Publicaties

Maria dwingt de duivel tot bekentenissen

bekentcover

Hoewel het boek “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen” zeer boeiende lectuur is – ook voor personen die niet of matig geloven in het Zijn van God – is het nuttig om volgende waarschuwing vooraf in acht te nemen.

Het boek die opgebouwd is uit een reeks van duivel-bekentenissen geregistreerd tijdens een exorcisme in de jaren ’70 brengt verschillende waarheden over het reilen en zeilen in de Rooms Katholieke Kerk aan het licht. Vooral voor geestelijken, maar ook voor leken kan het boek zeer confronterend zijn. De bekentenissen stemmen tot nadenken over de eigen godsvrucht en de beleving van het christelijke geloof. In die zin is het helemaal niet uitgesloten dat de lezer onbehagen ervaart tijdens het lezen van de bekentenissen.

Aangezien de bekentenissen door verschillende duivels gegeven worden: verwacht geen lieve, zoete woorden. De duivels worden gedwongen de waarheid te vertellen, maar daarbij schrikken ze niet terug voor een grof en aanstootgevend taalgebruik. Zij vermanen regelmatig de priesters op een kordate manier, verwijzend naar waarheden die bij de gewijde dienaren wroeging kunnen veroorzaken.

De bedoeling van de heruitgave van dit boek is enerzijds om Gods kinderen te waarschuwen voor de afvalligheid binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo worden diverse wanpraktijken binnen de Kerk aan het licht gebracht en worden de slechte vruchten van Het Tweede Vaticaans Concilie aangewezen.

Anderzijds verschaft het boek inzichten over een goede christelijke en katholieke geloofsbeleving. Het boek roept op om vast te houden aan de Traditie en de onveranderlijke Ware Leer van Jezus Christus, die ons tot de dood toe heeft bemind, en ons voor eeuwig aan Zijn Heilig Hart wilt drukken.

 

Ik wens dat dit boeiende boek u een hulp mag zijn,

Mariam

Download HIER uw exemplaar

Advertenties

Categorieën:Publicaties

Getagd als:

20 antwoorden »

 1. Zéér interessant boek, hierin wordt vrijgegeven dat er echt wel heelvéél verkeerd gelopen is omwille van het 2de vaticaanse concilie en tevens wordt benadrukt hoe groot het belang van de Traditie is.

  Maar het bestaan van een dubbelganger van paus Paulus VI ? Dat vind ik persoonlijk toch moeilijk te geloven???

  • Dat is inderdaad niet makkelijk te geloven, maar er is daar wel bewijs voor gevonden. Vergelijking 1
   Zijn neus en oren waren inderdaad anders. Maar van ver konden de mensen dat niet zien. Spraakopnamen bevestigden ook dat zijn stem anders was.

 2. En als ik het goed begrijp is de Vrouwe van alle volkeren uit Amsterdam dus deze verschijningen niet uit God zo ik het uit het boek begrijp want God heeft Maria nooit een andere naam gegeven klopt het?

  • Dat klopt inderdaad. “Die eens Maria was” kan niet, want Maria is nog altijd Maria… Het is een uiterst interessant boek; en de duivels werden door de exorcist én door de H. Maagd en de H. Drievuldigheid gedwongen de waarheid te zeggen, en als je het leest dan voel je het ook dat het de waarheid is. Vandaar, het dus eerst lezen vooraleer een oordeel te vellen.

 3. Jammer genoeg kan ik het daar niet vinden. Wel wil ik het volgende meegeven.

  Vrouwe van alle volkeren.

  Eva is de eerste vrouw die door God werd gemaakt, uit een rib van de eerste man, Adam. Haar naam, eigenlijk Chavah, ook “Heva” komt voor, wordt alleen genoemd in Genesis 3:20 en 4:1, en ook nog in 2 Korinthiërs en 1 Timotheus.
  Chavah is Hebreeuws voor de leven gevende, zij is met andere woorden de stammoeder van het mensengeslacht.
  Eva is daarmee moeder van de volkeren die met de erfzonde is belast, dus de vrouw van de volkeren voor de Verlossing van Christus en voor de geboorte van Maria Zijn Moeder.

