gerust een tegen-campagne, om de mensen te sensibiliseren; om hen het verschil tussen ‘bekoring’ en ‘beproeving’ duidelijk te maken en erop te wijzen dat het originele Onze Vader de meest juiste vertaling is. Want zoals reeds gezegd zal de invoering van het ‘nieuw’ Onze Vader enkel rotte vruchten voortbrengen.

Bron: Rooms-Katholiek Lekenforum

Categorieën:Kerk in Vlaanderen

Getagd als:

4 antwoorden »

 1. Niet alleen in de Griekse tekst, In het Armeens als wel in het Hebreeuws betekent het geen beproeving maar verzoeking.

 2. De zinsnede ]vycn ydyl vnaybt lav V’al tevi’enu lidei nisayon betekent inderdaad letterlijk “En leid ons niet in verzoeking”. Maar waarom zou God ons in verzoeking leiden?
  Dat doet Hij ook niet! Lees maar Jacobus 1:13-14. Daar staat duidelijk: “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht.
  Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking!”
  Het onze hemelse Vader leidt ons niet verzoeking! Echt niet! Jacobus gaat hier in vers 15 verder: “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte!” Met andere woorden: Als iemand in verzoeking gebracht wordt, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.
  Maar als dat zo is, waarom bidden wij dan: “En leid ons niet in verzoeking”? Waar slaat dat dan op?
  Het ‘Onze Vader’ is een Joods gebed en deze zesde bede in vhyttm Matityahu [Mattheüs] 6:13 is een Hebreeuws idioom waarin een actief werkwoord wordt gebruikt om daarmee uit te drukken dat het hierbij niet gaat om het daadwerkelijk doen van iets, maar om het toelaten daarvan.
  Een goed voorbeeld vinden we in vhymryYir’m’yahu [Jeremia] 4:10. Daar staat: “Adonai, de mensen in Jeruzalem hebt U bedrogen!” (GNB) ofwel: “Mijn God, U hebt Jeruzalem en dit volk misleid!” (NBV), waarmee dus niet bedoeld wordt dat de Eeuwige het volk daadwerkelijk bedrogen c.q. misleid heeft, maar dat Hij het toeliet dat dit gebeurde.
  Een ander voorbeeld vinden wij in tvm> Sh’mot [Exodus] 4:21, waarin de Eeuwige tegen Moses over de Farao zegt: “Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan!” (NBG) ofwel: “Ik zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan!”. Als men dit zo letterlijk zou opvatten dan zou dit betekenen dat de Farao in principe vrij uit gaat, want het is dan niet zijn schuld dat de Eeuwige hem halsstarrig gemaakt c.q. zijn hart verhard heeft. Maar zo wordt het niet bedoeld.
  Ook in dit geval liet de Eeuwige het gewoon toe dat de Farao zo onverzettelijk bleef, maar Hij heeft hem niet zelf halsstarrig gemaakt.
  Wij moeten dus de passage in Mt. 6:13 als een Hebreeuws idioom zien en het op de manier begrijpen zoals in de geciteerde voorbeelden. Daarom bidden wij in het ‘Onze Vader’: “En leidt ons niet in verzoeking (niet beproeving dus), maar verlos ons van de boze!”

 3. Goed initiatief! Nu moet ik eerlijk toegeven de laatste toespraken van de paus erg hoopgevend waren. Zeker wat israel betreft en ook dat vrouwen geen priester mogen worden is toch een teken dat hij fundamenteel niks wil veranderen in de traditie van de kerk?

 4. Waarom al die veranderingen jaren lang gebeden en nu dit!
  Ik ben er klaar mee mij zien ze niet meer in de kerk!😕