BREAKING: De apostolische exhortatie over de Synode wordt mede geschreven door Bergoglio’s rechterhand Fernández en zal de natuurlijke morele wet omvergooien

breaking3

De president van de Pauselijke Raad voor de Familie, Aartbisschop Paglia, heeft bevestigd dat Bergoglio’s post-synodale apostolische exhortatie over de familie zal gepubliceerd worden tegen eind maart. Dit is iets later dan eerder gepland, in februari.

Goed geïnformeerde bronnen vertelden NCRegister dat het document, dat volgens waarnemers vermoedelijk op 19 maart zal worden vrijgegeven – het feest van de H. Jozef en de 3e verjaardag van de inwijdingsmis van Bergoglio – nu in z’n derde herziening is. Ze zeiden ook dat de hoofdbewerker ervan Aartsbisschop Victor Manuel Fernández is, rector van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Buenos Aires, en één van de meest nauw verbonden adviseurs van Bergoglio.

fernandezmanual2
Bergoglio en Fernández tijdens een conferentie van Rabbi Skorka (ook een bekende van Bergoglio) in Buenos Aires, een aantal jaar geleden.

Aartsbisschop Paglia zei dat het langverwachte document, dat Bergoglio’s conclusies over de twee synodes over de familie samenvat, een “hymne over de liefde” zal zijn, een liefde die wil zorgen voor de welvaart van de jongeren, om dicht bij gewonde families te zijn, om hen sterkte te geven, een liefde die dicht bij kinderen wil zijn, alsook bij de hele mensheid die er nood aan heeft.

Een andere betrouwbare bron, een erkende morele theoloog, die het ontwerp van het document gezien heeft, zegt dat hij “diep geschokt was” door de tekst omdat het “de natuurlijke morele wet in vraag stelt.”

Eerder deze week, berichtte de Vaticaanse analist Andrea Galiarducci dat de Congergatie van de Geloofsleer het ontwerp van de exhortatie heeft bestudeerd en een lange nota met verschillende doctrinaire opmerkingen heeft opgestuurd, die 40 bladzijden lang zou zijn.

Een senior Vaticaanse bron vertelde NCRegister vorige week dat de Congregatie van de Geloofsleer (CDF) allerhande observaties over andere documenten heeft gegeven tijdens dit pontificaat (van Bergoglio), maar dat geen enkele daarvan in acht wordt genomen. Het dicasterie, net zoals een groot deel van de Romeinse Curie, wordt grotendeels buiten spel gezet tijdens zo’n procedé, en wordt beschouwd als “geïsoleerd.”

Dit is in overeenstemming met wat Fernández zelf zei in een interview eerder dit jaar, toen hij opmerkte dat de Romeinse Curie “niet essentieel is” en dat “de paus evengoed buiten Rome kan gaan leven, en één dicasterie in Rome en één in Bogota kan hebben.” Bergoglio en zijn assistenten beschouwen een groot deel van de Curie en de manier hoe ze functioneren, een obstakel voor hervormingen.

Lees ook het interview met Aartbisschop Fernandez, de handlanger van Bergoglio- 10 mei 2015

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/archbishop-paglia-apostolic-exhortation-to-be-published-by-end-of-march/#ixzz3yWti6Bgs

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/01/terrifying-post-synod-document-written.html#more


Uit het Boek der Waarheid:

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. (Jezus Christus op 8 maart 2013)

 

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. (Jezus Christus, 23 december 2012)

 

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Jezus Christus op 20 maart 2012)