  Doordat Jezus Zijn Moeder aan ons heeft gegeven namelijk in de Woorden “Vrouw, zie u zoon!” en
  “Zie, je moeder geeft Jezus Zijn Moeder als onze moeder.

  Jezus zegt zelf vrouw tegen Zijn Moeder en Jezus zegt: Vrouw, zie u kinderen ( Vrouwe van alle volkeren.).
  Maria is nu de Vrouw van de volkeren na de Verlossing door Christus, maar ook Moeder van ons, Dus de Moeder van alle volkeren.

  Graag wil ik het verder uitleggen.
  Een Woord van Christus is een dabar (Joods), en als er een dabar klinkt, dan gebeurt er iets.
  Woorden zijn in het Hebreeuws: gebeurtenissen.
  En zeker als Christus een dabar gaat spreken.

  Tijdens de bruiloft in Kana spreekt Jezus tegen Zijn Moeder en zegt voor het eerst Vrouw tegen Zijn Moeder Maria met de Woorden: Vrouw, wat is er nog tussen u en Mij?

  Waarom noemt Jezus Zijn Moeder Vrouw?
  Hij noemde Haar zo om dat Hij op het punt stond om een goddelijke handeling te verrichten, namelijk water en wijn te veranderen. Water werd in zijn essentie veranderd. Een dabar.

  Het moment dat Jezus handel als het Vleesgeworden Woord wordt alles, door het feit dat het de naam krijgt die zijn essentie aangeeft, in waardigheid verheven; in de heiligheid van de handeling van de handeling wordt het, doordat het bij zijn essentiële naam genoemd wordt, tot een speciale waardigheid, tot een soort ambt bevorderd.

  Maria is ‘de Vrouw’ die Hem die Hem gebaard heeft en die nu als Voorspreekster en Middelaars spreekt.

  Aan het Kruis sprak Jezus ook een dabar uit, namelijk: ‘Vrouw zie u zoon’ en niet Moeder of Maria hier is u Zoon.

  In het Woord Vrouw was naar de wil van Jezus stil uitgedrukt; ”Vrouw die gezegend is onder de vrouwen, de meest wijze van alle kinderen van Adam, de standvastige vrouw, die nooit door de zonde werd overwonnen, die volledig getrouw in de liefde tot Mij onvermoeibaar is in Mijn Dienst, wier liefde de vele wateren van mijn lijden niet vermochten tegen de houden of uit de blussen.”
  Hier wordt Vrouw ook tot een speciale waardigheid verheven en tot een soort ambt bevorderd namelijk Moeder
  (Vrouwe) van alle volkeren.

  De verandering (dabar) kwam dus bij het kruisoffer. De Heer en Schepper koos uit alle vrouwen Maria om de Moeder te worden van alle kinderen, De Vrouwe werd zij bij het kruisoffer.

  Bovendien heeft Jezus Zijn moeder ook Vrouw genoemd omdat Zij de Kop van de Slang zal verpletteren die haar kinderen zal verleiden en bekoren. (Gen. 3, 15)

  ‘Dus die eens Maria was’ betekent: vele mensen hebben Maria als Maria gekend. Ze is nu de ‘Vrouwe van alle Volkeren’. Dit omdat Jezus heeft gezegd “Vrouw, zie u zoon!”

  ‘Die eens Maria was’ betekent dus absoluut niet dat wij tegen de heilige Maagd geen Maria meer mogen zeggen, wat we bij het bidden van de rozenkrans immers vele malen doen. Het betekent veeleer dat we Maria niet alleen bij haar naam moeten kennen, maar dat we ook weet hebben van haar roeping als onze geestelijke Moeder, en dat daarom onze relatie tot haar moet worden als die van een kind tot zijn moeder.

