‘Jullie gebeden kunnen de impact van de beproevingen afzwakken’

12003707_s

Een boodschap uit het Boek der Waarheid van 20 januari 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen. Het is door deze veranderingen dat de mensheid gezuiverd kan worden. De verdorven oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om de manier waarop jullie landen bestuurd worden te beheersen, zullen weldra plaatsgrijpen. Als deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel en zijn boze geesten niet zou plaatsvinden, zou het kwaad niet uitgeroeid kunnen worden.

Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie munteenheden en jullie persoonlijke toegang tot geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze goddeloze leiders beletten om deze poging tot slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken te ronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen. Toch zullen er onder hen diegenen zijn, die zich door Gods genade staande zullen houden.

Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid onder de leiders van de Christelijke Kerken veroorzaken, en toch zullen er nog priesters en geestelijken zijn die standhouden, omdat zij zullen weigeren zich aan deze druk te onderwerpen. Zij zullen proberen een eind te maken aan de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie en de Biecht, en toch zullen deze getrouwe en dappere dienaren doorgaan Mij te dienen.

Denk eraan dat jullie gebeden de impact en de gestrengheid van deze beproevingen zullen afzwakken. Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal om deze daden van barmhartigheid bidden, zal Ik aan hun oproepen gehoor geven.

Jullie Jezus