25 juni in Brussel: Mars voor Katholiek onderwijs

jihadstraat

Bericht van Pro Familia:

Volksgenoten,

Of u nu gelovig bent of niet: De opvoeding van onze jeugd is cruciaal voor het voortleven van onze beschaving. Zonder goed onderwijs, sterft onze cultuur.

Meer dan 70 % van de Vlaamse scholieren volgt les in het vrij Katholiek onderwijs.

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft de zegen van de Belgische bisschoppen voor zijn voorstellen om hoofddoeken toe te laten, islamlessen buiten het reguliere rooster te organiseren of een gebedsruimte voor moslims in te richten in katholieke scholen.

Het Katholiek onderwijs verliest duidelijk en soms bewust haar identiteit. Wij zijn voorstander van “dialoog” met andere godsdiensten, maar dit betekent niet overlopen naar een ander geloof (eerder omgekeerd). Omwille van dit gegeven organiseert de vereniging Pro Familia op zaterdagmiddag 25 juni een optocht die passeert aan de Guimardstraat 1, waar de hoofdzetel van de koepelorganisatie ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ gelegen is.

Kom daarom naar de…

Mars voor Katholiek onderwijs
Zaterdag 25 juni, 14u, Frère-Orbansquare, Brussel

Bekijk hier het parcours van onze optocht:

ushw_parcours

We vertrekken dus van het Frère-Orbansquare en gaan dan richting de Europese wijk, vervolgens keren we langs verschillende kerken terug in de buurt van de Wetstraat en tot slot doen we de Guimardstraat aan bij de terugkeer naar het vertrekpunt.

We richten de oproep van onze manifestatie samen met de ouders tot de leerkrachten binnen het Katholiek onderwijs, de kerkelijke – en de burgerlijke overheid:

Hierover kunt u meer lezen in het manifest dat u kunt raadplegen op onze webstek:

www.katholiekonderwijs.net

  • Tegen valse tolerantie
  • Tegen moskeeën in onze scholen
  • Voor Christus als Leraar van de mensheid en ook als Leraar van onze kinderen
  • Voor Katholiek onderwijs in dienst van God en vaderland

Namens Pro Familia,

Dries Goethals