  Uit de Bijbel, A.K. Emmerick en Maria van Jezus uit Agreda.

  • Het was bladzijde 29, in het stuk over ‘Begenadigden’, waar het ook gaat over Maria Agreda en A.K.Emmerick (die als een zéér grote heilige wordt beschouwd).

 4. Dan is Maria dus ook niet Medeverlosseres. Maar volgens Maria Agreda en A.K.Emmerick wel, of vergis ik mij?

  • Maria is inderdaad de Vrouw die de kop van de slang verplettert, en de Vrouw gezegend onder alle vrouwen, maar ‘die eens Maria was’ kan niet. Het is alsof men zou zeggen: “De Mensenzoon die eens Jezus was..”. Jezus IS de Mensenzoon. Maria is wel Medeverlosseres of Moeder van de Verlossing, dat staat ook zo in de boodschappen van MDM. Dat wordt ook door andere zieners zo aangehaald.

 5. Dit komt uit A.K. Emmerick: In het Woord Vrouw was naar de wil van Jezus stil uitgedrukt; ”Vrouw die gezegend is onder de vrouwen, de meest wijze van alle kinderen van Adam, de standvastige vrouw, die nooit door de zonde werd overwonnen, die volledig getrouw in de liefde tot Mij onvermoeibaar is in Mijn Dienst, wier liefde de vele wateren van mijn lijden niet vermochten tegen de houden of uit de blussen.”

  Hier wordt Vrouw ook tot een speciale waardigheid verheven en tot een soort ambt bevorderd namelijk Moeder.

 6. Ik ga regelmatig naar tridentijnse missen en vraag mij toch af wanneer dat die 33 kruistekens zouden moeten gebeuren. Iemand die kan helpen ?

  • Ik denk dat dat vooral door de priester gebeurt tijdens de gebeden enz, eerder als zegenend gebaar. Feit is wel dat er meerdere kruistekens worden gemaakt tijdens een Tridentijnse Mis.

  • Vraag maar eens aan een misdienaar die de tridentijnse Mis dient, die ziet dat wel dat de priester erg veel kruistekens maakt tijdens het Misoffer! Maar inderdaad omdat hij met zijn gezicht naar het Oosten is gekeerd, naar de richting vanwaar Jezus eens zal wederkeren, kunnen de gelovigen dat niet allemaal tot in detail zien. Feit is wel, dat een tridentijnse Mis véél meer aanzet tot eerbied voor het Allerheiligste!

 7. Het klopt dat de priester 22 kruistekens maakt alleen we kunnen het niet zien omdat de priester dan met zijn rug naar ons toestaat. Zie op youtube voor een goede uitleg over de Tridentijnse mis. De meeste kruistekens gebeurd voornamelijk tijdens de Eucharistie.

 8. Wie kan me vertellen waar en wanneer er in Vlaanderen nog Tridentijnse missen gevierd worden?

  • U kunt deze website raadplegen voor Missen in Brugge
   Er zijn ook Tridentijnse Missen bij de SSPX, bvb in Antwerpen in de kapel in de Hemelstraat (zondag om 10u)…

 9. http://tridentijnsemis.blogspot.be/

  Mislocaties Traditionele Liturgie

  •Algemeen overzicht (Ecclesia Dei)
  •Algemeen overzicht (Wikkimissa)
  •Brussels International Catholic School
  •Eglise du Saint-Sacrement in Luik
  •H. Bloedbasiliek in Brugge
  •Het Oud Klooster in Maleizen
  •Kapel van het H. Aanschijn in Bierbeek
  •Kapel van het Heilig Hart in Brussel
  •Katholieke Byzantijnse ritus in Drongen
  •Miniemenkerk in Brussel
  •Notre-Dame de Bon-Vouloir in Havré
  •O.-L.-V.-Basiliek Kortenbos
  •Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As
  •Tancrémont bij Banneux