‘Katholiekendag in Leipzig’ volledig overgenomen door homoseksuele groepen

Papst Franziskus spricht am 25.05.2016 in einer Videobotschaft zur Eröffnung des 100. Katholikentages auf dem Marktplatz in Leipzig (Sachsen). Der 100 Deutsche Katholikentag findet vom 25. bis 29. Mai 2016 unter dem Leitspruch "Sehr, da ist der Mensch" in Leipzig statt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++
katholikendag2
Promotie-affiche voor ‘Katholikentag in Leipzig’ in 2016: “Ziehier, dat is de mens”; als een persiflage op de woorden die Pilatus uitsprak toen hij Jezus toonde aan het volk.

In recente weken werd er vaak gediscussieerd over wie dit jaar op de Katholiekendag (25 tot 29 mei 2016) zou aanwezig zijn, en wie niet. Nu lijkt er een bepaalde groep in het bijzonder welkom te zijn, en ze kunnen niet klagen over gebrek aan gelegenheden om zich te tonen: de homoseksuelen. Eén van hen was de organisatie ‘Netwerk van Katholieke lesbiennes’.

Omdat het politieke ook niet mag genegeerd worden is er ook een debat voor het openen van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. In het discussiepanel “Huwelijk voor iedereen? Over de kwestie van gelijkheid tussen homoseksuele en heteroseksuele koppels” spreekt de openlijke homoseksueel Stefan Kaufmann, lid van de CDU (de partij van Merkel) en Manuele Sabozin van het ‘Netwerk van Katholieke lesbiennes’ in Essen.

In de workshop “Zelfs lesbiennes en homo’s worden ouder. Wat belangrijk is, dat is wat belangrijk is voor mij”, waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de vereniging “Homoseksuelen en de Kerk” (HUK).

Er is ook de discussie “Uit de kast komen als een kruis-ing. Ervaring tussen lesbische vrouwen”, met vrouwen van het ‘Netwerk van Katholieke Lesbiennes.’

Vervolgens werd er ook besproken welke rol lesbische vrouwen in de Kerk kunnen vervullen, met een uitwisseling van ervaring tussen lesbische vrouwen.

Als toemaatje was er de “Centrale Regenboog”, die de clubs ‘Kerkelijk initiatief van beneden uit’, ‘Netwerk van Katholieke Lesbiennes’ en de ‘Oecumenische groep van homoseksuelen en de Kerk’ overzag. Deze groepen organiseerden zelfs een kerkdienst.

Dr. Michael Brinkschröder van het Europees Forum van Christelijke LGBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender) groepen zal een “andere kijk op de Bijbel” presenteren.

“Een ervaring voor homoseksuele mannen” wordt aangeboden in het evenement “Sterk in het geloof. Katholiek. Homoseksueel.” Over het onderwerp “Homo- en heteroseksuele mensen samen” leren we in een workshop hoe “te leven in een relatie.”

Constanze Körner, project manager van ‘Regenboogfamilies’, handelt over het onderwerp “Hoe leven in regenboogfamilies?” Dan heb je nog de “Homoseksuele en lesbische kerkelijke gemeenschappen als een basismodel.” En ‘last but not least’, was er nog een cursus met als onderwerp “Transseksualisme in de wrijving tussen het geloof en de Bijbel.”

Papst Franziskus spricht am 25.05.2016 in einer Videobotschaft zur Eröffnung des 100. Katholikentages auf dem Marktplatz in Leipzig (Sachsen). Der 100 Deutsche Katholikentag findet vom 25. bis 29. Mai 2016 unter dem Leitspruch "Sehr, da ist der Mensch" in Leipzig statt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Het evenement begon met een openingsvideo van Bergoglio waarin hij zei dat we ons moeten ontfermen over slecht behandelde mensen en mensen beroofd van hun waardigheid: de ouderen, de zieken, de werklozen en de vluchtelingen. Hij had het ook over harmonie met de creatie en met de Schepper. Hij sloot af met een zegen en de oproep om meer tijd te vinden om een stem te geven aan de armen en de verdrukten.

Bron: The Eponymous Flower; News.va

Foto: Hendrik Shmidt/dpa


Uit de H. Schrift:

 “Daarom heeft God hen [de ongelovige heidenen] prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. ” (Romeinen 1:24-27)

Uit het Boek der Waarheid:

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die hulpeloos moeten toezien hoe nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de wereld nooit geziene hoogten. Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog toezien hoe de zonde jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en waarbij jullie gedwongen worden dat te aanvaarden. Ik verwijs naar een zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat voorgesteld wordt als een natuurlijk recht. Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken wordt in een kerk voor de troon van Mijn Vader.

Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te verschonen van de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou Hij nooit kunnen doen, omdat het in Zijn ogen een zware zonde is. Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te paraderen? Kinderen, Ik bemin elke ziel. Ik bemin de zondaars. Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar. Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn niet aanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader. Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die zij verlangen. Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het sacrament van het huwelijk. Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van sacramenten moeten  teruggaan op de Leer van Mijn Vader. Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te schenken of toegang te verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn. Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is. Zoals Ik vroeger al gezegd  heb, staat de wereld op zijn kop.  Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de wetten van God de Vader worden bespot. (Jezus Christus, 16 maart 2012)